MySkills Blog

Asertywność – Twój klucz do sukcesu

on 3 lutego 2016 No comments

Asertywność to w głowach wielu „umiejętność mówienia nie”. Kojarzy się z odmawianiem w przypadku, gdy jest się namawianym do czegoś złego. Jest to jednak  bardzo spłycone rozumienie definicji asertywności. Asertywność jest to bowiem umiejętność wyrażania swoich uczuć, poglądów oraz postaw w sposób jasny i otwarty – będąc w zgodzie z sobą i mając jednocześnie na uwadze prawa i potrzeby innych ludzi. Asertywność, to ustalenie osobistych granic, których nie pozwolimy przekroczyć innym.

Asertywność buduje się każdego dnia w komunikacji z innymi. Można nawet znaleźć wiele szkoleń o tej tematyce. Chodzi o pielęgnowanie w sobie postawy, która pozwoli nam np. w momencie konfliktu, uszanować czyjś punkt widzenia, nie rezygnując jednocześnie z dbania o swoje uczucia i przekonania. Cechą charakterystyczną dla osób asertywnych jest dążenie do znalezienia wspólnego rozwiązania (lecz nie za wszelką cenę), szanowanie odmienności innych i traktowanie siebie na równi z innymi.

Asertywność wyróżnia ludzi sukcesu

Nikt nie rodzi się asertywny – jest to umiejętność nabyta, którą należy każdego dnia pielęgnować i rozwijać w kontakcie z innymi. Choć bywa to niełatwe, zwłaszcza w kontakcie z najbliższymi, lub osobami, od których jesteśmy w jakiejś kwestii uzależnieni, to jest to postawa, która wyróżnia osoby sukcesu. Dlaczego? Otóż jest to umiejętność niezwykle przydatna w pracy. Asertywną postawę powinien reprezentować każdy menedżer, który w swojej codziennej pracy musi zmagać się z oczekiwaniami wielu stron. Znajduje się często pomiędzy oczekiwaniami przełożonego, oczekiwaniami swojego zespołu, oczekiwaniami klientów, aż w końcu – musi również zadbać o swoje poczucie komfortu i zachowanie zgodne ze swoim sumieniem.

Asertywność przydaje się w wielu innych sytuacjach środowiska zawodowego – chociażby w przypadku podjęcia decyzji o zmianie pracy lub chęci otrzymania podwyżki. Są to sytuacje w dużej mierze stresujące dla wielu osób – w wielu przypadkach kończą się tkwieniem od lat w pracy niedającej satysfakcji lub godzeniem się na zbyt niskie wynagrodzenie.

Strach przed obrażeniem innych 

Osoby których postawa jest daleka od asertywnej, kroczą prostą drogą do frustracji. Nisko się cenią, ulegają innym, łatwo wzbudzić w nich poczucie winy. Nie potrafią  zadbać o to, co dla nich najważniejsze, bojąc się, że w ten sposób urażą uczucia innych lub ich postawa zostanie źle odebrana.  Nie tędy droga. Pamiętaj, że możesz zadbać tylko o sposób przekazania swojego punktu widzenia, ale nigdy nie będziesz mieć wpływu na to, jak to zostanie ostatecznie odebrane. Nie bój się zatem wyrażać swojego zdania i obrony własnych postaw tylko dlatego, że istnieje ryzyko odmiennego zrozumienia Twoich intencji. Z drugiej strony – miej świadomość, że asertywność to także umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki.

Swoboda wyrażania siebie

Asertywność pozwala Ci zasiąść za sterem swojego życia. Dzięki niej w końcu poczujesz, że postępujesz według swojego planu i nikt nie narzuca Ci swojego toku myślenia. Samodzielnie decydujesz, w którym kierunku zmierzasz, których zadań chcesz się podjąć, masz świadomość swoich emocji i bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Asertywność pozwoli Ci w pełni wyrażać siebie i postępować z szacunkiem wobec siebie i innych.

Anna WojciechowskaAsertywność – Twój klucz do sukcesu

Related Posts

Take a look at these posts