MySkills Blog

Księgowość czy kadry – co wybrać?    

on 12 kwietnia 2016 No comments

Autor: Tax Consilium Sp. z o.o.

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem kariery w księgowości lub kadrach i płacach, ale nie wiesz co wybrać? Spokojnie, pomożemy Ci podjąć decyzję. 

księgowość czy kadry

Przede wszystkim, obie te dziedziny są dość zbliżone (wywodzą się z rachunkowości i finansów) i w pewien sposób się uzupełniają. Pomimo pokrewności tematycznej, ich specyfika różni się jednak od siebie, podobnie jak obowiązki i umiejętności, jakie należy posiadać, aby osiągnąć zawodowy sukces. O jakie predyspozycje chodzi?

Specjalista ds. kadr i płac = dobry duch firmy

Specjalista ds. kadr i płac specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu obsługi wszystkich pracowników i innych osób zatrudnionych w firmie. Sporządza umowy, wystawia świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, nalicza listy płac, odprowadza składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, sprawdza rozliczenie delegacji, sporządza deklaracje do ZUS, US, GUS czy PEFRON, rozlicza umowy cywilno-prawne, prowadzi dokumentację pracowniczą (także ewidencję zwolnień lekarskich i urlopów). Sprawuje nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników, szkoleniami z zakresu BHP i prowadzi wszelkie inne sprawy związane z tym zakresem. Do jego obowiązków należy również sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień czy udzielanie zatrudnionym informacji dot. prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Ściśle współpracuje również z pracownikami innych działów (szczególnie w zakresie rekrutacji, doradztwa personalnego i ustalania wynagrodzeń). Jego obowiązkiem (często nawet wpisywanym do umów) jest ciągle podnoszenie swoich kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych i innych. Jego praca wiąże się także z częstym kontaktem z pracownikami. Kadrowy to pewnego rodzaju „pośrednik”, mediator między pracownikami i pracodawcami. To do niego zgłaszają się osoby zatrudnione, to on jest najbliżej ich życia prywatnego (wie o urlopach, ważnych wydarzeniach, zna oczekiwania, plany, ambicje, jest podczas nagradzania i karania). Czasami (szczególnie w mniejszych firmach) odpowiada bowiem za miękkie aspekty human resources (motywowanie, rekrutację, ocenianie).

księgowy to firmowy superman

Księgowy = firmowy Superman

Zakres obowiązków księgowego jest szerszy, szczególnie w małych firmach lub biurach rachunkowych, gdzie oprócz obowiązków sensu stricte księgowych wykonuje również te należące do specjalisty ds. kadr i płac. Dlatego, aby zostać księgowym, musisz posiadać wiedzę nie tylko z zakresu księgowości, ale również sprawozdawczości i kalkulacji (czy sumarycznie: rachunkowości), podatków oraz właśnie kadr i płac. Księgowy odpowiada bowiem za ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie, a więc również za prowadzenie i zarządzanie jej finansami. Przez jego ręce przechodzą wszelkie dokumenty finansowe. To on odpowiada za prowadzenie rozrachunków finansowych, strategiczne decyzje, nadzór i kontrolę rozliczeń (z kontrahentami, ZUSem, Urzędem Skarbowym, parterami). Sporządza sprawozdania finansowe firm (jeśli pracuje w spółkach prawa handlowego) lub prowadzi ewidencję Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów czy ewidencję przychodów (jeśli firma rozlicza się na podstawie ryczałtu). Księguje i wylicza rezerwy, rozlicza VAT, sporządza deklaracje i informacje podatkowe, fakturuje, dokonuje wycen walutowych, nalicza podatek odroczony, prowadzi rozliczenia międzyokresowe kosztów i ewidencje księgowe, które uzgadnia z kontami księgi głównej. Przygotowuje deklaracje podatkowe, sprawozdania i raporty dla instytucji zewnętrznych (lub na potrzeby wewnętrzne firmy). Współpracuje z US, ZUSem, GUSem, NBP. Przygotowuje przelewy i księguje bankowe wyciągi, uzgadnia z salda z kontrahentami. Jest takim supermenem finansów – wszystko wie, za wszystko odpowiada. Na nim ciąży przecież odpowiedzialność za wszystkie zachowania, które na gruncie prowadzenia księgowości firmowej są sprzeczne z przepisami prawa.
Dobry księgowy również jest zobowiązany do aktualizowania swojej wiedzy i śledzenia nowelizacji przepisów.

Od Excela nie uciekniesz

Zarówno specjalista ds. kadr i płac, jak i księgowy muszą posiadać określone predyspozycje i umiejętności. W przypadku kadrowych – oprócz umiejętności logicznego i analitycznego myślenia – liczą się również umiejętności miękkie. W przypadku księgowych natomiast – umiejętności zarządcze. W obu zawodach ważna jest również umiejętność obsługi systemów elektronicznej komunikacji z urzędami (PŁATNIK, PFRON) i obsługi programów kadrowo-płacowych/ systemów finansowo-księgowych (np. Optimy, Symfonii, Enovy). Nie sposób nie wspomnieć o obsłudze arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, bez których trudno wyobrazić sobie pracę w księgowości czy kadrach i płacach.

taxconsilium

Każdy wybór jest dobry

Praca w obu zawodach – zarówno księgowego, jak i specjalisty ds. kadr i płac – jest niezwykle ciekawa, rozwijająca, perspektywiczna i… opłacalna. Ich obowiązki są, co prawda inne, jednak na tych stanowiskach zawsze zatrudnianie są osoby samodzielne, zaangażowane i stawiające na rozwój zawodowy. Trudno odpowiedzieć na pytanie: który z tych zawodów wybrać – wszystko bowiem zależy od Twoich predyspozycji i oczekiwań. Pamiętaj jednak, że wybór, jakiego dokonasz, nie jest wyborem na całe życie. Zawody te są pokrewne, a możliwość przekwalifikowania się jest naprawdę łatwa i szybka (np. dzięki kursom kadr i płac bądź kursom rachunkowości). Każdy Twój wybór jest więc dobry.

Tax Consilium Sp. z o.o. – jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy
z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!
tel.: 12 623 73 43
tel.: 797 459 896
fax: 12 291 90 93
szkolenia@taxconsilium.com.
www.taxconsilium.com
Al. Z. Krasińskiego 9/4, Kraków

Anna WojciechowskaKsięgowość czy kadry – co wybrać?    

Related Posts

Take a look at these posts