Cała Polska
Lean Management
Zamknięte
Nr szkolenia 896

LEAN Management – mapowanie i optymalizowanie procesów w organizacji

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia


 

Cel szkolenia

nabycie umiejętności:
 • modelowania (mapowania i optymalizowania) procesów biznesowych
 • stosowania różnych narzędzi służących do modelowania procesów organizacyjnych
 • stosowania metod pracy, które w znaczący sposób wpływają na podniesienie jakości procesów poprzez eliminację marnotrawstwa
 • zarządzania procesami wg metodyki lean
 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja

Korzyści dla firmy

Podniesienie zdolności organizacji do przeprowadzenia szybkich zmian w dynamicznym otoczeniu
Stworzenie kultury ciągłego doskonalenia skoncentrowanej na kliencie i jego potrzebach
Wzrost efektywności procesów
Optymalizacja (obniżenie) kosztów działalności firmy (lub kosztów jednostkowych produkcji)
Zwiększenie wydajności pracowników wynikającej z jasnego podziału ról i odpowiedzialności w procesach
Wzrost satysfakcji klienta wynikającej z poprawy jakości produktów i pracy ludzi
Wzrost przewagi konkurencyjnej firmy wynikający ze skrócenia czasu realizacji zleceń i procesu produkcji
Optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów organizacyjnych

Plan szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wprowadzenie do metodologii Lean Management. Podstawowe złożenia oraz korzyści wynikających z wprowadzenia Lean do organizacji
 • 8 typów marnotrawstw występujących w organizacjach. Proces wdrażania metodologii Lean Management. Podejście procesowego w organizacji. Zarządzanie procesami. Przebieg procesów, elementy wejścia i wyjścia z procesów, elementy składowe procesów. Role w procesach i podejście do ich określania
 • Zasady modelowania procesów w organizacji. Definiowanie metodyki modelowania procesów.
 • Mapowanie obecnego stanu procesu (AS-IS) czyli:
  • Ocena stanu faktycznego czyli przebiegu wszystkich realizowanych operacji (działań i czynności). Analiza przebiegu procesu przez stanowiska (czyli zakresu i sposobu pracy, identyfikacja punktów krytycznych na stanowisku, analiza obecnych miar i wskaźników procesu – KPI).
  • Analiza i ocena: efektywności procesu (identyfikacja wszelkich marnotrawstw), stabilności procesów  (identyfikacja wszelkich odchyleń jakościowych i czasowych od wdrożonego standardu w organizacji), logiki procesu (sposobu zorganizowania działań i obciążenia poszczególnych stanowisk)
 • Modelowania optymalnego (optymalizacja) procesu docelowego (TO-BE) czyli:  
  • Wyeliminowaniu wszystkich zidentyfikowanych wcześniej nieefektywnych i zbędnych czynności z punktu widzenia przede wszystkim oczekiwań klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Zdefiniowanie właściwych miar i wskaźników efektywności procesu (KPI).
  • Zaplanowanie wdrożenia zmian tzw. road map wdrożenia zmian w procesach
 • Narzędzia do mapowania i optymalizowania  procesów: SIPOC, VOC, RACI, Flow Chart, Swimline
 • Ciągłe doskonalenie. Omówienie zasad prowadzenia projektów doskonalących według koncepcji PDCA oraz przedstawienie  założeń podejścia Continues Improvement


 

Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.


W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 9008
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź