Cała Polska
Praktyczne
Zamknięte
Nr szkolenia 910

Train the trainer

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.

 

Cel szkolenia

Rozwój kompetencji trenerów wewnętrznych organizacji, a w szczególności umiejętności stosowania metod i technik przekazywania wiedzy, jak i wykorzystywania dynamiki procesów grupowych w procesie przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.

 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Nauka i szkolnictwo

Korzyści dla firmy

wzrost efektywności rozwoju ludzi w organizacji
wzrost skuteczności procesu uczenia się w organizacji

Korzyści dla uczestnika

skuteczne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń i innych form rozwojowych

Plan szkolenia

Wprowadzenie do train the trainer

 • Style uczenia się dorosłych                                                                                                                                            
 • Role i zadania trenera (trener gwiazda, lider, uczestnik i obserwator)
 • Dynamika grupy – sposoby pracy grupy podczas szkolenia oraz odpowiednie techniki pracy z grupą.
 • Dobór odpowiednich technik pracy trenera. Warsztat pracy trenera – różne metody prowadzenia szkoleń m.in.: wykład i prezentacja, analiza przypadków, praca indywidualna i praca w grupach, dyskusje kierowane, burza mózgów, mind mapping, zadania wdrożeniow

Prowadzenie prezentacji

 • Zasady przygotowania prezentacji
 • Struktura i plan prezentacji
 • Forma prezentacji
 • Wybór materiałów i pomocy audiowizualnych
 • Elementy konstrukcyjne krótkich przemówień. Model INTRO w prezentacji
 • Techniki wywierania wpływu podczas prezentacji:
  • język perswazji
  • mowa ciała (kontakt wzrokowy, mimika, postawa i gestykulacja)
  • dystans i przestrzeń
  • różne sposoby pracy przy różnym ustawieniu sal treningowych
  • praca z głosem
  • przygotowanie slajdów wzmacniających przekaz i odpowiednie ich używanie.
 • Moja prezentacja – uczestnicy w podzespołach przygotowują prezentację, która jest nagrywana  kamerą. Otrzymują informację zwrotną dotyczącą mocnych stron i obszarów rozwojowych.

Sytuacje trudne w trakcie szkolenia

 • Rozkład sił w grupie – typologia uczestników szkolenia i sposoby pracy z nimi
 • Radzenie sobie z pytaniami, zastrzeżeniami, krytyką ze strony  uczestników;
 • Trudny uczestnik – powody zachowań i strategie radzenia sobie z nim
 • Kontrola czasu w trakcie szkolenia
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami
 • Trema - sposoby radzenia sobie z nią
 
 

Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.

 

W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 4906

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź