Cała Polska
Techniki antystresowe
Zamknięte
Nr szkolenia 929

Radzenie sobie ze stresem i presją czasu

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.

 

Cel szkolenia

dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • rozumienia mechanizmów powstawania stresu,
 • rozpoznawania własnego sposobu reagowania na stres oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 
rozwój umiejętności:
 • skutecznego radzenia sobie z emocjami
poznanie:
 • technik radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami w pracy zawodowej, które wywołują silny stres, takimi jak:
  • wystąpienia publiczne
  • konflikty interpersonalne
  • nadmiar obowiązków
  • praca pod presją czasu
  • duża odpowiedzialność za wykonywane zadania i kierowanie zespołem pracowniczym.
Dodatkowym efektem szkolenia będzie dla uczestników wzrost ich poczucie wpływu na własny poziom stresu oraz wzrost poczucia własnej wartości i samooceny

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca

Korzyści dla uczestnika

wzrost skuteczności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, presji czasu i manipulacji
efektywne wykorzystanie technik radzenia sobie ze stresem
wzrost wydajności pracy, dzięki umiejętności stosowania technik antystresowych, pozwalających na odreagowanie i regenerację energii

Plan szkolenia

Zarys programu szkoleniowego:

 • Zmiana jako czynnik silnie stresogenny (znaczenie nastawienia oraz sposobu myślenia w powstawaniu oporu, rola postawy: orientacja na problem oraz orientacja na rozwiązanie)
 • Rodzaje reakcji na zmianę i ich uwarunkowania (szeregowi pracownicy, oponenci, agenci zmian)
 • Rodzaje i źródła stresu
 • Wpływ stresu na aktywność człowieka w środowisku pracy
 • Najczęstsze objawy i konsekwencje stresu
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres
 • Stres konstruktywny (eustres) i destrukcyjny (dystres).
 • Rozpoznawanie własnego wzorca reagowania na trudne sytuacje
 • Sięganie do własnych zasobów, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi
 • Zmiana sposobu myślenia, jako efektywny sposób kontroli poziomu stresu
 • Postawa asertywna, a przeciwdziałanie stresowi
 • Elementy pozwalające na dystans od negatywnych emocji – jak odwoływać się do swoich mocnych stron i pozytywnych emocji?
 • Trema i emocje
 • Kreatywne aspekty stresu – wykorzystanie stresu jako motywacji do działania
 • Odporność na stres i radzenie sobie ze skutkami stresu w sytuacjach presji czasu i permanentnie zmieniających się warunkach zewnętrznych
 • Strategie radzenia sobie ze stresem
 • Sposoby odreagowania napięć i techniki antystresowe
 • Sytuacje stresowe w miejscu pracy
 • Obrona i przeciwdziałanie przed wypaleniem zawodowym

Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.

 

W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 9037

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź