Cała Polska
Kierowanie
Zamknięte
Nr szkolenia 844

Kierowanie zespołem sprzedażowym budujące zaangażowanie pracowników

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Skuteczny menedżer jest w obecnych czasach przede wszystkim dobrym liderem i strategiem. Poza wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i autorytetem formalnym, dobry kierownik musi umieć elastycznie kierować podległym zespołem.

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.

 

Cel szkolenia

rozwój umiejętności:
 • skutecznego planowania, monitorowanie i egzekwowania wyznaczonych celów sprzedażowych
 • motywowania i budowania zaangażowania zespołowego
 • budowanie efektywnej współpracy w zespole
 • wywierania wpływu i przekonywania ludzi do realizacji wyznaczonych celów oraz
 • rozwijanie świadomości roli kierowniczej
 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Kadra zarządzająca

Korzyści dla firmy

Zwiększenie efektywności działania pracowników i sposobu ich pracy
Wzrost realizacji celów sprzedażowych
Wzrost zaangażowania zespołu sprzedażowego i odpowiedzialności za realizację celów
Bardziej elastyczny i efektywny styl kierowania zespołem elastyczny dopasowany do stopnia dojrzałości grupy

Plan szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu sprzedażowego
 • Rola menedżera sprzedaży w efektywności pracy swojego zespołu
 • Dobór stylu kierowania ludźmi do stopnia złożoności zadań i dojrzałości członków zespołu (posiadanego doświadczenia i poziomu rozwoju kompetencji podwładnych). Zarządzanie sytuacyjne Hersey'a-Blancharda
 • Budowanie zespołu zadaniowego (orientacja na wyniki (targety), budowanie zespołowego myślenia, integracja zespołu wokół celów biznesowych, odpowiedzialność zespołowa za realizacje celów)
 • Zarządzanie efektywnością pracownika
 • Planowanie i organizacja pracy w zespole. Wyznaczanie celów sprzedażowych
 • Podział odpowiedzialności w zespole. Delegowanie zadań. Błędy w delegowaniu i jak ich unikać.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów w oparciu o KPI. Techniki dyscyplinowania i egzekwowania celów: model GROW, technika FUKO etc.
 • Ocena efektywności pracy podległych pracowników i prowadzenie rozmów rozwojowych. Techniki prowadzenia rozmów rozwojowych: rodzaje feedbacku: korygujący, rozwojowy, wzmacniający (motywujący), sesje feedbackowe, struktura kanapkowa,  jednominutowe pochwały i nagany (K. Blanchard) etc.
 • Motywowanie pracowników i budowanie ich zaangażowania do pracy
 • Dopasowanie zadań i środowiska pracy do typu motywacji pracownika
 • Wspieranie pracowników w ich rozwoju zawodowym oraz samodzielności i odpowiedzialności
 • Narzędzia modyfikowania zachowań pracowników (nagrody i konsekwencje w skutecznym kierowaniu zespołem)
 

Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.


W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 5839

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź