Cała Polska
Administracja
Zamknięte
Nr szkolenia 845

LEAN in OFFICE

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Praktyczne zastosowanie kultury oraz narzędzi Lean Managment w środowisku biurowym i administracyjnym. Głównym celem jest optymalizacja procesów biurowych i administracyjnych.

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.

 

Cel szkolenia

nabycie umiejętności:
 • zarządzania procesami wg podejścia Lean w środowisku usługowym i biurowym
 • tworzenia przyjaznego środowiska pracy, uporządkowanych procesów oraz jasnego podziału zadań i  odpowiedzialności
 • budowania kultury lean management
 • stosowania narzędzi optymalizacji procesów biznesowych
 • stosowania narzędzi lean management
 • ciągłego doskonalenia pracy i procesów

 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja

Korzyści dla firmy

Wzrost efektywności pracy dzięki umiejętności eliminacji zbędnych czynności, wykonywanie zadań w krótszym czasie
Wzrost współpracy wewnątrz i między zespołowej
Poprawa jakości pracy. Ograniczenie poziomu błędów i ilości strat w procesach. Spadek liczby reklamacji
Skrócenie czasu obiegu informacji i dokumentów.
Zainicjowanie procesu ciągłego doskonalenia pracy i procesów
Zwiększenie zaangażowania ludzi w ciągłe identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstwa oraz kreowanie wartości dodanej dla klientów
Optymalizacja kosztów realizacji procesów
Wzrost satysfakcji klientów. Dostosowanie się do wymagań i oczekiwań klienta.
Wzrost elastyczności firmy, lepsze dostosowanie firmy do sytuacji rynkowej

Plan szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Krótka historia podejścia Lean
  • TPS (Toyota Production System) i JIT(Just In Time) – głównezasady
  • Dlaczego Lean In Office – główne korzyści
  • Podejście Lean – kultura, postawa, zachowanie
 2. Budowanie kultury lean management(czyli elastycznej i otwartej na zmiany kultury organizacyjnej)
 3. Mapowanie strumienia wartości w procesach usługowych i biurowych
  • 8 rodzajów marnotrawstwa. Typowe marnotrawstwa w procesach usługowych i biurowych
  • Mapowanie stanu obecnego procesów (AS-IS)
  • Zwiększenie stabilności procesów poprzez eliminację marnotrawstwa czyli wszelkich błędów występujących w procesach
  • Mapowanie  stanu przyszłego procesów (TO-BE)
  • Przepływ strumienia wartości w firmie
 4. Narzędzia Lean w procesach usługowych i biurowych
  • Organizacja środowiska pracy - 5S w biurze
  • Standaryzacja procesów i pracy ludzi. Poziomowanie pracy
  • System ssący Kanban
  • Voice of Customer
  • Zarządzanie wizualne
  • Efektywne spotkania
 5. Rozwiązywanie problemów
  • Narzędzia rozwiązywania problemów
  • Praca zespołowa wg LM
 6. Wskaźniki Lean In Office
  • Przepływ
  • Wizualizacja
  • KPI – Key Performance Indicators
 7. Zmiana sposobu zarządzania firmą i kierowania ludźmi (Lean management)
  • Klasyczne, a szczupłe zarządzanie
  • Dojrzały leadership w organizacji na wszystkich szczeblach zarzadzania. Rola menedżerów w podejściu lean management
  • Ukierunkowanie na cel i wyniki
  • Kaizen (ciągle usprawnianie, doskonalenie procesów). Codzienne doskonalenie: identyfikacja zakłóceń i problemów, zamiana problemów w usprawnienia i doskonalenie.
  • Wdrażanie i utrzymywanie usprawnień
  • Zaangażowanie menedżerów średniego szczebla w ciągłą poprawę efektywności procesów


Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.


W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 6367

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź