18 szkoleń
Kierowanie, Sprzedaż, Obsługa klienta, Zarządzanie czasem, Administracja

Respect

0,00 (0 ocen)
Obserwuj


5 razy na tak. Dlaczego warto z nami współpracować. 

1.       Właściwa identyfikacja potrzeb biznesowych

2.       Praktyczne i optymalne rozwiązania

3.       Procesowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

4.       Zespół doświadczonych ekspertów, menedżerów i trenerów

5.       Nowoczesne i innowacyjne narzędzia


Respect - Zaufany Partner Biznesowy

Dzięki konsekwencji realizacji naszej strategii, firma Respect znajduje się dziś w gronie najlepszych Polskich firm szkoleniowych, wg. rankingów  GF oraz Home&Market.

 


Rozwiązania z szacunkiem dla biznesu

Respect jest firmą w 100% z polskim kapitałem. Firma została założona w 2009 r. przez grupę przyjaciół Ewę Puzia i Łukasza Halkiewicza, którym przyświecał jeden cel. Mianowicie stworzenie miejsca, gdzie główną wartością będzie szacunek dla drugiego człowieka, zarówno w relacjach biznesowych jak i prywatnych. Stąd nazwa firmy RESPECT czyli szacunek oraz jej misja, która brzmi „Rozwiązania z szacunkiem dla biznesu”.


Nasza specjalizacja:

1.       Diagnoza i ocena kompetencji pracowników

2.       Rozwój kompetencji menedżerskich (wszystkie szczeble), produkcyjnych, sprzedażowych

3.       Identyfikacja potencjału przywódczego w organizacji

4.       Identyfikacja talentów w organizacji

5.       Planowanie sukcesji w organizacji

6.       Optymalizacja kosztów i procesów w organizacji – m.in. wdrażanie kultury Lean Managment

7.       Badanie gotowości organizacji do zmiany


Nasze doświadczenie

Przez ponad 7 lat działalności na rynku, zdobyliśmy doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych w różnych branżach. Wśród firm, które nam zaufały znajdują się firmy z branży zarówno grzewczej, AGD, IT jak również odzieżowej czy ceramicznej.
Nasze narzędzia IT - badanie 360

HR CORE COMPETENCES to nasze autorskie narzędzie oparte o najnowsze technologie IT oraz ocenę kompetencji metoda 360 st. Metoda 360° jest najpełniejszą i najbardziej obiektywną formą oceny kompetencji w organizacji danego pracownika. HR CoreCompetences skoncentrowany jest na badaniu wskaźników behawioralnych, kluczowych na danym stanowisku pracy z punktu widzenia efektywności pracy danej osoby.  Pozwala przez to na dokonanie oceny efektywności inwestycji w rozwój pracowników mierząc efektywność procesu szkoleniowego na poziomiezmiany zachowania pracowników w miejscy pracy (3 poziom Modelu Kirkpatricka), jak zmiany jego poziomu kompetencji (2 poziom Modelu Kirkpatricka). 


Badanie potrzeb rozwojowych organizacji

Diagnoza potrzeb rozwojowych organizacji prowadzona na wszystkich szczeblach zarządzania, daje nam pełną perspektywę jej potrzeb rozwojowych wynikających z celów biznesowych firmy. W ten sposób zebrane informacje pozwalają nam precyzyjnie określić rzeczywiste obszary do zmiany, które w bezpośredni sposób wpływają na podniesienie efektywności pracy wybranej grupy pracowników do szkoleń. Szczegółowy program szkolenia powstaje po przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb organizacji i jest każdorazowo dopasowywany do specyfiki przedsiębiorstwa, jego branży, celów oraz stopnia zaawansowania potrzeb rozwojowych grupy uczestników.


Metodyka TO BE                                    

Programy rozwojowo - wdrożeniowe TO BE to:

  • Standard nastawiony na wspieranie organizacji w realizacji jej strategicznych celów
  • Programy rozwojowe angażujące ludzi do zmiany i ciągłego doskonalenia
  • Wysokoefektywna inwestycja w rozwój pracowników

Programy rozwojowo - wdrożeniowe TO BE realizowane są w oparciu o:

  • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
  • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
  • Podejście Lean Management

Kompleksowość naszego procesu rozwojowo – wdrożeniowego oraz różnorodność stosowanych narzędzi wynikających z w/w 3 modeli pozwala nam dopasować się do specyfiki i sytuacji każdej organizacji.


Działania przed i po szkoleniowe (wspierające proces szkoleniowy)

W celu przygotowania uczestników szkolenia do aktywnego udziału w warsztacie i zbudowania ich odpowiedniego poziomu zaangażowania do udziału w projekcie, przed rozpoczęciem warsztatu wszyscy uczestnicy otrzymają materiały przedszkoleniowe (studia przypadków, zadania do wykonania, artykuły wprowadzające w temat).

Kluczowe dla efektywności procesu szkoleniowego jest wdrożenie kompetencji do środowiska pracy. Działania po szkoleniowe polegają na pomocy i doradztwie we wdrożeniu nowych kompetencji do środowiska pracy. Każdy z uczestników wraz z trenerem na koniec szkolenia przygotowuje Plan Działań Wdrożeniowych (czyli plan zawierający konkretny przebieg zmian na stanowisku pracy i w organizacji, pod kątem rozwijanych kompetencji). Ponadto wsparciem wdrożeniowym objęci są również przełożeni, z którymi opracowujemy system monitoringu procesu wdrożenia wraz z analizą jego skuteczności.

Dodatkowo na koniec warsztatu, przekazywane jest do realizacji zadanie wdrożeniowe, którego celem jest wsparcie transferu do środowiska pracy kompetencji rozwijanych podczas szkolenia. Przesłane zadanie wdrożeniowe do oceny trenera, stanowi podstawę przeprowadzenia rozmowy rozwojowej z każdym z uczestników szkolenia.


Doświadczeni trenerzy

Nasi trenerzy to sprawdzeni praktycy, eksperci w konkretnych obszarach tematycznych, posiadający wieloletnią praktyką zawodową zdobytą w organizacjach międzynarodowych i polskich o różnym profilu biznesowym. Wszyscy trenerzy Respect to osoby, których kompetencje zostały przez nas gruntownie zweryfikowane, w oparciu o naszą procedurę selekcji. Wszyscy trenerzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, posiadają międzynarodowe uprawnienia trenerskie i coacha (m.in.: Coach ICC, MasterPractitioner of Art. Of NLP).

 

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź