Cała Polska
Praca w zespole
Zamknięte
Nr szkolenia 901

Przekazywanie precyzyjnych informacji w zespole

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.


Cel szkolenia

rozwijanie umiejętności:

 • budowania efektywnych i długofalowych relacji z ludźmi
nabycie umiejętności:
 • efektywnej komunikacji w organizacji
 • zasad komunikacji budującej współpracę w zespole
 • unikania typowych błędów popełnianych przez ludzi w trakcie przekazywania informacji
 • skutecznego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych.
 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca

Korzyści dla firmy

usprawnienie komunikacji w organizacji
poprawa relacji i atmosfery w pracy
budowanie kultury otwartej komunikacji w organizacji
eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji obniżających efektywność zespołu

Korzyści dla uczestnika

wzrost skuteczności radzenia sobie w sytuacji trudnych i konfliktowych
wzrost skuteczności formułowania i przekazywania komunikatów

Plan szkolenia

Zarys programu szkoleniowego:

 • Znaczenie komunikacji  w organizacji:
  • Rodzaje komunikacji interpersonalnej (komunikacja jedno- i dwustronna, formalna i nieformalna)
  • Komunikacja niewerbalna i werbalna (mowa ciała, znaczenie pierwszego wrażenia, spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego)
  • Lejek komunikacyjny – od tego, co mówimy do tego, co odbiorca zapamiętuje
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Przegląd barier i przeszkód komunikacyjnych
  • Eliminowanie barier komunikacyjnych na różnych poziomach komunikowania się:
   • intrapersonalnym
   • interpersonalnym
   • strukturalnym
 • Usprawnianie procesu komunikacji podczas realizacji zadań
  • Typy osobowości vs. dobór sposobu komunikacji           
  • Typowe zachowania pracowników i sposoby reagowania 
  • Skuteczne zbieranie informacji poprzez zadawanie pytań 
  • Rodzaje pytań, konsekwencje różnych pytań 
  • Poziomy aktywności słuchania 
  • Techniki komunikacyjne m.in.: praktyka parafrazy i jej wpływ na zrozumienie komunikatów
 • Komunikacja w konflikcie
  • Diagnoza własnych preferencji zachowań jakie realizujemy w sytuacji konfliktowej
   • jak siebie postrzegam – jaki jestem?
   • zdefiniowanie osób, z którymi miewam trudności w relacjach.
  • Diagnoza sytuacji, w których świadomie dobrany styl reagowania najlepiej realizuje nasz cel
 • Znaczenie komunikacji i jej wpływ na osiąganie zespołowych i indywidualnych celów
  • Komunikacja, a budowa i osiąganie celów zespołowych.
  • Przegląd czynników wpływających na efektywność spotkań zespołowych
  • Techniki komunikacyjne wykorzystywane w sytuacjach współpracy
  • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej po zdarzeniu


Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.


W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
   

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 6285

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź

Podobne szkolenia