Cała Polska
Kierowanie
Zamknięte
Nr szkolenia 908

Techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.

 

Cel szkolenia

zdobycie umiejętności:

 • twórczego rozwiązywania problemów
 • pokonywania ograniczeń własnego myślenia
 • elastycznego reagowania w różnych sytuacjach biznesowych
kształtowanie nawyków:
 • zwiększających innowacyjność zachowania
poznanie:
 • indywidualnych i zespołowych metod twórczego rozwiązywania problemów
 • mechanizmów obniżających racjonalność decyzji
 • różnych aspektów oceny zagrożeń i ryzyka.
 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca

Korzyści dla firmy

optymalizowanie procesów decyzyjnych w organizacji
wzrost pewności w podejmowaniu decyzji u pracowników
wzrost skuteczności rozwiązywania problemów

Korzyści dla uczestnika

efektywne wykorzystanie technik rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Plan szkolenia

zarys programu szkoleniowego:

 • ujawnianie, gromadzenie i zarządzanie problemami w firmie
 • rozwiązywanie problemów w aspekcie kultury organizacji
 • zalety i wady grupowego rozwiązywania problemów
 • inżynieria wyobraźni – strategia Walta Disneya, (trzy role skutecznej innowacji, przegląd pytań realizujących strategię trzech ról)

Funkcje mózgu w procesie rozwiązywania problemów (składniki sytuacji poznawczej)

 • Lewa i prawa półkula mózgu w procesie podejmowania decyzji.
 • Rodzaje sposobów myślenia.  Stosowanie algorytmów i heurystyk do rozwiązywania problemów
 • Stereotypy w myśleniu - Idea killers
 • Przekonania użyteczne dla poszukiwania rozwiązań
 • Struktura myślenia poza schematami
 • Narzędzia rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji: 
 • techniki burzy mózgów i odwróconej burzy mózgów
 • mind mapping
 • diagram Pareto
 • diagram Ishikawy
 • podstawy Raportu A3 
 • 5 Why

Model racjonalnego podejmowania decyzji,

 • Rodzaje podejmowanych decyzji (indywidualne-zespołowe-kierownicze)
 • Proces podejmowania decyzji:
 • Formułowanie problemów decyzyjnych oraz analiza przyczyn problemów
 • Określanie celów i wariantów rozwiązania problemu
 • Przewidywanie skutków i konsekwencji podejmowanych decyzji
 • Analiza, ocena i wybór rozwiązania optymalnego
 • Wdrożenie rozwiązania i kontrola jego wykonania
 • Warunki podejmowania decyzji (pewność-niepewność-ryzyko)
 • Rola komunikacji w rozumieniu podjętych decyzji (prezentowanie decyzji, argumentowanie i obrona własnej decyzji, przekonywanie współpracowników do danego rozwiązania
 • Najczęściej popełniane błędy w podejmowaniu decyzji
 • Warsztat praktyczny grupowego rozwiązywania problemów pojawiających się w firmie

Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.

 

W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 6637

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź