Cała Polska
Efektywność osobista
Zamknięte
Nr szkolenia 903

Efektywne zarządzanie sobą w czasie - czyli jak świadomie planowac i realizować codzienne zadania i obowiązki

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.

 

Cel szkolenia

rozwój umiejętności:

 • efektywnego planowania i organizowania wyznaczonych zadań
 • prawidłowego określania celów i priorytetyzacji zadań
 • radzenia sobie ze złymi nawykami pracy oraz tzw. pożeraczami czasu i dystraktorami
uczestnicy nauczą się:
 • szybciej i wydajniej pracować
 • sprawniej selekcjonować informacje
 • stosować efektywne techniki planowania czasu i metod pracy.
Podniesienie efektywność pracy, czyli lepszego zarządzać sobą w czasie.
 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Administracja publiczna
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca

Korzyści dla firmy

większa dyscyplina pracy i dotrzymywania ustalonych terminów

Korzyści dla uczestnika

zracjonalizowanie gospodarowania własnym czasem pracy
wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie
skuteczniejsze działanie w sytuacji presji czasu
zwiększenie efektywności i wydajności swojej pracy

Plan szkolenia

Zarys programu szkoleniowego:

 • Zarządzanie czasem, a zarządzanie sobą w czasie
 • Generacje zarządzania czasem. Paradygmaty poszczególnych generacji zarządzania czasem
 • Identyfikacja własnego stylu planowania i organizowania pracy (nawyki pracy)
 • Naturalny rytm aktywności – ogólne zasady, zasady blokowania podobnych czynności

Zasadnicze reguły planowania czasu pracy

 • Analiza kosztów i zysków związanych z organizacją pracy
 • Planowanie i organizowanie pracy własnej z zastosowaniem techniki PERT

Wyznaczanie celów

 • Cechy poprawnie skonstruowanego celu.
 • Zasada SMART

Ustalanie priorytetów

 • Analiza zadań priorytetowych zgodnie z zasadą Pareto oraz zasadą Eisenhowera
 • Moje priorytety, a priorytety innych – zadania podlegające i nie podlegające delegowaniu
 • 6 reguł delegowania – szybka analiza. Techniki delegowania – obowiązki kierownicze i pracownicze
 • Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze

Organizacja czasu pracy w zespole

 • Jak planować działania –wady i zalety planowania miękkiego i sztywnego; ryzyko działań nieprzewidzianych, jaki założyć margines błędu?
 • Praca z dokumentami – podstawowe reakcje na dokumenty, sprawne ich  czytanie, analiza i selekcja dokumentów
 • Efektywna komunikacja – telefonowanie, rozmowy z przełożonymi, ze współpracownikami w zespole i z klientami
 • Racjonalne odbywanie i organizacja narad/spotkań

Kontrola czasu pracy

 • Czynniki podlegające kontroli – wyniki, przebieg pracy
 • Konstruktywne ocenianie pracy w celu zmotywowania do większej efektywności
 • Przykładowe listy kontrolne


Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.

 

W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 8208

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź