Cała Polska
Zarządzanie czasem
Zamknięte
Nr szkolenia 843

Efektywne zarządzanie sobą w czasie – czyli jak świadomie planować i realizować codzienne zadania i obowiązki

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Potrzeba właściwego planowania i organizowania swojej pracy i pracy podwładnych, staje się kluczową kompetencją szczególnie dla osób na stanowiskach menedżerskich.

Przedmiotem oferty jest dwudniowe (16 godzin szkoleniowych 45minut=1h) szkolenie „zamknięte” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przy pełnym zaangażowaniu i współudziale uczestników.

 

Cel szkolenia

rozwój umiejętności:
 • efektywnego planowania i organizowania wyznaczonych zadań
 • prawidłowego określania celów i priorytetyzacji zadań
 • stosowanie właściwych technik planowania czasu pracy
 • radzenia sobie ze złymi nawykami pracy oraz tzw. pożeraczami czasu i dystraktorami
 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Kadra zarządzająca

Korzyści dla firmy

Zracjonalizowanie gospodarowania własnym czasem pracy
Wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie
Większa dyscyplina pracy i dotrzymywania ustalonych terminów
Skuteczniejsze działanie w sytuacji presji czasu
Prowadzenie wydajnych spotkań
Zwiększenie efektywności i wydajności swojej pracy

Plan szkolenia

 • Zarządzanie czasem, a zarządzanie sobą w czasie
 • Identyfikacja własnego stylu planowania i organizowania pracy (nawyki pracy)
 • Zasadnicze reguły planowania czasu pracy
 • Analiza kosztów i zysków związanych z organizacją pracy
 • Planowanie i organizowanie pracy własnej z zastosowaniem techniki PERT
 • Wyznaczanie celów
 • Analiza zadań priorytetowych zgodnie z zasadą Pareto oraz zasadą Eisenhowera
 • Moje priorytety, a priorytety innych – zadania podlegające i nie podlegające delegowaniu
 • Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze
 • Praca z dokumentami – podstawowe reakcje na dokumenty, sprawne ich  czytanie, analiza i selekcja dokumentów
 • Efektywna komunikacja – telefonowanie, rozmowy z przełożonymi, ze współpracownikami w zespole i z klientami
 • Racjonalne odbywanie i organizacja narad/spotkań
 • Kontrola czasu pracy
 • Czynniki podlegające kontroli – wyniki, przebieg pracy

Metodologia

Projekty rozwojowo – wdrożeniowe realizujemy  w oparciu naszą metodykę TO BE (Training Oriented on Business Efficiency), bazującą na 3 solidnych fundamentach:

 • Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
 • 4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
 • Podejście Kaizen i Lean Management

Co daje organizacji nasza metodyka TO-BE?

 1. Biznesowy wymiar szkoleń –nastawione na efektywność biznesową i realizację celów organizacji
 2. Minimalizacja kosztów operacyjnych i maksymalizacja wyników firmy
 3. Optymalizacja czasu realizacji programów rozwojowo – wdrożeniowych
 4. Budowanie partnerstwa biznesowego (HR – Biznes)
 5. Nowoczesne, innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami
 6. Zespół trenerów praktyków, ekspertów i menedżerów biznesu

Forma szkoleń oraz narzędzia zastosowane w projekcie rozwojowym, dopasowujemy do specyfiki oraz sytuacji danej organizacji. Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych) poprzez m.in.: gry decyzyjne, strategiczne, metodykę grywalizacyjną, case study, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.


W ramach realizowanych projektów rozwojowych, w zależności od potrzeby firmy, wykonujemy:

 1. Badanie potrzeb biznesowych (narzędzia: Lean assessment, tabela celów)
 2. Diagnostyka kompetencyjną pracowników (narzędzie do oceny 360st. HR Core Competences)
 3. Działania przygotowujące uczestników do szkolenia (narzędzie: odprawa przedszkoleniowa)
 4. Przygotowanie i wsparcie organizacji, menedżerów, uczestników oraz HR do działań poszkoleniowych – wdrożenia kompetencji  na stanowisku pracy (narzędzie: PODW – Plan i Ocena Działań Wdrożeniowych) 
 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 8189

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Respect

Makowa 19, 91-480 Łódź