Cała Polska
Praca w zespole
Zamknięte
Nr szkolenia 884

TRENING ROZWOJU ZESPOŁU

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

(Inter)aktywne, dynamiczne i angażujące zajęcia szkoleniowo-integracyjne dla grup od 12 do 60 osób.

Drogą do osiągnięcia celu, czyli poprawy funkcjonowania zespołu, jest przede wszystkim poszerzanie świadomości swojego indywidualnego i społecznego funkcjonowania w grupie oraz rozwój kompetencji wspierających współpracę.

Zajęcia mogą być realizowane w kilku wariantach, w zależności od potrzeb, celów i otwartości grupy. Najpopularniejsze warianty zajęć opierają się na wybranych grach szkoleniowych lub na autorskich scenariuszach inspirowanych metodologią dramy stosowanej (applied drama).

Cel szkolenia

Głównym celem jest poprawa jakości komunikacji i współpracy w obrębie grupy.


Cele szczegółowe:

1. umiejętności

 • efektywna komunikacja w zespole i relacjach interpersonalnych
 • synergiczna współpraca w obrębie grupy
 • zarządzanie sobą w relacjach ze współpracownikami
 • kompetencje psychospołeczne
 • zapobieganie napięciom i konfliktom

2. postawy

 • ciekawość siebie i innych
 • otwartość w relacjach

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Budownictwo
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
Inżynieria i projektowanie
Kadra zarządzająca
Marketing i promocja
Media, sztuka i rozrywka
Nauka i szkolnictwo
Obsługa klienta
Opieka medyczna: farmacja
Opieka medyczna: medycyna
Opieka medyczna: personel pomocniczy
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja
Sprzedaż/Handel
Usługi

Zajęcia dla zespołów i grup chcących wejść na wyższy poziom swojego funkcjonowania (synergia i efektywność) lub dla tych, które znajdują się w kryzysie (konflikt, zmiana, wypalenie).

Korzyści dla firmy

efektywność, synergia, integracja

Korzyści dla uczestnika

integracja, komunikacja, zabawa

Plan szkolenia

KONSPEKT ZAJĘĆ - KLUCZOWE TREŚCI

(rekomendowane - 2 dni szkoleniowe)


Duże i wieloaspektowe doświadczenie grupowe (warianty w zależności od specyfiki grupy, szczegółowych celów zajęć i doświadczeń uczestników)

 • gra szkoleniowa polegająca na wykonaniu zespołowego zadania; sukces warunkowany jest współpracą, wykorzystaniem zasobów członków grupy oraz zaangażowaniem wszystkich uczestników
 • autorski scenariusz improwizacji grupowej wg metodologii dramy stosowanej; uczestnicy wcielają się w postaci mające za zadania przygotowanie i realizację zadania w czasie rzeczywistym; charakter zadania i jego struktura nawiązują do zdefiniowanych wyzwań grupy, np. do integracji, rozwiązania konfliktu, rywalizacji…

Wszechstronne omówienie doświadczenia

 • co się wydarzyło? 
 • czego doświadczamy - jakich emocji i refleksji?
 • co widać z perspektywy obserwatora?
 • jak to doświadczenie odnosi się do rzeczywistości uczestników?
 • jakie nasuwa to wnioski?
 • itd....

Praca nad kompetencjami wspierającymi grupę w pokonaniu swoich słabości i rozwoju potencjału; treści realizowane są adekwatnie do celu, potrzeb, deficytów zidentyfikowanych w doświadczeniu; trener - zgodnie ze swoimi kompetencjami - realizuje dalszy ciąg zajęć w optymalnym kierunku i zakresie (przykłady treści):

 • efektywna komunikacja interpersonalna i intragrupowa
 • praca w zmianie
 • role grupowe wg M. Belblina, zespołowa mapa rozkładu ról
 • rozwiązywanie konfliktów 

Metodologia

 • Metody aktywne - oznacza to, że podstawą pracy będzie zaangażowanie uczestników w szeroko rozumiane doświadczenie; jedną z metod, do której sięgać może prowadzący jest drama stosowana (ang. applied drama).  
Pracę „na procesie” - oznacza to, że podstawą do budowania doświadczeń treningowych będą sprawy i problemy istotne dla uczestników „tu i teraz” oraz zaczerpnięte z ich osobistego doświadczenia. Odniesienie do poziomu postaw - oznacza to, że uczymy nie tylko „jak”, ale zwracamy także uwagę na „po co” i „dlaczego”; Narzędzia diagnostyczne - na przykład (zgodnie z dynamiką procesu) Kwestionariusz ról grupowych M. Belbina, wielopoziomowy model komunikacji S.von Thuna, koncepcję Analizy Transakcyjnej, ujęcie systemowe pracy w organizacji.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 4802
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Projektuję i facylitatuję procesy rozwojowe | Trener & coach | Wyzwania i problemy w pracy z ludźmi | Humanista

MANTHEY - wiedza / umiejętności / postawy

Nefrytowa 16/11, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

tel: 697708499

email: manthey@manthey.pl