Cała Polska
Komunikacja
Zamknięte
Nr szkolenia 850

WOJNA CZY POKÓJ? KONFLIKTY DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Konflikty snaturalnczęścifunkcjonowania kadej, nawet najmniejszej społecznoci. Nie ma wic wikszego sensu oczekiwa, e od sporu, rónicy zdaczy interesów moemy uciec.

Jednak juprzebieg konfliktu, poszczególne jego fazy, postawy stron, dynamika budowania porozumienia majwiele moliwych wariantów.

Podczas warsztatu rozwizywania konfliktów uczestnicy poznajnie tylko naturkonfliktu i jego przebieg, ale i procedury, metody i techniki takiego nim zarzdzania, by osignite porozumienie było konstruktywne i trwałe.

Umiejtnoci negocjacyjne znajdujoparcie w teoriach rokowakooperacyjnych i integrujcych. Uczestnicy nabywajumiejtnoci dochodzenia do skrytych, nieujawnianych intencji i potrzeb interlokutorów, racjonalizując przedmiot sporu wydobywajc kluczowe “rzeczy-do-zrobienia” i wygaszajc napicia interpersonalne. 

Menederowie i inne osoby, których role polegajmidzy innymi na konstruktywnym uczestnictwie i rozwiązywaniu konfliktów, dziki warsztatowi łatwiej, spokojniej i trwalej osigajefekty pożądane z punktu widzenia ich i ich organizacji.

Cel szkolenia

WIEDZA

 • rozumienie procesów i struktur sytuacji konfliktowych
 • wiedza na temat osobistych preferencji w zakresie uczestnictwa w sytuacjach konfliktowych
 • znajomość metod i technik rozwiązywania konfliktów


UMIEJĘTNOŚCI

 • zarządzanie sytuacją konfliktową na poziomie interpersonalnym i intragrupowym z perspektywy menadżerskiej
 • komunikacja stanowiąca profilaktykę konfliktów
 • samoregulacja emocjonalna
 • trzeźwa ocena sytuacji prekonfliktowej i konfliktowej


POSTAWY

 • opanowanie
 • asertywność

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
PR - Public Relations

Korzyści dla firmy

Współpraca, efektywność, komunikacja, oszczędności, synergia

Korzyści dla uczestnika

asertywność, komunikacja, spokój, efektywność, współpraca

Plan szkolenia

KLUCZOWE TREŚCI

Powstawanie sytuacji konfliktowej w relacjach dwustronnych - doświadczenie

 • uczestnictwo w sytuacji konfliktowej - ćwiczenie symultaniczne w oparciu o scenariusz
 • analiza doświadczenia „z roli” i „o roli”; uniwersalizacja doświadczenia
 • doświadczenie warsztatowe a doświadczenie życiowe - podobieństwa i różnice
Garść wiedzy na temat powstawania i przebiegu sytuacji konfliktowej
 • prekonflikt - poziom potrzeb
 • konflikt - niejawny, zastępczy, jawny
 • analiza transakcyjna a powstawanie i przebieg konfliktów
 • strategie rozwiązywania konfliktów - autoanaliza i analiza zastosowań (z odwołaniem do Analizy Transakcyjnej)
Umiejętności konstruktywnego uczestnictwa i zarządzania konfliktem - warsztat i praktyczny trening zachowań
 • techniki komunikacyjne ukierunkowane na otwartą i jednoznaczną komunikację - słuchanie, zadawanie pytań i ciekawość drugiej strony, powstrzymywanie się od oceny, komunikacja na różnych poziomach (wg koncepcji S. von Thuna)
 • niewerbalne komponenty komunikacji asertywnej w sytuacji konfliktowej
 • radzenie sobie z presją i manipulacją; programy i gry komunikacyjno-manipulacyjne
 • negocjowanie ze świadomością celów i ograniczeń
 • facylitowanie konfliktów
 • elementy mediacji

Metodologia

 • praca z doświadczeniem - symulacje i analizy
 • metody dramy stosowanej i techniki paradramowe
 • narzędzia autodiagnostyczne
 • metody projekcyjne
 • ćwiczenie praktyczne w parach i małych grupach
 • elementy treningu psychologicznego
 • elementy coachingu grupowego
 • dyskusje i polemiki
 • metody podawcze: prezentacje, wykłady

Zajęcia realizowane są w oparciu o dynamikę procesu dydaktycznego i psychologiczne bezpieczeństwo członków grupy, co w praktyce oznacza, że trener będzie przede wszystkim warsztat moderować, porządkować, uzupełniać merytorycznie zajęcia, podążając za potrzebami uczestników i tym co się aktualnie dzieje „tu i teraz”. Podstawowym zadaniem trenera jest tworzenie środowiska, które sprzyja rozwojowi uczestników i grupy, zmniejsza opór przed zmianą postaw, pozwala zastępować stare, mniej konstruktywne zachowania nowymi, korzystnymi i efektywnymi w życiu i pracy uczestników. 

Bieg procesu dydaktycznego, stojące za nim potrzeby i preferencje uczestników mogą spowodować, że proporcje między modułami programu mogą się zmieniać; w takiej sytuacji trener, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie dostosowywać program ad hoc, mając na uwadze cele zajęć i dobro uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 6393
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Projektuję i facylitatuję procesy rozwojowe | Trener & coach | Wyzwania i problemy w pracy z ludźmi | Humanista

MANTHEY - wiedza / umiejętności / postawy

Nefrytowa 16/11, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

tel: 697708499

email: manthey@manthey.pl