Cała Polska
Negocjacje
Zamknięte
Nr szkolenia 847

NEGOCJACJE - MASTER CLASS

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Warsztat opiera się na zajęciach realizowanych w ramach programu Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Cel szkolenia

WIEDZA

 • strategie, taktyki i techniki integrujących i pozycyjnych negocjacji 
 • wybrane zasady i modele komunikowania się i perswazji w czasie negocjacji 
 • znajomość uwarunkowań psychospołecznych współczesnego biznesu 
 • elementy psychologii procesu negocjacyjnego

UMIEJĘTNOŚCI

 • przygotowanie merytoryczne i mentalne negocjacji
 • budowanie, rozwój i umacnianie profesjonalnego wizerunku w ramach negocjacji 
 • wywieranie wpływu
 • obrona przed presją i manipulacjami
 • efektywne prowadzenie negocjacji

POSTAWY

 • pewność siebie i odwaga
 • uważność 
 • zorientowanie na działanie i na cel
 • otwartość ze świadomością własnych granic i celów

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja publiczna
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Obsługa klienta
Sprzedaż/Handel

Osoby z doświadczeniem negocjacyjnym, decydenci lub osoby ze zdefiniowanym obszarem samodzielności negocjacyjnej

Korzyści dla firmy

Współpraca
Sprzedaż
Zawieranie porozumień
Przewaga rynkowa
Realizacja celów

Korzyści dla uczestnika

Wywieranie wpływu
Asertywność
Komunikacja interpersonalna
Pewność siebie
Osiąganie celów

Plan szkolenia

KLUCZOWE TREŚCI

Negocjacje w biznesie 

  negocjacje w biznesie jako konflikt interesów; strategie i taktyki - przegląd i zastosowanie inne formy, poziomy i zakresy sytuacji (pro)konfliktowych jako kontaminatory procesu porozumienia preferowana strategia rozwiązywania konfliktów; strategie negocjacyjne i konfrontacyjne - zastosowania, wady i zalety; model negocjacji nastawionych na współpracę (negocjacje integrujące) budowanie pozycji negocjacyjnych poprzez model pracy z klientem (od zależności do partnerstwa); „filozofia” negocjacji i rola negocjatora pojęcie „żetonu wymiany” i jego zastosowanie.


  Prenegocjacje

   aranżowanie negocjacji i kontrolowanie procesu negocjacyjnego elementy komunikacji interpersonalnej i etykiety negocjacyjnej: autoprezentacja w negocjacjach i efektywne zachowania budujące autorytet i wiarygodność; komunikaty niewerbalne jako element budowania wizerunku i wywierania wpływu (wizerunek, postawa ciała, ruch gest; analiza gestów mimicznych, gestów dłoni, znaczenie ruchu, dynamika ciała jako komunikat o charakterze relacyjnym); wpływ komunikacji niewerbalnej na kształtowanie relacji z partnerem elementy inteligencji emocjonalnej - praca z emocjami - profilaktyka stresu i metody redukcji stresu; zarządzenie emocjami


   Negocjacje właściwe - przebieg negocjacji (symulacyjny trening praktyczny)

    doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem negocjacji; symulacje w parach / trójkach o informacją zwrotną od trenera i grupy; dodatkowe komponenty merytoryczne ad hoc w obszarach deficytowych, ze szczególnym uwzględnieniem: definiowania problemu negocjacyjnego w kategoriach interesów, zawierania kontraktu na poszukiwanie rozwiązań, unikania pułapek uległości i walki, działania wobec silnej presji, reagowanie na krytykę i niezadowolenie, radzenie sobie z atakiem personalnym i naruszaniem granic psychologicznych, techniki wymiany i licytacji, perswazji i wywierania wpływu (pozornych zaprzeczeń i wykluczeń, sekwencji argumentacyjnych, metafor handlowych, supozycji i presupozycji, kreowania subiektywnego poczucia straty), impasu negocjacyjnego i sposobów jego przekraczania, zamykania rokowań

    Metodologia

    METODY: 
    • praca z doświadczeniem - symulacje i analizy; 
    • ćwiczenie praktyczne w parach i małych grupach; 
    • metody dramy stosowanej i techniki paradramowe; 
    • rejestracja audiowizualna; 
    • elementy treningu psychologicznego; 
    • elementy coachingu grupowego; 
    • dyskusje i polemiki; 
    • metody podawcze: prezentacje, wykłady.

    Zajęcia realizowane są w oparciu o dynamikę procesu dydaktycznego i psychologiczne bezpieczeństwo członków grupy, co w praktyce oznacza, że trener będzie przede wszystkim warsztat moderować, porządkować, uzupełniać merytorycznie zajęcia, podążając za potrzebami uczestników i tym co się aktualnie dzieje „tu i teraz”. Podstawowym zadaniem trenera jest tworzenie środowiska, które sprzyja rozwojowi uczestników i grupy, zmniejsza opór przed zmianą postaw, pozwala zastępować stare, mniej konstruktywne zachowania nowymi, korzystnymi i efektywnymi w życiu i pracy uczestników. 

    Bieg procesu dydaktycznego, stojące za nim potrzeby i preferencje uczestników mogą spowodować, że proporcje między modułami programu mogą się zmieniać; w takiej sytuacji trener, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie dostosowywać program ad hoc, mając na uwadze cele zajęć i dobro uczestników.

    Dodatkowe informacje

    Ilość wyświetleń oferty: 6550
    Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

    Do ustalenia

    v

    Miejsce i termin szkolenia

    • Cała Polska
    • Cena netto: Do ustalenia
    • Trenerzy:

    • Projektuję i facylitatuję procesy rozwojowe | Trener & coach | Wyzwania i problemy w pracy z ludźmi | Humanista

    MANTHEY - wiedza / umiejętności / postawy

    Nefrytowa 16/11, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

    tel: 697708499

    email: manthey@manthey.pl

    Podobne szkolenia