Cała Polska
Przywództwo
Zamknięte
Nr szkolenia 846

PRZYWÓDZTWO W OPARCIU O WARTOŚCI

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Nauczysz się:

Opis szkolenia

A czy istnieje inne przywództwo? Czy prawdziwy lider może ignorować wartości - te osobiste, i te organizacyjne?

Niebezpiecznie często myli się przywódców z wodzami. Ci drudzy osiągają  biegłość w posługiwaniu się władzą. Ci pierwsi wiedzą, że władza bez wolności oznacza wyłącznie przemoc.

Przedsiębiorstwa - w procesie dynamicznego rozwoju - zmieniają struktury organizacyjne, systemy komunikacji i sposoby zarządzania. Priorytetem właścicieli i zarządzających są klienci, celem zysk i budowanie firmy zdolnej do przetrwania w sytuacjach kryzysu i skutecznej w rywalizacji na konkurencyjnym rynku. 

Zapleczem i filarem każdej firmy są pracownicy, poziom ich identyfikacji z firmą i ich zaangażowanie. Harmonijny rozwój wymaga równowagi, a więc pracowników, którzy zmieniają się i rozwijają razem z firmą rozumiejąc jej biznesowe cele i własną w niej rolę. Zaniedbania w tym obszarze tworzą wielowymiarowe bariery rozwojowe, a kiedy nie są w porę rozpoznane - generują straty. 

Jak integrować procesy rozwojowe unikając ryzyka wynikającego z zarządzania pracownikami? Jak wykorzystać potencjał pracowników w zmieniającej się rzeczywistości? Jak powiązać wrażliwe ludzkie motywacje z celami organizacji? 

Odpowiedzią jest przywództwo w oparciu o wartości; wartości osobiste i wartości Organizacji.

Cel szkolenia

WIEDZA

 • znajomość uwarunkowań psychospołecznych współczesnego zarządzania
 • wiedza merytoryczna na temat zarządzania, etyki, konfliktu, komunikacji, zmiany i motywacji

UMIEJĘTNOŚCI

 • przeprowadzanie ludzi przez zmianę
 • przeprowadzenie ludzi przez kryzys relacji i konflikt
 • motywowanie w odwołaniu do wartości

POSTAWY

 • zmiana paradygmatu zarządzania
 • odwaga i otwartość w relacjach z podwładnymi
 • konsekwencja w sprawowaniu roli przywódczej

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja publiczna
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Nauka i szkolnictwo

Menadżerowie z doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi. Osoby poszukujące rozwoju z uwzględnieniem szerszej - psychospołecznej, socjologicznej i etycznej - perspektywy. Szefowie dostrzegający, że istnieją obszary poza efektywnością i kontrolą.

Korzyści dla firmy

Siła
Integracja
Zaangażowanie
Spójność
Lojalność
Synergia
Odpowiedzialność

Korzyści dla uczestnika

Odwaga
Mądrość
Etyczność
Motywacja
Dojrzałość

Plan szkolenia

KLUCZOWE TREŚCI


Przywództwo w XXI wieku

 • realia płynnej nowoczesności - kondycja i nastroje społeczne, stosunek do pracy i kariery, napięcia międzypokoleniowe, zmiany standardów komunikacji
 • kryzys tradycyjnego przywództwa - redefinicja autorytetu, potrzeby i aspiracje pracowników, paradoks władzy i wolności
 • pojęcie przywództwa - przywództwo z zarządzanie; fenomen przywództwa organizacyjnego
 • wartości jako jeden z filarów efektywnego zarządzania i przywództwa - wartości osobiste i wartości organizacji; wartości jako wzorce zachowań

Kształtowanie postaw i zachowań przywódczych w praktyce zarządzania

 • praca z ludźmi w zmianie - „przepychanie” a „przeciąganie” przez zmianę; komunikacja w zmianie; praca z oporem; zmiana jako kontynuacja i rozwój; uszanowanie zmiany jako straty
 • praca z ludźmi w sytuacji kryzysu relacji i w konflikcie - inteligencja emocjonalna lidera; napięcia w relacjach z ludźmi; rozumienie dynamiki powstawiania i przebiegu konfliktów; konstruktywne aspekty konfliktów; facylitowanie i mediowanie w konfliktach
 • motywowanie i korygowanie zachowań - motywowanie w oparciu o korzyści i wartości; wartości osobiste z wartości organizacji; ryzyka błędów motywacji - cynizm, wypalenie, roszczeniowość, anomia; praca z ludźmi ukierunkowania na wzrost samodzielności, motywacji i efektywności

Postawa przywódcza 

 • moja droga do przywództwa - jak daleko, jak blisko?
 • ryzyka wynikające ze zmiany paradygmatu zarządzania - asertywność szefa i dylematy lidera

Metodologia

METODY
 • praca z doświadczeniem - symulacje i analizy
 • metody dramy stosowanej i techniki paradramowe
 • metody projekcyjne
 • ćwiczenie praktyczne w parach i małych grupach 
 • elementy treningu psychologicznego 
 • elementy coachingu grupowego 
 • dyskusje i polemiki 
 • metody podawcze: prezentacje, wykłady

Zajęcia realizowane są w oparciu o dynamikę procesu dydaktycznego i psychologiczne bezpieczeństwo członków grupy, co w praktyce oznacza, że trener będzie przede wszystkim warsztat moderować, porządkować, uzupełniać merytorycznie zajęcia, podążając za potrzebami uczestników i tym co się aktualnie dzieje „tu i teraz”. Podstawowym zadaniem trenera jest tworzenie środowiska, które sprzyja rozwojowi uczestników i grupy, zmniejsza opór przed zmianą postaw, pozwala zastępować stare, mniej konstruktywne zachowania nowymi, korzystnymi i efektywnymi w życiu i pracy uczestników. 

Bieg procesu dydaktycznego, stojące za nim potrzeby i preferencje uczestników mogą spowodować, że proporcje między modułami programu mogą się zmieniać; w takiej sytuacji trener, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie dostosowywać program ad hoc, mając na uwadze cele zajęć i dobro uczestników.

Dodatkowe informacje

Ilość wyświetleń oferty: 5158
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Projektuję i facylitatuję procesy rozwojowe | Trener & coach | Wyzwania i problemy w pracy z ludźmi | Humanista

MANTHEY - wiedza / umiejętności / postawy

Nefrytowa 16/11, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

tel: 697708499

email: manthey@manthey.pl