Cała Polska
Lean Management
Zamknięte
Nr szkolenia 558

Krok 2. Warsztat praktyczny o standaryzacji pracy dla wybranej grupy wdrożeniowej

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Dwudniowy warsztat praktyczny dla doświadczonych pracowników (operatorów, liderów, kierowników) stanowi fazę DO w procesie wdrożenia programu TWI w firmie zgodnie z cyklem PDCA. Po warsztacie uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności tworzenia instrukcji pracy standaryzowanej. Poznają także sposoby i wskazówki do poprawnego wykonywania zdjęć operacji potrzebnych do instrukcji. Uczestnicy dowiadują się również jak wykorzystywać instrukcje do szkoleń stanowiskowych prowadzonych zgodnie z metodą TWI Instruowanie Pracowników. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy doskonalą m.in.: pisanie instrukcji, instruktaż oraz tworzenie macierzy kompetencji. Warsztat stanowi podstawę pod proces certyfikacji Instruktorów TWI.

Cel szkolenia

 • Nauczenie się opracowywać macierze kompetencji (ang. Skill Matrix)
 • Opracowanie Instrukcji Pracy Standaryzowanej dla wybranych operacji z obszaru pilotażowego
 • Przeprowadzenie analizy doskonalącej kaizen
 • Przećwiczenie metod TWI Instruowanie Pracowników w rzeczywistych warunkach pracy
 • Określenie zadań do wykonania przez uczestników w celu ich certyfikacji w kroku 3.
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: Certyfikat Instruktora TWI (Yellow Belt) Leantrix

Potwierdza nabycie praktycznych umiejętności tworzenia Instrukcji Pracy Standaryzowanej, wykonania analizy Kaizen i szkolenia stanowiskowego wg TWI IP

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki
Produkcja i przemysł: pozostałe
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja
Usługi

Warsztat dedykowany dla doświadczonych pracowników (operatorów, liderów, kierowników, menadżerów).

Korzyści dla firmy

Zaprojektowanie formatki Instrukcji Pracy Standaryzowanej
Opracowanie do 5 Instrukcji Pracy Standaryzowanej na rzeczywistych procesach z obszaru pilotażowego
Przeprowadzenie analizy doskonalącej kaizen na wybranych operacjach
Wybór uczestników do programu certyfikacji w kroku 3.

Korzyści dla uczestnika

Umiejętność opracowania macierzy umiejętności (ang. skills matrix)
Umiejętność opracowania macierzy umiejętności (ang. skills matrix)
Umiejętność opracowania Instrukcji Pracy Standaryzowanej (główne kroki, wskazówki, przyczyny i zdjęcia)
Poprowadzenie szkolenia stanowiskowego z wykorzystaniem metody TWI Instruowanie Pracowników w rzeczywistych warunkach pracy
Poznanie praktycznych przykładów zastosowania programu TWI w innych firmach z podobnej branży
Zdobycie zaświadczenia ukończenia warsztatu standaryzacja pracy (czerwone zaświadczenie)

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do programu TWI
 2. Poznanie metody TWI Instruowanie Pracowników - TWI IP
 3. Poznanie budowy Arkusza Podziału Pracy i Instrukcji Pracy Standaryzowanej
 4. Wyjście na halę produkcyjną w celu opracowanie Instrukcji Pracy Standaryzowanej - IPS
 5. Podsumowanie w salce działań praktycznych
 6. Wyjście na halę produkcyjną w celu wzajemnego instruktaż stanowiskowego zgodnie z metodą TWI IP i z wykorzystaniem IPS
 7. Poznanie macierzy kompetencji (ang. Skill Matrix)
 8. Podsumowanie warsztatu

Metodologia

Lider to pochodzące z języka angielskiego określenie osoby, która potrafi prowadzić (ang. lead) za sobą innych ludzi. Szacunek do lidera nie wynika z zajmowanego przez niego stanowiska, ale sposobu postępowania z ludźmi. W polskich przedsiębiorstwach coraz częściej używa się określenia lider na osoby, które zarządzają grupą pracowników bezpośrednio operacyjnych. Na halach produkcyjnych określenie lider wypiera określenie brygadzista. Nie przypadkowo. Brygadzistą nazywano osoby, których zadaniem było dzielenie pracy między pracowników. Obecnie od przełożonych najniższego szczebla wymaga się znacznie więcej. Mają oni nie tylko przydzielać obowiązki, ale mają przede wszystkim zarządzać podległymi im pracownikami. Najczęściej liderami w firmach stają się osoby z największym doświadczeniem. To logiczne, ponieważ mają oni olbrzymią wiedzę o pracy. Niestety bardzo często nie mają prawdziwych umiejętności liderskich – przewodzenia ludźmi. Program TWI powstał w USA w latach 40. właśnie po to, aby rozwijać podstawowe umiejętności zarządcze u pracowników, którzy mają dużą wiedzę o pracy. Działania programu TWI miały na celu włączenie do pracy w przemyśle osób, które nigdy dotąd w obszarze produkcyjnym nie pracowały. Byli to głównie kobiety, mężczyźni w wieku niepoborowym oraz pracownicy administracyjni. Program TWI kierowany był głównie do mistrzów, brygadzistów i doświadczonych operatorów. Pierwotnie jego celem było wyćwiczenie w nich umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia obecnych metod pracy oraz utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami. Zakładano w programie TWI, że każdy lider ma dużą wiedzę o pracy i zakresie odpowiedzialności, ale brak mu cech zarządczych, które przekładają się na istotę liderowania. Wdrożenie programu TWI w przemyśle amerykańskim przyniosło olbrzymie korzyści oraz walnie przyczyniło się do zwycięstwa nad wojskami Hitlera.

Sukces programu TWI wynikał z faktu, że każda z jego metod zbudowana była w oparciu o cykl PDCA, który został opracowany Williama Edwardsa Deminga. Po II wojnie światowej program TWI przekazano między innymi do Japonii, gdzie takie firmy, jak Toyota czy Sanyo wykorzystały go, aby zbudować fundamenty do rozwijania swoich efektywnych metod produkcji. Obecnie program TWI utożsamiany jest z filozofią Lean Management. Wiele narzędzi i metod należących do filozofii Lean Management powstało w oparciu o program TWI. Należy zatem traktować je jako jedną, w pełni uzupełniającą się filozofię zorientowaną na poprawę efektywności procesów produkcyjnych. Bez programu TWI nie byłoby systemu TPS, a tym samym filozofii Lean Management. Program TWI został wchłonięty przez Toyotę i stał się integralną częścią systemu TPS.

Program TWI był podstawą przy tworzeniu kultury zarządzania w Toyocie, która opierała się na ciągłym doskonaleniu oraz nieustannym procesie nauczania. Program TWI rozwija liderów w obszarach produkcji, usług, administracji i służbie zdrowia. „Jeżeli praktykujesz Lean bez TWI, to w ogóle nie praktykujesz Lean. Jednak jeżeli tylko praktykujesz TWI, to właśnie zacząłeś praktykować Lean.” - Taichi Ohno, twórca systemu TPS  (Toyota Production System).

W fimrach często panuje pogląd, że powstały brak jakościowy, awaria, czy wypadek spowodowany był przez błąd ludzki. W efekcie to pracownicy są za to obwiniani co wiąże się z brakiem ich zaangażowania oraz nie utożsamianiem się z firmą. W TWI panuje pogląd, że błąd ludzki jest tylko efektem złego systemu zarządzania. Przyczyn źródłowych błędów ludzkich należy doszukiwać się w:
 • Braku albo złym procesie szkolenia operatorów.
 • Nieprzestrzeganiu standardu pracy przez operatorów, ale z tego powodu, że standard pracy był źle opracowany.
 • Braku systemu nadzorowania i audytowania operatora po szkoleniu.  
Program TWI działa na eliminację tych przyczyn źródłowych poprzez zaangażowanie liderów produkcyjnych w efektywny instruktaż stanowiskowy, doskonalenie i rozwiązywanie problemów międzyludzkich. W programie TWI liderem nazywa się osobę, która formalnie zarządza grupą ludzi, ale również doświadczonych operatorów, którzy np. w momencie szkolenia biorą odpowiedzialność za uczonego pracownika. Dlatego, myśląc o programie TWI, należy zwracać uwagę nie tylko na formalnych liderów, ale również na bardzo doświadczonych pracowników.

Za zarządzania pracownikami operacyjnymi powinni być odpowiedzialni liderzy. To również oni powinni wdrażać w praktyce metody Lean i TWI. Wsparciem dla nich powinni być kierownicy albo pracownicy komórki Lean Management. Zadania wypunktowane powyżej tylko tego dowodzą. To właśnie liderach tkwi wielki potencjał, a program TWI pozwala go wykorzystać. Program TWI skutecznie eliminuje takie problemy w przedsiębiorstwach jak: cała wiedza praktyczna o pracy (ułatwienia, triki) znajduje się wyłącznie w głowach doświadczonych pracowników,instrukcje pracy są bardzo opisowe i trudne do zrozumienia,przygotowanie instrukcji zajmuje dużo czasu, a i tak nikt ich nie używa,istnieje duża rotacja pracowników i zatrudniani są pracownicy tymczasowi,każdy instruktor szkoli według swojego własnego sposobu,instruktaż trwa długo, a pomimo tego jest nieefektywny,nowo przeszkolony pracownik nie pracuje świadomie - nie wie dlaczego wykonuje pracę w dany sposób,pracownicy nie potrafią przeprowadzić analizy doskonalącej (kaizen) w swoim obszarze pracy,występuje duża liczba poprawek i błędów jakościowych.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 9884
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Trener i Konsultant Lean Management and Training Within Industry

LeanTrix sp. z o.o.

Hubska 60/3, 50-502 Wrocław

tel: 501240762

email: office@leantrix.com