Cała Polska
Lean Management
Zamknięte
Nr szkolenia 559

Krok 3. Certyfikowanie Instruktorów TWI

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Dwudniowy audyt praktyczny dla wybranych 8 doświadczonych pracowników (operatorów, liderów, kierowników), którzy ukończyli warsztat praktyczny w kroku 2. Stanowi fazę CHECK w procesie wdrożenia programu TWI w firmie zgodnie z cyklem PDCA.

Celem audytu jest sprawdzenie i ewentualne skorygowanie praktycznych umiejętności instruktażu dla wybranej grupy 8 osób – kandydatów na Instruktorów wewnętrznych TWI Instruowanie Pracowników. Audyt odbywa się w naturalnym środowisku pracy Instruktora TWI. Audyt trwa 2 dni a audytowanych jest 8 tych samych osób każdego dnia.) prowadzi instruktaż nowego pracownika na wybranym stanowisku. Osoba jest na bieżąco wspomagana prze Konsultanta, którego zadaniem jest wychwytywanie i eliminacja błędów oraz pomoc uczestnikowi w prawidłowym instruktażu. Na koniec dnia każdy z uczestników otrzymuje podsumowanie (raport) z audytu ze wskazaniem ewentualnych poprawek.Podczas drugiego dnia audytu  procedura jest podobna jak dnia pierwszego (8 tych samych osób jest audytowanych), przy czym celem tego dnia jest potwierdzenie że uczestnik prawidłowo stosuje metodę TWI IP. Prawidłowe wykonanie szkolenia przy drugim audycie potwierdzane jest certyfikatem

Cel szkolenia

  • Tworzenia poprawnych Instrukcji Pracy Standaryzowanej
  • Przeprowadzenie analizy doskonalącej kaizen i Poka Yoke z wykorzystaniem podejścia 5W1H
  • Prowadzenia instruktażu stanowiskowego z wykorzystaniem metody TWI Instruowanie Pracowników w rzeczywistych warunkach pracy
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: Dyplom Trenera TWI (Green Belt) Leantrix

Dyplom potwierdzający umiejętność prowadzenia warsztatu praktycznego dla uczestników, którzy nie znają metod z programu TWI - kurs Train the Trainer

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Produkcja i przemysł: pozostałe
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja
Usługi

Audyt jest przewidziany dla doświadczonych pracowników (operatorów, liderów, mistrzów, kierowników), którzy ukończyli krok 2. - warsztat praktyczny o standaryzacji pracy.

Korzyści dla firmy

Wyćwiczenie 8 certyfikowanych Instruktorów TWI, którzy będą potrafili w firmie opracowywać poprawne Instrukcje Pracy Standaryzowanej, przeprowadzać skuteczną analizę doskonalącą kaizen oraz szkolić pracowników zgodnie z metodą TWI Instruowanie Pracowników.

Korzyści dla uczestnika

Zdobycie potwierdzonych praktycznych umiejętności w zakresie standaryzacji pracy (dokumentowanie, doskonalenie i instruktaż stanowiskowy)
Otrzymanie certyfikatu Instruktora TWI (żółty certyfikat)

Plan szkolenia

Audyt przebiega wg schematu: Każda osoba z grupy 8 kandydatów na Instruktora TWI jest audytowana dwukrotnie podczas procesu szkolenia nowych pracowników. 

Metodologia

Z punktu widzenia wdrożenia systemu jako narzędzia usprawniającego procesy, kluczowe jest aby metody TWI stały się elementem wewnętrznych procedur w Firmie. W szczególności dotyczy to metody Instruowania Pracowników – TWI IP, która powinna stać się elementem wewnętrznej procedury szkoleń i rozwoju pracowników. Ważne jest także regularne stosowanie tej metody oraz regularne nadzorowanie jej poprawnego stosowania poprzez audyty.  

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 8803
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

  • Cała Polska
  • Cena netto: Do ustalenia
  • Trenerzy:

  • Trener i Konsultant Lean Management and Training Within Industry

LeanTrix sp. z o.o.

Hubska 60/3, 50-502 Wrocław

tel: 501240762

email: office@leantrix.com