Cała Polska
Lean Management
Zamknięte
Nr szkolenia 557

Krok 1. Kickoff meeting - wprowadzenie do programu TWI dla kadry zarządzającej

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Szkolenie jednodniowe dla najwyższego kierownictwa stanowi fazę PLAN w procesie wdrożenia programu TWI w firmie zgodnie z cyklem PDCA. Szkolenie poświęcone przede wszystkim ustaleniu mierzalnych celów dla wdrożenia programu TWI, wybraniu grupy wdrożeniowej oraz obszaru pilotażowego. Uczestnicy w praktyce zobaczą w jaki sposób standaryzuje się procesy w firmie w oparciu o program TWI. Na szkoleniu przedstawione zostaną w sposób praktyczny najważniejsze dwie metody programu TWI: Instruowanie Pracowników - IP, doskonalenie Metod Pracy - MP. Przedstawienie metod odbywać się będzie w oparciu o przykład wiązania węzła zabezpieczającego (TWI IP) oraz nitowania płytek (TWI MP). Celem szkolenia jest zrozumienie przez uczestników czym tak naprawdę jest program TWI i jak może on rozwiązać problemy występujące w firmie. Szkolenie to będzie nastawione na przekazanie korzyści płynących z programu TWI. Trener wiedzę teoretyczną będzie prezentować w oparciu o przykłady z kilkunastu fabryk, gdzie program TWI był wdrażany.

Cel szkolenia

 • Ocena stanu obecnego w firmie w zakresie rozwoju liderów i skuteczności wdrażania standaryzacji pracy
 • Przedstawienie korzyści płynących z wdrożenia programu TWI
 • Przećwiczenie metod z programu TWI w praktyce
 • Zdefiniowanie mierzalnych wskaźników oceny wdrożenia (S.M.A.R.T.)
 • Wybór grupy wdrożeniowej TWI i obszaru pilotażowego wdrożenia

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja
Usługi

Szkolenie dedykowane dla kierowników i najwyższego kierownictwa w firmie

Korzyści dla firmy

Zbudowanie świadomości wśród najwyższego kierownictwa co przełoży się na wspieranie przez nich osób zaangażowanych w program certyfikacji
Zdefiniowanie ścieżki postępowania (road map) w zakresie implementacji programu TWI w firmie co spowoduje bardziej efektywne jego wdrożenie

Korzyści dla uczestnika

Zrozumienie czym tak naprawdę jest program TWI i jak może on rozwijać liderów w firmie
Przećwiczenie w praktyce tworzenia Instrukcji Pracy Standaryzowanej, doskonalenia metod pracy kaizen i instruowania pracowników wg metody TWI IP
Otrzymanie zaświadczenie ukończenia szkolenia

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do programu TWI
 2. Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania standaryzacji pracy w firmie
 3. Przedstawienie trzech metod należących do standaryzacji pracy wg programu TWI: dokumentowanie wiedzy, doskonalenie Kaizen i szkolenie pracowników
 4. Określenie celów S.M.A.R.T. dla wdrożenia programu TWI
 5. Zdefiniowanie grupy wdrożeniowej oraz określenie obszaru pilotażowego
 6. Podsumowanie szkolenia

Metodologia

Czy masz w firmie brygadzistów, czy prawdziwych liderów?
Lider potrafi prowadzić za sobą innych ludzi. Szacunek do lidera nie powinien wynikać z zajmowanego przez niego stanowiska, ale sposobu postępowania z ludźmi. W polskich firmach coraz częściej używa się określenia lider na osoby, które zarządzają grupą pracowników bezpośrednio operacyjnych. Na halach produkcyjnych nazwa lider wypiera określenie brygadzista. Nie przypadkowo. Brygadzistą nazywano osoby, których zadaniem było dzielenie pracy między pracowników. Od liderów wymaga się znacznie więcej. Mają oni nie tylko przydzielać obowiązki, ale mają przede wszystkim zarządzać podległymi im pracownikami. To wymaga od nich zdobycia umiejętności zarządczych i organizacyjnych.

Dlaczego standaryzacja pracy jest tak istotna w rozwoju liderów?

Standaryzacja pracy to proces, w którym należy zapisać obecnie najlepszy sposób wykonywania operacji, poddać go doskonaleniu, a następnie przeszkolić z niego pracowników.  W praktyce są to główne, choć nie jedyne, zadania zarządcze stawiane przed liderami. Program TWI daje najbardziej skuteczne metody uczące liderów jak: doskonalić pracę (kaizen i podejście 5W1H) oraz jak efektywnie szkolić  pracowników (TWI Instruowanie Pracowników). Dokumentowanie procesów odbywa się poprzez wizualizowane Instrukcje Pracy Standaryzowanej, w których zawartość tekstu i zdjęć jest optymalna. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy nauczyli się standaryzacji pracy wg programu TWI. Jak rozwija się umiejętności liderów w zakresie TWI wg koncepcji Lean HR? Lean HR to koncepcja zarządzania pracownikami, której głównym celem jest eliminacja 8. typu marnotrawstwa: utraconej kreatywności pracowników. To marnotrawstwo wpływa pośrednio na występowanie pozostałych 7 typów marnotrawstwa. Wg koncepcji Lean HR rozwój pracowników w stosowaniu metod TWI i Lean składa się z 4 kroków (PDCA):

 1. Zdobywanie wiedzy teoretycznej zazwyczaj poprzez szkolenia  
 2. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce - praktykowanie  
 3. Przejście audytu w rzeczywistych warunkach pracy - certyfikacja  
 4. Uczenie innych pracowników – program train the trainer   

Wdrożenie standaryzacji pracy wg programu TWI  przekłada się na:
 • Zatrzymanie wiedzy fachowej w firmie dzięki przygotowaniu praktycznych Instrukcji Pracy Standaryzowanej
 • Poprawę efektywności pracy dzięki podejściu Kaizen 
 • Redukuję średnio o 25% kosztów prowadzenia szkoleń stanowiskowych dzięki najefektywniejszej metodzie instruktażu – TWI Instruowanie Pracowników 
 • Zwiększenie poziom bezpieczeństwa dzięki budowaniu świadomości wśród pracowników 
 • Zmniejszenie liczby reklamacji i błędów ludzkich dzięki rozwiązaniom Poka Yoke 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 9857

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Trener i Konsultant Lean Management and Training Within Industry

LeanTrix sp. z o.o.

Hubska 60/3, 50-502 Wrocław

tel: 501240762

email: office@leantrix.com