lean hr

All posts tagged lean hr

Lean HR – koncepcja zarządzania pracownikami w przedsiębiorstwie

on 30 września 2015 No comments

Ósmy typ marnotrawstwa – utracona kreatywność pracowników.

Lean HR opiera się na koncepcji, że sukces pojedynczego pracownika jest sukcesem całej firmy. Jak powiedział Albert Einstein: Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek, ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee. Dlatego kluczowym aspektem w Lean HR jest zarządzanie kompetencjami każdego pracownika z osobna. Kompetencje należy postrzegać jako zestawienie trzech głównych składowych: wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności. Szkolenie jest początkiem drogi, która ma doprowadzić do rozwijania kompetencji. Kluczowa jest ewaluacja szkolenia, czyli badanie i wspieranie w praktycznym stosowaniu zdobytej na szkoleniu wiedzy. Dopiero poprzez praktykowanie tej wiedzy ludzie zdobywają umiejętności. Kiedy zaczynają samodzielnie wykonywać pracę, wówczas zaczyna na nich spoczywać odpowiedzialność.

W jaki sposób MySkills.pl wspomaga proces zarządzania kompetencjami pracowników?

Zapraszamy do przeczytania artykułu autorstwa współtwórców MySkills, który ukazał się w materiałach konferencyjnych Mixer HR 2015.

Zobacz więcej
adminLean HR – koncepcja zarządzania pracownikami w przedsiębiorstwie