Rodzaje szkoleń

Baza wiedzy

Rodzaje szkoleń

Wyróżniamy następujące rodzaje szkoleń:

Szkolenia zamknięte

Skierowane wyłącznie do pracowników danej firmy, bez możliwości uczestnictwa osób z zewnątrz.

Szkolenia otwarte

Skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Odbywa się bezpośrednio między pracownikiem a trenerem, którym często jest bezpośredni przełożony. Jest to proces, który pomaga rozwijać umiejętności i osiągać lepsze wyniki, dzięki rzetelnej ocenie, ukierunkowanej praktyce i informacji zwrotnej.

Szkolenia grupowe

Skierowane do większej liczby osób. Z uwagi na siłę oddziaływania grupy na jednostki, podczas takich szkoleń rozwijane są kompetencje, które ciężko zdobyć w czasie edukacji szkolnej (np. praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem).

Szkolenia na stanowisku pracy

Prowadzone są przez menedżerów lub szkoleniowców w miejscu pracy osób szkolonych. Dotyczą wykonywania indywidualnych lub grupowych projektów, które pozwalają na przyswajanie wiedzy i zdobywania doświadczenia jednocześnie.

Szkolenia poza stanowiskiem pracy

Odbywają się w specjalnie przystosowanych ośrodkach szkoleniowych, pozwalających często na zdobywanie zaawansowanych umiejętności, jednak bywa, że uczestnicy mają problem z zastosowaniem wiedzy w miejscu swojej pracy.

Anna WojciechowskaRodzaje szkoleń