Funkcje szkoleń

Baza wiedzy

Funkcje szkoleń [1]

Można wyróżnić następujące funkcje szkoleń:

Funkcja adaptacyjna

Polega na dostosowaniu wiedzy i umiejętności pracownika do wymagań stanowiska pracy; stosowana w przypadku nowych pracowników.

Funkcja modernizacyjna

Odnosi się do odświeżania wiedzy z danej dziedziny, która na skutek postępu w nauce i technice, mogła okazać się przestarzała; szkolenia pełniące tę funkcję nie prowadzą do awansu.

Funkcja innowacyjna

Polega na szkoleniu pracowników, którzy mają wpływ na wprowadzanie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu organizacji oraz są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji lub ich celem jest awans.

Funkcja społeczna

Dotyczy rozwijania umiejętności interpersonalnych, które służyć będą integracji pracowników wokół wspólnych celów.

Bibliografia:

[1] Wiśniewski Z., op.cit., s. 180

Anna WojciechowskaFunkcje szkoleń