Cała Polska
Języki obce
Zamknięte
Nr szkolenia 3063

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM szkolenie zamkniete

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH

 NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Szkolenie Effective Negotiations in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych. Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje zagadnienia z zakresu negocjacji, słownictwo, zwroty oraz typowe sytuacje mające miejsce w trakcie prowadzenia negocjacji. Szkolenie zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim.

Cel szkolenia

Szkolenie Effective Negotiations in English ma na celu rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w środowisku biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa charakterystycznego podczas prowadzonych negocjacji.

 • Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim
 • Rozszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim
 • Poznanie typowych zwrotów charakterystycznych podczas prowadzenia negocjacji
 • Rozwój i doskonalenie umiejętności przygotowywania celów i strategii do negocjacji w języku angielskim 
 • Rozwój umiejętności efektywnego słuchania
 • Rozwój umiejętności zadawania pytań, inicjowania i reagowania na propozycje, targowania się, dokonywania ustępstw w negocjacjach, akceptowania i potwierdzania propozycji oraz osiągania porozumienia w języku angielskim
 • Poznanie rodzajów negocjacji
 • Poznanie sposobów zarządzania konfliktem w języku angielskim
 • Rozwój umiejętności językowych takich jak: umiejętność rozumienia tekstu czytanego i mówionego, umiejętność słuchania i mówienia

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Inżynieria i projektowanie
Kadra zarządzająca
Sport, zdrowie i uroda
Sprzedaż/Handel
Ubezpieczenia
Zakupy

Szkolenie Effective Negotiations in English przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim.

Plan szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA  EFFECTIVE NEGOTIATION IN ENGLISH

 • Preparation for a negotiation– agreeing objectives, strategy and roles.—(Przygotowanie do negocjacji-ustalenie celów, strategii i ról.)
 • Opening the negotiation - (Otwarcie negocjacji)
 • Making and responding to proposals- (Inicjowanie i reagowanie na propozycje)
 • Active listening, effective questioning—(Aktywne słuchanie, efektywne zadawanie pytań)
 • Bargaining (Targowanie, pertraktowanie)
 • Making concessions, accepting and confirming (Dokonywanie ustępstw w negocjacjach, akceptowanie i potwierdzanie)
 • Managing conflict (Zarządzanie konfliktem)
 • Reaching agreement - (Osiąganie porozumienia)
 • Ending the negotiation- (Zakończenie negocjacji)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

1.     Preparation

•    Making an opening statement

2.    Establishing rapport

•    Welcoming visitors

•    Small talk

•    Introducing yourself and colleagues

3.    Starting the negotiation

•    Stating the purpose and setting the agenda

•    Explaining your interests

•    Stating your interests

•    Prioritizing your interests

•    Checking and clarifying

•    Making sure of the facts

4.    Proposals

•    Making suggestions

•    Responding: counter-proposals

•    Proposing and responding to a proposal

•    Signals: making concessions

•    Signals: making your intention clear

5.    Bargaining

•    Linking offers to conditions

•    Hypothetical questions

•    Making and obtaining concessions

•    Breakdown

6.    Reaching settlement

•    Checking that everything is in agreement

•    Making sure that all points have been covered

•    Understanding what has been agreed

•    Arranging future action

•    Ending the negotiation

7.    Questions and answers

•    Closed questions

•    Avoiding questions that are too direct

•    Probing questions

•    Showing a positive approach to the negotiation

•    Answers

•    Reacting to a negative or aggressive question

•    Giving a vague answer

•    Questions and answers

8.    Signaling your behavior

9.    Avoiding irritating comments

10.    Diplomatic language

•    Positive language

•    Blunt language versus diplomatic language

•    Asking for clarification

•    Avoiding making accusations

•    Showing interest in what the other party thinks

•    Talking about feelings

11.    Handling problems

•    Avoiding conflict: dealing with lack of trust

•    Avoiding conflict: dealing with misunderstanding

•    Avoiding conflict: dealing with different objectives

•    Avoiding conflict: dealing with competition

•    Dealing with breakdown



Metodologia

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie Effective Negotiations in English ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim
 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Case studies (analiza przypadków)
 • Gry negocjacyjne
 • Analiza przykładowych negocjacji
 • Symulacje
 • Dyskusje moderowane
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Praca z kamerą
 • Nagrania audio
 • Nagrania video
 • Testy
 • Quizy

TRENER

Izabela Cichosz, MSC (Master of Science in Professional Communication)

Dzięki bogatemu doświadczeniu i udokumentowanym osiągnięciom, od ponad 12 lat specjalizuję się w prowadzeniu najwyższej jakości szkoleń z komunikacji biznesowej w języku angielskim. Od tworzenia wpływowych prezentacji biznesowych po ułatwianie udanych negocjacji czy spotkań biznesowych w języku angielskim, umożliwiam osobom i zespołom doskonalenie się w ich zawodowych przedsięwzięciach.

• Effective Business English Communications Skills – komunikacja biznesowa w języku angielskim
• Business Presentations in English – prezentacje w języku angielskim
• Effective Negotiations in English – negocjacje w języku angielskim
• Successful Business Meetings in English – spotkania biznesowe w j.angielskim
• Business Email Communication Skills – korespondencja mailowa w biznesie w języku angielskim
• Customer Sevice Skills – obsługa klienta w języku angielskim

Stale się rozwijam. Uczestniczyłam w różnych kursach Harvard Business Publishing, takich jak: Management Communications Course: Prezentacja w Biznesie, Kurs Komunikacji w Zarządzaniu: Writing in Business oraz w szkoleniu Effective Business Writing na Duke University.

Współpracuje lub współpracowałam z takimi firmami i organizacjami jak:  DLA Piper, WSB, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B V (SP Z O O) ODDZIAŁ W POLSCE , LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O, Storck Sp. z o. o, Stanley Black&Decker Polska Sp. z o. o. Trade Brokers Dom Maklerski; Bank Pekao; Wojsko Polskie; Schindler Polska; Internel Sp.z o.o., CDRL S.A. ,Bank Nordea, Geoban- grupa Santander Consumer Bank: Geoban S.A.; Znany lekarz sp. z o.o; Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. ANDEA SOLUTIONS SP.Z O.O, ArjoHuntleigh Polska Sp z o. o. i wiele innych.


Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: angielski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 385

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Izabela Cichosz

Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka

Podwodna 21, 92-780 Łódź

tel: 793900292