Cała Polska
Języki obce
Zamknięte
Nr szkolenia 3064

ADVANCED PRESENTATION TECHNIQUES - PRESENTING WITH IMPACT IN ENGLISH ZAAWANSOWANE TECHNIKI PREZENTACJI W JĘZYK

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Zdolność wywierania wpływu nie jest już dla liderów umiejętnością opcjonalną. Potrzeba jasnego informowania, motywowania i inspirowania do działania przenika każdy aspekt życia lidera. Niezależnie od tego, czy chodzi o przedstawienie sprawy biznesowej, sprzedaż produktu czy wygłoszenie przemówienia inauguracyjnego, pewne i efektowne prezentowanie jest kluczową umiejętnością, która przyniesie korzyści zarówno osobiste, jak i zawodowe.

PROFIL UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Szkolenie Advanced Presentation Techniques - Presenting with Impact in English: Zaawansowane Umiejętności Prezentacyjne w języku angielskim jest przeznaczone dla każdego, kto chciałby poprawić swoje umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji wywierających wpływ na słuchaczy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz prezentacje regularnie, czy sporadycznie, szkolenie to pozwoli Ci zdobyć umiejętności, które pozwolą Ci robić to jeszcze skuteczniej.

Pozostaw słuchaczy z poczuciem wartości dodanej i dobrze wykorzystanego cennego czasu!

Cel szkolenia


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Stosować zasady perswazji i nawiązywania kontaktów w celu opracowania i wygłoszenia wpływowej prezentacji w różnych kontekstach

 • Tworzyć ustrukturyzowane, a jednocześnie angażujące prezentacje, które przekazują idee i nawiązują kontakt z różnymi grupami odbiorców

 • Budować relacje i wiarygodność w celu przekonania słuchaczy i pozyskania ich zaangażowania, przy jednoczesnym zachęcaniu do działania i inspirowaniu zmian

 • Prowadzić prezentacji w angażujący sposób

 • Zbudować natychmiastowy kontakt z publicznością i za każdym razem przekonać ją do siebie

 • Zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać swój głos

 • Zastąpić strach przed wystąpieniami publicznymi ekscytacją

 • Tworzyć skuteczne prezentacje i przekonujące historie

 • Stosować technik zmiany głosu i projekcji

 • Dodawać do prezentacji interesujących i różnorodnych elementów, niezależnie od poziomu merytorycznego

 • Dostosować się do potrzeb różnych grup odbiorców

 • Planować interakcje z publicznością

 To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Chcesz nabyć pewność siebie w prezentowaniu treści dla grup

 • Chcesz komunikować się z większą wiarygodnością

 • Chcesz zmienić swoje prezentacje z nudnych na brawurowe

 • Chcesz rozwinąć elastyczność w upraszczaniu skomplikowanego materiału i czynieniu go zrozumiałym

 • Chcesz zwiększyć przejrzystość komunikacji dzięki większej elastyczności w stosowaniu wyrażeń, pauz, gestów i modulacji głosu.

 • Chcesz przekonać słuchaczy do podjęcia działania

 • Chcesz włączyć elementy storytellingu w swoich prezentacjach

 • Chcesz przekazywać  informacje w przekonujący sposób

 • Chcesz przekazywać jasne, zwięzłe, pozytywne komunikaty

 • Chcesz logicznie i emocjonalnie odwoływać się do odbiorców

 • Chcesz zdobyć zaufanie słuchaczy

Szkolenie Advanced Presentation Techniques - Presenting with Impact in English: Zaawansowane Umiejętności Prezentacyjne w języku angielskim koncentruje się na bardziej zaawansowanych umiejętnościach prezentacji, dlatego zalecany jest pewien poziom komfortu w zakresie wystąpień publicznych.


 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja publiczna
Badania i rozwój (R&D)
Elektronika i telekomunikacja
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
IT: Architektura i projektowanie
IT: Pozostałe
IT: Programowanie
IT: Wdrożenia i testy
Kadra zarządzająca
Obsługa klienta
Sprzedaż/Handel

Plan szkolenia

1.      BRINGING IT ALL ALIVE

 • Involving your audience with interaction

 • Stimulating your audience’s imagination

 • Voice power

 • Impact technigues - persuasive speaking

 • Common traps: four presentation styles to avoid

2.      BODY LANGUAGE

 • Elements of body language

 • Body language in different culture

 • Gestures that reinforce statement

 • Differences between men and women

 • Behaviours that convey a sense of authority and those which create rapport

 • Common examples of distracting body language

PRACTICE: BODY LANGUAGE ANALYSIS

 

3.      RAPPORT BUILDING

 • Showing openness to your audience

 • Connecting with and listening to your audience

 • Demonstrating passion for your subject

 • Using we, us, our – to increase rapport and demonstrate common interest

 • Using question tags

 • Rephrasing controversial statements as negative questions

 • Involvement expressions

 • Using and creating humour in presentations

 • Addressing different types of intelligence

 • Creating rapport

PRACTICE: PRACTISING RAPPORT BUILDING THROUGH PRESENTATION

 

4.      VOICE POWER

 • Differences between conversations and presentations

 • Differences and similarities between pausing and hesitating

 • Good place for stress (in words and phrases)

 • Different styles of public speaking                                                                                         

 • Fillers and verbal garbage                                                                                                                           

 • Mind map of vocal and verbal intelligence                                                                                                       

 • Myths about speaking in public

 • Articulation

 • Chunking

 • Stress

 • Pacing

 • Intonation

 • Sound scripting

PRACTICE:  AUDIO ANALYSIS OF PRESENTATIONS 

5.      IMPACT TECHNIQUES

 • Storytelling principles

 • Explanation: how to explain tough concepts

 • Repetitions and restatements of words, phrases, sentences and sounds

 • The real value of mantra

 • Asking rhetorical questions

 • Phrasing a key point as a question and echoing the question in the answer

 • Group of three and group of three plus one

 • Contrasts and opposites as impact techniques

 • Using power language and metaphor

 • Adding intensifiers                                                

 • Combining different impact techniques:

 • Emphasis

 • Focusing

 • Softening

 • Repetition

 • Rhetorical questions

 • Tripling

 • Machine-gunning

 • Build-ups

 • Knock-downs

 • Simplification

 • Formality

 • Building an effective call to action

 • Amplifing your message through contrast

PRACTICE:  PREPARING AND DELIVERING A REAL PRESENTATION USING THE IMPACT TECHNIQUES

TRENER

Izabela Cichosz, MSC (Master of Science in Professional Communication)

Dzięki bogatemu doświadczeniu i udokumentowanym osiągnięciom, od ponad 12 lat specjalizuję się w prowadzeniu najwyższej jakości szkoleń z komunikacji biznesowej w języku angielskim. Od tworzenia wpływowych prezentacji biznesowych po ułatwianie udanych negocjacji czy spotkań biznesowych w języku angielskim, umożliwiam osobom i zespołom doskonalenie się w ich zawodowych przedsięwzięciach.

• Effective Business English Communications Skills – komunikacja biznesowa w języku angielskim
• Business Presentations in English – prezentacje w języku angielskim
• Effective Negotiations in English – negocjacje w języku angielskim
• Successful Business Meetings in English – spotkania biznesowe w j.angielskim
• Business Email Communication Skills – korespondencja mailowa w biznesie w języku angielskim
• Customer Sevice Skills – obsługa klienta w języku angielskim

Stale się rozwijam. Uczestniczyłam w różnych kursach Harvard Business Publishing, takich jak: Management Communications Course: Prezentacja w Biznesie, Kurs Komunikacji w Zarządzaniu: Writing in Business oraz w szkoleniu Effective Business Writing na Duke University.

Współpracuje lub współpracowałam z takimi firmami i organizacjami jak:  DLA Piper, WSB, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B V (SP Z O O) ODDZIAŁ W POLSCE , LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O, Storck Sp. z o. o, Stanley Black&Decker Polska Sp. z o. o. Trade Brokers Dom Maklerski; Bank Pekao; Wojsko Polskie; Schindler Polska; Internel Sp.z o.o., CDRL S.A. ,Bank Nordea, Geoban- grupa Santander Consumer Bank: Geoban S.A.; Znany lekarz sp. z o.o; Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. ANDEA SOLUTIONS SP.Z O.O, ArjoHuntleigh Polska Sp z o. o. i wiele innych.

Metodologia

Szkolenie Advanced Presentation Techniques - Presenting with Impact in English ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzony w języku angielskim.

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim

 • Szkolenie warsztatowe

 • Próbne wystąpienia i ćwiczenie przykładowych prezentacji po angielsku przez uczestników szkolenia

 • Case studies (analiza przypadków)

 • Analiza wystąpień publicznych

 • Symulacje

 • Dyskusje moderowane

 • Praca indywidualna

 • Praca w parach

 • Praca w grupach

 • Praca z kamerą

 • Nagrania audio

 • Nagrania video

 • Testy

 • Quizy

 • Gry komunikacyjne

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 389
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Izabela Cichosz

Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka

Podwodna 21, 92-780 Łódź

tel: 793900292