Warszawa
Aplikacje biurowe
Zamknięte
Nr szkolenia 1184

Przegląd zaawansowanych narzędzi Microsoft Office Excel (indywidualne!)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Microsoft Excel to program do edycji i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, będący jednym z podstawowych elementów składowych pakietu Microsoft Office. Program posiada kilkaset wbudowanych funkcji. Obejmują one m.in. zagadnienia z zakresu matematyki, statystyki i logiki, inżynierii, finansów, operacje na tekstach i bazach danych. W pracy biurowej program jest niezbędny – dzięki odpowiednio skonstruowanym arkuszom można za jego pomocą realizować funkcje programu księgowego, bazy klientów i kontrahentów, analizować sprzedaż, optymalizować koszty zakupów i wiele innych.

Excel jest najpopularniejszą aplikacją biurową używaną do przetwarzania danych liczbowych.

Ramy czasowe szkolenia: 14 godzin

Zaświadczenie:

Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnik pozna zaawansowane techniki analizowania i przetwarzania danych, nauczy się tworzyć skomplikowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych i posługiwać się zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych oraz zapozna się z podstawami modelowania przy użyciu dodatku Solver oraz makropoleceń.


Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Sprzedaż/Handel
Zakupy

Szkolenie adresowane do doświadczonych użytkowników Excela, którzy chcą poznać wszystkie tajniki programu i odkryć nowe możliwości, które daje Excel w codziennej pracy.

Korzyści dla firmy

wzrost efektywności pracy

Korzyści dla uczestnika

usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel
przegląd zaawansowanych możliwości programu przydatnych w codziennej pracy
wstęp do modelowania
makropolecenia

Plan szkolenia

 1. Przegląd najczęściej wykorzystywanych funkcji:
  • funkcje logiczne, statystyczne i matematyczne: SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), SUMA.WARUNKÓW(), LICZ.WARUNKI(), JEŻELI(), LUB(), ORAZ(),
  • funkcje wyszukiwania i odwołań: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), INDEKS() oraz PODAJ.POZYCJĘ(),
  • funkcje daty i czasu: DZIŚ(), DATA.RÓŻNICA(), DATA(), DZIEŃ(), MIESIĄC(), ROK(), WEEKNUM(), DNI.ROBOCZE(), CZAS(),
  • funkcje informacyjne: CZY.BŁĄD(), JEŻELI.BŁĄD(), CZY.TEKST(), CZY.LICZBA(),
  • zagnieżdżanie funkcji.
 2. Import danych ze źródeł zewnętrznych:
  • import plików tekstowych (*.txt, *.csv),
  • import z baz danych (Microsoft SQL, Oracle SQL),
  • import z sieci Internet,
  • konsolidacja danych,
  • dodatek MS Power Query.
 3. Praca z nazwanymi zakresami komórek:
  • menadżer nazw
 4. Filtrowanie i sortowanie danych:
  • zaawansowane możliwości sortowania,
  • sortowanie wielopoziomowe,
  • filtry niestandardowe,
  • SUMY.CZĘŚCIOWE().
 5. Analiza danych przy użyciu tabel przestawnych:
  • tworzenie tabel przestawnych,
  • funkcje obliczeniowe,
  • grupowanie,
  • filtrowanie i sortowanie,
  • pola i elementy obliczeniowe,
  • tabela przestawna na podstawie danych zewnętrznych,
  • wykresy przestawne,
  • generowanie raportów.
 6. Wizualizacja danych:
  • rodzaje wykresów,
  • tworzenie wykresów złożonych,
  • zmiana zakresów danych,
  • zaawansowana modyfikacja wykresów,
  • obiekty graficzne na wykresie,
  • wykres z dwiema osiami,
  • linie trendu.
 7. Funkcje tablicowe:
  • zasady działania na formułach tablicowych,
  • stałe tablicowe,
  • operacje na tablicach,
  • warunkowe obliczenia w formułach tablicowych.
 8. Zaawansowane możliwości formatowania warunkowego:
  • definiowanie własnych reguł,
  • formuły w regułach formatowania.
 9. Walidacja danych:
  • weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,
  • narzędzie formularza.
 10. Modelowanie:
  • wstęp do pracy z dodatkiem Solver,
  • scenariusze.
 11. Praktyczny wstęp do makropoleceń.

Metodologia

Praktyczne zajęcia warsztatowe prowadzone w formule 1/1. Dni i godziny do ustalenia z uczestnikiem szkolenia. Minimalny blok szkoleniowy obejmuje 2 godziny zajęć!

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu. Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki jest gwarancją skuteczności. Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestnika.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: angielski, polski

Ilość wyświetleń oferty: 5573
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

810,00 zł1 500,00 zł + VAT (23%)

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Warszawa
 • 00-801 Warszawa
 • Cena netto: 810,00 zł
  1 500,00 zł
 • Zakresy cenowe: 
  • 2: 999,00 zł

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 572 969 880

email: biuro@ocsd.pl