Cała Polska
Aplikacje biurowe
Otwarte
Nr szkolenia 851

Microsoft Office Specialist (MOS) – Excel 2013

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu Microsoft Excel 2013, które w przystępny i gruntowny sposób przygotuje każdego do zewnętrznej certyfikacji Certiport (MOS 77-420).

Program MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym przy pomocy którego możliwa jest analiza danych przez tworzenie lub formatowanie skoroszytów.

 

Główne funkcje programu MS Excel to:

 • Łatwe i szybkie śledzenie danych w sposób kompleksowy lub w sposób częściowy za pomocą określonego kryterium.
 • Tworzenie czytelnych modeli analizy danych
 • Możliwość zapisywania formuł, które tworzą obliczenia wykorzystujące utworzone dane.
 • Swobodne przemieszczanie danych w wybrany sposób i przedstawianie ich na rzetelnych wykresach.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do zewnętrznej certyfikacji Microsoft Office Specialist. Przez szkolenie Uczestnik nabywa umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości MS Excel w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. 

Szkolenie przygotowuje do zewnętrznej certyfikacji Microsoft Office Specialist. Certyfikat MOS jest jednym z wiodących certyfikatów IT. Certyfikat MOS jest honorowany na całym świecie. Każdego roku zdobywa go ponad 1 milion użytkowników w 140 krajach.       

 

Bezpośrednie korzyści z certyfikacji MOS (Microsoft Office Specialist): Microsoft Excel 2013 to:

 • Wyróżnienie w trakcie procesu rekrutacji.
 • Rozwój osobisty i zawodowy.
 • Weryfikacja umiejętności i zdolności informatycznych.
 • Pozwala pracownikom na bardziej efektowne wykonywanie zadań i projektów.
 • Pełniejsze wykorzystanie oprogramowania aplikacyjnego w organizacji.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Administracja publiczna
Finanse i bankowość
Księgowość i podatki
Nauka i szkolnictwo

Szkolenie MS Excel przygotowujące do zewnętrznej certyfikacji skierowane jest dla pracowników biurowych w zakresie: księgowości, rozliczania i sprzedaży, tworzenia budżetu, planowania, raportowania, śledzenia zmian czy używania kalendarza, a także dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe oraz osób prywatnych, które chcą w synchronizowany sposób zarządzać swoimi danymi.

Korzyści dla firmy

Optymalizacja czasu pracy
Możliwość analizy danych całościowo lub częściowo
Porównywanie danych na przejrzystych wykresach

Korzyści dla uczestnika

Sprawne organizowanie zleconych zadań
Formalne podnoszenie kompetencji

Plan szkolenia

30 godzin zegarowych szkolenia + 1 godzina – Egzamin MOS

4 dni szkoleniowe i 1 godzina egzaminu

1.Informacje o egzaminie 77-420 – MOS (Microsoft Office Specialist): Microsoft Excel 2013.

 • Ogólne informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.
 • Czas trwania.
 • Zagadnienia.

2.Informacje o arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2013.

 • Ekran startowy.
 • Ostatnio otwierane dokumenty i otwieranie istniejących.
  • Zaznajomienie się oraz możliwości dostosowywania środowiska.
  • Ogólne informacje o nawigacji.
  • Ustawienia paska narzędzi szybki dostęp.
  • Dostosowywanie Wstążki.

3.Tworzenie arkuszy i skoroszytów i zarządzanie nimi.

 • Tworzenie arkuszy i skoroszytów.
  • Utworzenie nowego skoroszytu, oparcie pliku na szablonie.
  • Import plików.
  • Dodawanie i zarządzanie arkuszami.
  • Kopiowanie i przenoszenie skoroszytów.
 • Poruszanie się w Microsoft Excel.
  • Wyszukiwanie danych.
  • Wstawianie hiperłączy.
  • Nadawanie nazw i korzystanie z pola nazwy.
  • Korzystanie z funkcji Przejdź do.
 • Formatowanie arkuszy i skoroszytów.
  • Zmiana koloru kart.
  • Modyfikacja ustawień strony.
  • Operacje na wierszach i kolumnach.
  • Stosowanie motywów.
  • Wstawianie znaków wodnych.
  • Ustawienia nagłówków i stopek.
  • Ustawianie sprawdzania poprawności danych.
 • Dostosowanie opcji i widoków dotyczących arkuszy i skoroszytów.
  • Zmiana koloru kart Modyfikacja ustawień strony.
  • Operacje na wierszach i kolumnach.
  • Ukrywanie/odkrywanie arkuszy, kolumn i wierszy.
  • Zarządzenia zabezpieczeniami makr i rejestracja prostych makr.
  • Zmiana widoków skoroszytu.
  • Dodawanie wartości do właściwości skoroszytu.
  • Sterowanie powiększeniem Wyświetlanie formuł.
  • Tworzenie klawiszy skrótu.
  • Podział okna oraz blokada okienek.
 • Przygotowanie do wydruku lub zapisania.
  • Zastosowanie obszaru wydruku.
  • Zapisywanie skoroszytów w różnych formatach plików.
  • Drukowanie pojedynczych arkuszy.
  • Skalowania wydruku.
  • Powtarzanie nagłówków i stopek.
  • Opcje zachowania zgodności z poprzednimi wersjami.
  • Zapisywanie skoroszytów w zdalnych lokalizacjach.

4.Tworzenie komórek i zakresów.

 • Wstawianie danych do komórek i zakresów.
  • Wprowadzanie, znajdowanie i zamiana, kopiowanie i wklejanie danych.
  • Zastosowanie Autowypełniania.
  • Rozwijanie danych między kolumnami.
  • Wstawianie i usuwanie komórek.
 • Formatowanie komórek i zakresów.
  • Formatowanie komórek (scalanie, wyrównanie, wcięcia, czcionka, zawijanie tekstu, formaty liczbowe, style komórek).
  • Zastosowanie Malarza formatów.
  • Zmiana tekstu na WordArt.
 • Porządkowanie i grupowanie komórek i zakresów.
  • Formatowanie warunkowi.
  • Wykresy przebiegu w czasie.
  • Tworzenie konspektu.
  • Transpozycja kolumn i wierszy.
  • Tworzenie konspektu.
 • Zwijanie grup danych w konspektach.

  • Zastosowanie sum częściowych.

5.Tworzenie tabel.

 • Tworzenie tabeli i operacje na jej elementach, ustawienia.
 • Style tabel.
 • Filtrowanie i sortowanie tabel, usuwanie duplikatów.

6.Stosowanie formuł i funkcji.

 • Wykorzystanie odwołań (względnych, mieszanych i bezwzględnych), określanie kolejności działań.
 • odwoływanie się do zakresów komórek w formułach.
 • Użycie funkcji SUMA, MIN i MAX, ILE.LICZB, ŚREDNIA.

 • Użycie funkcji SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI.

 • Użycie funkcji PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU.

 • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LITERY.WIELKIE.

 • i LITERY.MAŁE, ZŁĄCZ.TEKSTY.

7.Tworzenie wykresów i obiektów.

 • Tworzenie wykresu oraz jego modyfikacja.

 • Tworzenie wykresów przy pomocy Szybkiej analizy.

 • Wstawianie i formatowanie pól tekstowych, grafik SmartArt, obrazów.

8.Podsumowanie informacji zdobytych podczas szkolenia.

 • Zadanie końcowe.

Metodologia

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie MS Excel. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy na kawę. 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski

Ilość wyświetleń oferty: 6488
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

1 398,37 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: 1 398,37 zł

MDszkolenia.pl

Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

tel: 888223350

email: biuro@mdszkolenia.pl