Warszawa
Aplikacje biurowe
Zamknięte
Nr szkolenia 1183

Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych (indywidualne!)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Tabele przestawne są wyjątkowo cennym narzędziem analitycznym programu Excel, umożliwiającym dynamiczną reorganizację, wyświetlanie i przeglądanie danych. W standardowym arkuszu trudno zmienić organizację arkusza, natomiast tabele przestawne pozwalają – nie naruszając struktury danych źródłowych –  na przestawienie i wybieranie interesujących kolumn i wierszy.

Umiejętnie zaprezentowane dane w tabeli przestawnej umożliwiają zaprezentowanie danych w sposób bardziej przejrzysty, dzięki czemu możemy uzyskać czytelne porównania, np. trendy.  

Ramy czasowe szkolenia: 8 godzin (1 dzień szkoleniowy)

Zaświadczenie:

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z 2012 r., poz. 186).

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnik pozna zaawansowane techniki tworzenia tabel przestawnych zarówno na podstawie danych w arkuszu jak i danych zewnętrznych oraz analizowania i przetwarzania tych danych. Nauczy się tworzyć rozbudowane tabele przestawne, grupować dane w tabelach przestawnych, tworzyć formuły oraz korzystać z wykresów przestawnych. 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Sprzedaż/Handel
Usługi
Zakupy

Szkolenie adresowane do użytkowników Excela, którzy chcą poznać wszystkie tajniki pracy z tabelami przestawnymi.

Korzyści dla firmy

wzrost efektywności pracy przy analizie dużych zbiorów danych
umiejętność sprawnego tworzenia przejrzystych raportów

Korzyści dla uczestnika

nabycie praktycznej umiejętności tworzenia tabel przestawnych
zapoznanie z technikami pracy na danych zewnętrznych pochodzących ze lokalnych źródeł (np. pliki tekstowe) jak i popularnych serwerów SQL
praktyczne zapoznanie się z możliwościami analitycznymi tabel przestawnych

Plan szkolenia

 1. Tabele przestawne:
  • najważniejsze cechy tabel przestawnych,
  • struktura tabel przestawnych,
  • limity i ograniczenia,
  • zastosowanie w analizie danych.
 2. Tworzenie tabel przestawnych:
  • tabele przestawne na podstawie danych znajdujących się bezpośrednio w arkuszu,
  • zewnętrzne źródła danych:
   • charakterystyka różnych źródeł danych zewnętrznych
   • importowanie danych z plików tekstowych
   • importowanie danych z bazy danych na przykładzie Oracle oraz MS SQL Server
  • tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych zewnętrznych bez ich importowania do arkusza
 3. Praca z tabelami przestawnymi:
  • podstawowe parametry tabel przestawnych,
  • sposoby wyświetlania zawartości,
  • grupowanie danych,
  • filtrowanie i sortowanie tabel, fragmentatory,
  • funkcje, pola i elementy obliczeniowe tabeli przestawnej.
 4. Wykresy przestawne:
  • tworzenie wykresów,
  • modyfikacja wykresów,
  • zaawansowane techniki dostosowywania wykresów do potrzeb użytkownika.
 5. Modyfikacja i wykorzystanie danych z tabel przestawnych:
  • zmiana zakresu danych,
  • dołączanie nowych danych,
  • kopiowanie i przenoszenie wyników,
  • wyniki obliczeń z tabel przestawnych w formułach zewnętrznych.
 6. Wygląd tabel:
  • formatowanie tabel,
  • style tabel przestawnych.
 7. Generowanie raportu przy użyciu tabel przestawnych oraz wykresów przestawnych.

Metodologia

Praktyczne zajęcia warsztatowe prowadzone w formule 1/1 (lub 2/1 przy zgłoszeniu dwóch osób).

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu. Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki jest gwarancją skuteczności. Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników. 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: angielski, polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 5430
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

1 055,00 zł + VAT (23%)

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Warszawa
 • 00-801 Warszawa
 • Cena netto: 1 055,00 zł

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 572 969 880

email: biuro@ocsd.pl