Opis mapy

Jest to rozbudowany program certyfikacji, który zawiera ustalenie celów wdrożenia programu TWI (Plan - krok 1), warsztat praktyczny (Do - krok 2), certyfikację na Instruktorów TWI (Check - krok 3) oraz certyfikację na wewnętrznych Trenerów TWI (Act - krok 4).

Rozwijane skille

Training Within Industry TWI
Standaryzacja Pracy
Lean Management
Train the Trainer

Średnia ocena

0
Ocena całkowita (średnia z 0 ocen)
Średnia ocena tego szkolenia - wyliczona na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników.
Oceny cząstkowe

Organizacja szkolenia:

0/5

Trenerzy:

0/5

Materiały i metody szkoleniowe:

0/5

Zgodność z oczekiwaniami:

0/5

Grupy docelowe

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Kadra zarządzająca
Produkcja i przemysł: pozostałe
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja
Usługi

Etapy

1
0,00/5 (0 ocen)
Do ustaleniaCała PolskaZamknięteDo ustalenia

Materiały uzupełniające

Opracowanie planu wdrożenia programu TWI w firmie oraz ustalenie mierzalnych wskaźników.

Ostatnie opinie

To szkolenie nie posiada jeszcze żadnych opinii

Krok 1. Kickoff meeting - wprowadzenie do programu TWI dla kadry zarządzającej
2
0,00/5 (0 ocen)
Do ustaleniaCała PolskaZamknięteDo ustalenia

Materiały uzupełniające

Zdobycie wiedzy teoretycznej popartej praktyką oraz przygotowanie do praktykowania umiejętności.

Ostatnie opinie

To szkolenie nie posiada jeszcze żadnych opinii

Krok 2. Warsztat praktyczny o standaryzacji pracy dla wybranej grupy wdrożeniowej
3
0,00/5 (0 ocen)
Do ustaleniaCała PolskaZamknięteDo ustalenia

Materiały uzupełniające

Wyszkolenie praktyków w zakresie standaryzacji pracy wg programu TWI.

Ostatnie opinie

To szkolenie nie posiada jeszcze żadnych opinii

Krok 3. Certyfikowanie Instruktorów TWI
4
0,00/5 (0 ocen)
Do ustaleniaCała PolskaZamknięteDo ustalenia

Materiały uzupełniające

Wyćwiczenie wewnętrznych koordynatorów, którzy zarządzają rozwojem Instruktorów TWI (kurs Train the Trainer).

Ostatnie opinie

To szkolenie nie posiada jeszcze żadnych opinii

Krok 4. Certyfikowanie Trenerów TWI