Cała Polska
Ocena pracowników
Zamknięte
Nr szkolenia 2205

Oceny okresowe pracowników.

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Oceny pracownicze to bardzo ważne narzędzie w zarządzaniu organizacją, umożliwiają bowiem
przedstawienie pracownikom jakie postawy, zachowania i działania są aprobowane przez
pracodawcę. Kadra zarządzająca zyskuje dzięki nim wiedzę o potencjale zawodowym pracowników
oraz o osiąganych efektach pracy, stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań,
umiejętności organizacji pracy czy samodzielności.
Ocena okresowa to także "kopalnia wiedzy" o nowych pomysłach, które można wdrożyć do
codziennego funkcjonowania organizacji.
Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za
przeprowadzanie ocen okresowych, a także pracowników działu HR.

Cel szkolenia

Dogłębne zapoznanie uczestników szkolenia ze sposobami wdrożenia oceny okresowej pracowników oraz korzyściami jakie niesie ze sobą poprawnie stosowany system ocen okresowych.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Administracja publiczna
Audyt i controlling
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Prawo
Usługi

Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla Specjalista

Korzyści dla firmy

Ocena pracowników
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie firmą

Korzyści dla uczestnika

Ocena pracowników
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie firmą

Plan szkolenia

1. Rodzaje ocen okresowych,
2. Cykl oceny okresowej,
3. Kryteria oceny i ich uzasadnienie,
4. Arkusze okresowej oceny – przykłady,
5. Przygotowanie do wdrożenia,
6. Cele sporządzania oceny okresowej
o delegowanie zadań,
o wyznaczanie celów,
o motywowanie,
o udzielanie informacji zwrotnej – feedback,
7. Prowadzenie rozmowy oceniającej
o przygotowanie się do rozmowy,
o etapy rozmowy oceniającej,
o sterowanie przebiegiem rozmowy,
o błędy w rozmowach,
8. Symulacje rozmów okresowych
o asertywność podczas rozmów oceniających – poznaj prawa asertywności zanim
zaczniesz,
o zasady udzielania informacji zwrotnych – feedback,
o przekazywanie konstruktywnej krytyki,
o udzielania pochwały,
o wyrażanie opinii i sądów,
o sposoby reagowania na agresywną lub uległą postawę pracownika,
o sposoby zadawania pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące,
o podsumowywanie, parafraza,
9. Korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonych rozmów.
 

Metodologia

Szkolenie trwa 6 godzin, obejmuje:
1. wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
2. dyskusje,
3. prezentacje,
4. bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą
wykorzystane podczas szkolenia, jak również będą stanowić cenną pomoc po jego
zakończeniu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 1078
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

  • Cała Polska
  • Cena netto: Do ustalenia

jobland.pl Sp. z o.o.

Okopowa, 47 lokal 26, 01-059 Warszawa