Cała Polska
Prawo pracy
Otwarte
Nr szkolenia 2201

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
W związku z rekordowo niskim poziomem bezrobocia w Polsce coraz więcej firm staje przed
problemem braku odpowiednich pracowników. Zatrudnianie cudzoziemców staje się często jedyną
możliwością zapełnienia braków kadrowych. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego
państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest procedurą skomplikowaną i czasochłonną. Ponadto
od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców w
Polsce.
 

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i legalizacji pobytu
cudzoziemców w Polsce oraz podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i
przypadki, gdy nie jest ono wymagane).
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące zgłębienie powyższej tematyki, a także w pełni
przygotuje uczestników do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Administracja publiczna
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Prawo

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla

Korzyści dla firmy

prawo pracy
Zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawnymi w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Korzyści dla uczestnika

Zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawnymi w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Plan szkolenia

Program szkolenia:
1. Warunki wjazdu oraz legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
o obywatele Unii Europejskiej,
o obywatele państw trzecich,
o pobyt czasowy a pobyt stały,


2. Podejmowanie legalnej pracy przez cudzoziemców na terenie Polski
o praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej,
o rodzaje zezwoleń na pracę oraz procedura uzyskiwania,
o przypadki, gdy zezwolenie nie jest wymagane,
o zezwolenia na pracę tymczasową (nowość 2018),
o nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie oświadczeń (zmiany 2018),
o skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń,


3. Opodatkowanie cudzoziemców w Polsce
o kryteria podziału na rezydentów i nierezydentów,
o ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
o wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
o certyfikat rezydencji – rola i znaczenie,


4. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
o zasada jednego ustawodawstwa,
o zasada równego traktowania,
o wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
o pracownicy delegowani,
o pracownicy transportu międzynarodowego,
o pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
o podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
o ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Metodologia

Szkolenie trwa 6 godzin, obejmuje:
1. wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe,
2. dyskusje, prezentacje,
3. bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą
wykorzystane podczas szkolenia, jak również będą stanowić cenną pomoc po jego
zakończeniu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 2882

350,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Cała Polska
  • Cena netto: Do ustalenia

jobland.pl Sp. z o.o.

Okopowa, 47 lokal 26, 01-059 Warszawa