0 szkoleń
Komunikacja, Przywództwo, Kreatywność, Zarządzanie firmą, Efektywność osobista

VOLUNTAS coaching, szkolenia

0,00 (0 ocen)
Obserwuj
Warsztaty twórczego myślenia i pomysłowości
czyli gimnastyka dla intelektu i wyobraźni

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich (niezależnie od wykształcenia i doświadczenia), którzy poszukują pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. Celem zajęć jest pobudzanie i rozwijanie naturalnego dla każdego człowieka twórczego myślenia. Przećwiczone podczas warsztatów techniki będą pomocne przy rozwiązywaniu codziennie napotykanych problemów (np. organizacyjnych, marketingowych, technicznych, czy tych z życia społecznego lub prywatnego), a wygenerowane w trakcie zajęć pomysły mogą zostać wykorzystane przez uczestników w rzeczywistości.

Warsztaty dla przedsiębiorców

Jak opanować chaos

Warsztaty pomagają wyłonić to, co najważniejsze dla osobistej efektywności (te 20% działań, które przynoszą 80% efektów), zaplanować działania w taki sposób, aby były możliwe do wykonania oraz uzyskać pozytywną motywację do realizacji planów, czyli sprawić, aby "chciało się chcieć".

Jak porozumieć się z pracownikami

Warsztaty uczą w jaki sposób skutecznie i jednoznacznie zlecać zadania, kontrolować ich realizację, jak na co dzień pracownikom przekazywać ocenę ich pracy, czyli jak poprzez komunikację wspomagać realizację zadań i zwiększać zaangażowanie pracowników.

Szkolenia otwarte dla IT

Specyfika budowania zespołów w strukturach IT  

W powszechnej opinii, budowanie efektywnego zespołu w strukturach IT jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Szkolenie pokazuje na czym polegają te trudności, uczy także jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać.

Komunikacja i relacje interpersonalne pomiędzy informatykami a osobami spoza IT

Komunikacja między informatykami a osobami spoza IT często bywa niezadowalająca dla obu stron, a idące za tym relacje interpersonalne nierzadko odbiegają od ideału. Szkolenie pokazuje przyczyny tych trudności oraz prezentuje drogi prowadzące do skutecznego porozumienia się i budowania zdrowej współpracy.

Kompleksowe programy szkoleniowe

Dla firm, w których
- istnieje potrzeba uzyskania lepszej jakości usług i produktów lub zwiększenia efektywności sprzedaży,
- oczekiwane jest podniesienie skuteczności wykorzystania posiadanych umiejętności i wiedzy merytorycznej,
- istnieje potrzeba poprawy w przynajmniej jednym obszarze działania (współpracy między pracownikami, komórkami organizacyjnymi lub na linii przełożony – podwładny; kontaktów z klientami; komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; radzenia sobie z konfliktami; terminowości realizacji planów; pracy w zespole, budowania i zarządzania zespołem; rozwiązywania problemów, zarządzania różnorodnością itp.)
- pożądane jest podniesienie kompetencji miękkich w środowisku IT.

szkolenie@voluntas.pl               

VOLUNTAS coaching, szkolenia

Łuczyńskiego 3, 30-427 Kraków