0 szkoleń

VandO sp. z o.o

0,00 (0 ocen)
Obserwuj

Kim jesteśmy?

VandO oznacza “Value(s) and Organization”. Pierwszy element to wartość (value), jaką dzięki naszym działaniom wnosimy do życia ludzi i organizacji. To także spójny kompas wartości (values), na których opieramy pracę oraz współpracę ze sobą i z naszymi Klientami.
I drugi element - organizacja (organization). Z jednej strony oznacza organizację, porządek, systematyczność, zaś z drugiej strony strukturę - przestrzeń, w której ludzie realizują swoje cele (czy jest to firma, czy zespół, czy rodzina). Tą dobrze zorganizowaną, uporządkowaną przestrzenią możemy być także my sami - każda pojedyncza osoba. 

Tak właśnie działamy i  taki sposób działania wzmacniamy w Waszych firmach: świadome zarządzanie oparte o przynoszenie wartości firmie i jej pracownikom, bazujące na spójnych wartościach i efektywnie funkcjonującym systemie. Jak pracujemy?
Wierzymy, że jesteście najlepszymi obserwatorami tego, co dzieje się w Waszej firmie. Naszą rolą jest pogłębić te obserwacje, dotrzeć do prawdziwych przyczyn aspektów, na które zwróciliście uwagę i zaproponować rozwiązania, które poprawią sytuację.

Traktujemy organizację, jako złożony system, z którym pracujemy całościowo. Projektujemy rozwiązania uwzględniające wszystkie kluczowe elementy: pojedyncze osoby, zespół, organizację, procesy, otoczenie. Działamy z uważnością, by zmiana, którą wprowadzamy, wzmacniała ten system, nie naruszając równowagi.


W czym możemy Wam pomóc?


Doradztwo HR: 

  • Problem: Gdy potrzebujecie wprowadzić lub udoskonalić rozwiązania HR, by firma lepiej odpowiadała na potrzeby Waszych pracowników.
  • Rozwiązanie: Diagnozujemy, projektujemy i wdrażamy rozwiązania HR w organizacjach: diagnozujemy potrzeby rozwojowe pracowników i proponujemy ścieżki rozwoju, systemy ocen, systemy motywacyjne oraz systemy wdrażania zmian w organizacji. Prowadzimy także procesy mediacji organizacyjnych i gospodarczych. 


Rozwój kompetencji: 

  • Problem: Gdy potrzebujecie wzmocnić kompetencje swoich ludzi, podnieść jakość, efektywność i skuteczność ich działań oraz wzmocnić ich zaangażowanie w organizację. 
  • Rozwiązanie: Realizujemy kompleksowe projekty rozwoju kompetencji pracowników i menedżerów, które są zorientowane na skuteczne wdrażanie nowych umiejętności. Obejmują one diagnozę, pracę własną, szkolenia, coaching i wsparcie wdrożeniowe. Punktem wyjścia jest zawsze precyzyjne zdefiniowanie potrzeb i rezultatów.


Szkolenia otwarte: 

  • Problem: Gdy potrzebujecie punktowo zainwestować we wzmocnienie kompetencji pracowników lub wesprzeć rozwój pojedynczych osób. 
  • Rozwiązanie: Każde spotkanie rozwojowe jest traktowane przez nas jak mini-proces rozwojowy, zorientowany na wdrożenie nowych kompetencji w codzienne działanie pracowników. Jeśli chcecie wzmocnić kompetencje swoich pracowników a także zobaczyć, jak pracujemy - zapraszamy na szkolenia otwarte w trzech obszarach: interpersonalnym, managerskim oraz specjalistycznym


Rozwój osobisty: Program PRO-VandO 

  • Problem: Gdy chcesz wzmocnić siebie (lub swoich pracowników) w świadomym zarządzaniu sobą, swoimi relacjami, swoją energią. 
  • Rozwiązanie: Autorski program rozwoju osobistego “PRO-VandO: Jak świadomie wzmacniać swoją VARTOŚĆ w życiu i organizacjach?” jest skierowany do osób, które w sposób świadomy chcą wzmacniać swój potencjał i rozwijać kompetencje, by móc skutecznie pełnić swoją rolę zarówno w organizacji, jak i w życiu osobistym. Program oparty jest na założeniu, że dojrzałe osoby są autorami relacji niezależnie od tego, jakie miejsce w strukturze organizacyjnej czy w życiu zajmują. PRO-VandO wzmacnia kompetencje, które stanowią podstawę podejmowania świadomych działań zarówno wobec siebie, jak i wobec innych.


Zapraszamy do kontaktu!

VandO sp. z o.o

Szczuki 1/28, 02-778 Warszawa

email: szkolenia@vando.pl