0 szkoleń
Zarządzanie firmą, Sprzedaż

STS - Szkolenia Treningi Symulacyjne

0,00 (0 ocen)
Obserwuj
Nie chcemy zmieniać ludzi – pomagamy działać
bardziej świadomie i efektywnie

Nasza specjalizacja

Na rynku od 2000 roku
Pracujemy na autorskich programach szkoleniowych. Z wieloma Klientami współpracujemy nieprzerwanie od kilkunastu lat na podstawie stałych umów.

Praca na procesie grupowym
Pracujemy warsztatowo w oparciu o dynamikę procesu grupowego, naukę przez doświadczenie i praktyczny trening umiejętności.

Praca na case’ach
Pracujemy warsztatowo na realnych sytuacjach z codziennej pracy uczestników. Szukamy rozwiązań do konkretnych sytuacji.

Odniesienie do biznesu
Konsulting i szkolenia spostrzegamy jako część Procesu Rozwoju Kompetencji w Firmie, tak aby wspierały realizację jej strategii i celów biznesowych.  

Treningi Symulacyjne
Intensywny trening indywidualnych kompetencji negocjacyjnych i komunikacyjnych, przygotowywany precyzyjnie dla Firmy i jej sytuacji rynkowej.

Superwizje
Przygotowując szkolenie „jedziemy w teren” (wspólne wizyty u klientów, spotkania w Firmie), aby zrozumieć Firmę i dostosować wsparcie do realnych sytuacji. 

STS - Szkolenia Treningi Symulacyjne

Włodarzewska 57i/10, 02-384 Warszawa

tel: 22 428 58 82