0 szkoleń
Zarządzanie firmą

SHtraining

0,00 (0 ocen)
Obserwuj
Firmę  SHtraining – Planszowe Symulacje i Gry założyli w 1997 roku trenerzy – praktycy biznesowi, którzy swoje sukcesy i pozytywne doświadczenia chcieli wdrażać w innych organizacjach.
Przez wiele lat działalności szkoleniowej i doradczej wypracowaliśmy własne, skuteczne metody merytoryczne i trenerskie. Przełożyło się to na wdrożenie w dziesiątkach firm efektywnych rozwiązań z obszaru zarządzania i sprzedaży. Zaowocowało także rozwinięciem u tysięcy uczestników naszych szkoleń kompetencji zawodowych oraz umiejętności, zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Nasze systemy doradcze i edukacyjne dotyczą szeroko pojętego obszaru zarządzania potencjałem pracowniczym na wszystkich szczeblach organizacji.

Misją SHtraining jest zmiana postaw i dostarczanie systemowych rozwiązań z obszaru zarządzania personelem i szkoleń. Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, opracowujemy koncepcje systemów rozwoju personelu, marketingu personalnego, przeprowadzania szkoleń i ewaluacji. Nasze projekty przygotowujemy wyłącznie z uwzględnieniem konkretnych potrzeb organizacji.

Oferowane przez nas usługi cechuje wysoka jakość i skuteczność.  Zespół merytoryczny SHtraining tworzą trenerzy-praktycy biznesowi. Wciąż obserwujemy zmieniające się otoczenie branżowe i tendencje na rynku, by móc oferować najnowsze systemy programowe. Rezultaty włożonej przez nas pracy w efektywność rozwoju danego przedsiębiorstwa są wymierne i w znaczący sposób poprawiają funkcjonowanie organizacji Naszych Klientów na rynku.

SHtraining nie oferuje rozwiązań szablonowych. Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb Klienta i opierają się na wieloletniej, wieloaspektowej praktyce biznesowej. SHtraining pojmuje rozwój personelu jako proces, który rozpoczyna się od określenia potrzeb, zdefiniowania celów, i przebiega poprzez realizację zaplanowanych działań, aż do skutecznego zastosowania nowo nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Miarą skuteczności naszych działań jest skuteczność pracy personelu przedsiębiorstwa Naszych Klientów. Miarą Naszych umiejętności jest pełna satysfakcja Osób, które Nam zaufały.

SHtraining

Warszawa, ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

tel: 501960716

email: shtraining@shtraining.pl