0 szkoleń

MARTA DYDA kultura szkoleń & biznesu

0,00 (0 ocen)
Obserwuj

MARTA DYDA certyfikowany trener biznesu, certyfikowany partner FRIS®, autorka bloga zatrzymacbyzrozumiec.pl, coach narzędziowy, praktyk sprzedaży, prowadzę autorskie procesy w obszarze biznesu. Programami szkoleniowymi byli objęci również urzędnicy sądowi , prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywałam podczas swojej praktyki zawodowej, pracując w różnych strukturach i środowiskach od prężnie działających firm szkoleniowo-doradczych przez wydawnictwo prawnicze, dzięki czemu mam szeroki ogląd na procesy zachodzące w firmach, znam potrzeby i oczekiwania każdej ze stron, przyjmuję różne perspektywy w projektowaniu szkoleń. Byłam osobą odpowiedzialną za działania sprzedażowe, wspierałam procesy rozowjowe, planowałam i organizowałam pracę zespołu. Definiowałam zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji, wyznaczałam zadania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu, określałam obowiązujące terminy, zarządzałam budżetem, tworzyłam strukturę i standardy pracy w zespole.

Na sali szkoleniowej pracuję również w obszarach związanych z tematem STRESU, ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ i WYPALENIA ZAWODOWEGO.

PRACUJĘ Z LUDŹMI I DLA LUDZI, dzielę się tym co sprawdza sę w moim życiu, trenuję konkretne umiejętności i zachowania. Jestem twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych w podejściu coachingu narzędziowego, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym. Wdrażam procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Przeszkoliłam ponad 1000 osób spędzając na sali szkoleniowej 2500 godzin, pracując w środowiskach korporacyjnych, administracyjnych, sądowniczych. Treningi i szkolenia odbywają się w oparciu o moje własne, bogate doświadczenia i zdobytą wiedzę, daję  inspirację do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Na stałe współpracuję z firmami szkoleniowymi i wyższą uczelnią COLLEGIUM DA VINCI w Poznaniu w zakresie szkoleń korporacyjnych od krótkich form szkoleniowych po moduły szkoleniowe oraz wsparcie w tworzeniu całościowego systemu kształcenia korporacyjnego i zarządzania wiedzą.

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE, jestem absolwentką kierunku reklama i PR (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), studiów z obszaru Organizacji i Kierownictwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Trenera (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Szkoły Coachów Biznesu ( Akademia SET®). Jako certyfikowany trener FRIS®, potrafię lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące w biznesie i relacjach międzyludzkich skupiając się na rozwoju umiejętności i kształtowaniu ich  postaw, pokazując naturalny sposób funkcjonowania w rzeczywistości.

Pracuję w metodologii SET®
To budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas szkoleń, zapewnienie warunków do optymalnego doświadczania i testowania nowych umiejętności oraz dostarczenie wsparcia we wdrażaniu wiedzy uzyskanej na sali szkoleniowej do rozwiązywania realnych problemów osoby czy organizacji.

Pracuję w metodologii FRIS®
Zapraszam do badania kwestionariuszem FRIS i sesji czy szkolenia informacji zwrotnej o TWOIM STYLU MYŚLENIA I DZIAŁANIA. Ludzie są róźni, zrozum ich, zaakceptuj i daj przestrzeń do wyrażenia siebie pamietając jednocześnie o tym wszystkim co zdrowe i dobre dla Ciebie jako jednostki i organizacji.


MARTA DYDA kultura szkoleń & biznesu

os. Stare Żegrze 81/22, 61-249 Poznań

tel: 694884647

email: kontakt@martadyda.pl