0 szkoleń
Edukacja i kształcenie

Life & Business Advisor

0,00 (0 ocen)
Obserwuj
Klientowi biznesowemu oferujemy:
• diagnozę potrzeb szkoleniowych w oparciu o standardy SEB
• audyt efektywności szkoleń i procesów HRowych w badaniu benchmarków efektywności TDI 
z raportem),
• realizację projektów związanych z rozwojem kompetencji pracowników (szkolenia miękkie m.in efektywna komunikacja, budowanie i nawiązywanie relacji z klientami, sprzedaż, negocjacje, asertyuwność, AC/DC, rekrutacje, outplacementy, odkrywanie talentów, budowanie ścieżek karier, coaching),

Klientowi indywidualnemu proponujemy:
• indywidualne spotkania doradcze i coachingowe związane z budowaniem i projektowania kariery,
(coaching),
• poszukiwania ofert pracy (doradztwo zawodowe) adekwatnych do kompetencji i talentów,
• odkrywanie kompetencji różnymi metodami testowymi, psychometrycznymi (MBTI, CCQ, iP 121, WOZP),
• poradnictwo psychologiczne (counselling), w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych,
• prowadzenie szkoleń otwartych rozwijających kompetencje psycho - spoleczne (komunikacja, budowanie związków, negocjacje, sprzedaż, personal branding, akademia rozwoju zawodowego, treningi inter i intra personalne , efektywne zarządzanie czasem, budowanie trwałych relacji biznesowych itp.)


Life & Business Advisor

Piękna 68, 00-672 Warszawa

tel: 608 321 293

email: magdalena.wolkowicz@lifeadvisor.eu