0 szkoleń
Lean Management

LeanQ Team

0,00 (0 ocen)
Obserwuj

Wspieramy naszych Klientów w ich dążeniu do doskonałości operacyjnej m. in. poprzez: • Skracanie czasu realizacji zleceń • Obniżanie zapasów w łańcuchu dostaw • Zwiększanie efektywności maszyn i produkcji • Optymalizację kosztów zaopatrzenia • Eliminację marnotrawstwa • Zwiększanie zaangażowanie pracowników • Poprawianie jakości • Zmniejszanie strat materiałowych • Zmniejszanie kosztów zapasów i materiałów. 

Podnosimy  efektywność przedsiębiorstw, popularyzując i wykorzystując następujące koncepcje, metody i narzędzia: 5S, Continous Improvement (CI), EPE, FMEA, Heijunka, Kaizen, zarządzanie zapasami w systemie Kanban i MRP, zarządzanie dostawcami, Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping – VSM), Voice of Customer (VOC), SIPOC, S&OP, Master Planning, OEE, One-Piece-Flow, PDCA, FMEA, Poka-Yoke, 8D, Problem Solving, SMED, Standaryzacja Pracy, Supply Chain Mapping, Road Map, TPM, Matryce kompetencji (Skills Matrix), TWI, Wizualne Zarządzanie Wynikami (Performance Visual Management – PVM), Problem Solving, Kobetsu Kaizen, Throughput Accounting.

LeanQ Team

Kolberga 13, 80-279 Gdańsk