0 szkoleń

Inicjatywa Mobilności Pracy

0,00 (0 ocen)
Obserwuj
Jeżeli jeszcze nas Państwo nie znacie to w małym skrócie powiemy, czym się zajmujemy. Przede wszystkim można nas określić, jako firmę łączącą wiele przedsiębiorstw, których głównym celem jest legalna praca za granicą – firm, które walczą o prawa swoich pracowników jak i przede wszystkim firm, które cenią prawa pracowników. Dodatkowo propagujemy tak zwany system mobilnego pracownika, ale sprzeciwiamy się nielegalnemu zatrudnieniu jak i walczymy z brakiem szacunku do ludzkiej pracy. Wspieramy wiele firm jak i wielu pracowników mobilnych – właśnie u nas Państwo znajdą, zarówno pomoc słowną jak i przede wszystkim prawną.

Inicjatywa Mobilności Pracy

Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków