1 szkolenie
Medycyna

HUMED Hubert Sadłocha

0,00 (0 ocen)
Obserwuj


Oferuję przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy:

Posiadam 25 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów z zakresu pierwszej pomocy oraz 25 letnie doświadczenie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jako ratownik medyczny.
Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykład) oraz części praktycznej (z użyciem fantomów oraz defibrylatora AED).
Szkolenie odbywa się w miłej, przyjaznej atmosferze.
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności pozwalających udzielić pierwszej pomocy, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia u osób dorosłych oraz dzieci.
Tematykę, cenę oraz czas szkolenia dostosuję do Państwa potrzeb.
Z moich usług od roku 2001, skorzystało już wiele szkół, firm, oraz instytucji państwowych.
Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, oraz aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia, oraz materiały szkoleniowe.
Szkolenia są prowadzone z użyciem specjalistycznych fantomów oraz defibrylatora szkoleniowego AED. Część teoretyczna zawiera prezentację z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.
Gwarantuję najwyższą jakość szkolenia.

Hubert Sadłocha – Ratownik Medyczny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Posiadam 25 letni staż pracy w systemie Ratownictwa Medycznego jako:
1. Ratownik Medyczny: w zespołach: reanimacyjnym, wypadkowym, neonatologicznym,
2. Główny Dyspozytor Medyczny,
3. Wykładowca z zakresu ratownictwa medycznego (wyższe uczelnie, szkolenia),
4. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

WYKSZTAŁCENIE:
1. Dyplomowany Ratownik Medyczny
2. Wyższe magisterskie wykształcenie pedagogiczne
3. Studia podyplomowe:
- Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia

Realizuję szkolenia na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. 

HUMED Hubert Sadłocha

Meissnera 4/27, 25-634 Kielce

tel: 502225240

email: szkolenia@szkolenia1pomoc.edu.pl