0 szkoleń
Edukacja i kształcenie

Fundacja Kierunek Rozwój

0,00 (0 ocen)
Obserwuj
Jesteśmy organizacją pozarządową nastawioną na rozwój człowieka we wszystkich obszarach ludzkiej działalności, a w szczególności w trzech głównych sferach:
  • ŻYCIA OSOBISTEGO
  • ŻYCIA ZAWODOWEGO
  • ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Chcemy towarzyszyć, wspierać i pomagać człowiekowi, by mógł świadomie, wykorzystując swoją siłę, potencjał i wiarę we własne możliwości, realizować cele, plany i własne wybory życiowe. Potencjał, siła, skuteczność, ale też równowaga, harmonia, świadomość – to elementy, które determinują rozwój człowieka. Nasz zespół tak właśnie postrzega rozwój. Sami skupiamy się wokół tych elementów zarówno we własnym rozwoju, jak i w rozwoju naszych beneficjentów: to nasza idea.

ROZWÓJ OSOBISTY: Fundacja Kierunek Rozwój proponuje działania indywidualne: life coaching, terapię nastawioną na zmianę, mediacje rodzinne, interwencje kryzysowe, konsultacje wychowawcze, rodzinne, terapię uzależnień oraz działania grupowe: treningi umiejętności, warsztaty rozwojowe ułatwiające świadome funkcjonowanie w życiu osobistym, rozwijanie wiedzy o sobie, swoich pasjach, możliwościach i przenoszenie nowych umiejętności na własne skuteczne działania.

ROZWÓJ ZAWODOWY: W ramach obszaru rozwoju zawodowego cyklicznie prowadzimy Szkołę Trenerów Warsztatów Umiejętności Psychospołecznych i Staż Terapeutyczny – uzależnienia, współuzależnienie i DDA będące propozycją dla osób chcących pracować z ludźmi. Dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym, absolwenci Szkoły lub Stażu znajdą odpowiedź na pytanie czy chcą pracować pomocowo z ludźmi i czy mają do tego zawodu predyspozycje. Naszym celem jest aby wiedza i doświadczenia wyniesione z zajęć pozwoliły na podjęcie decyzji dotyczących rozwoju zawodowego w obszarze terapeutycznym, trenerskim czy coachingowym lub też dały impuls do dalszego poszukiwania ścieżki kariery w obszarach pokrewnych (praca profilaktyczna, praca z młodzieżą, praca socjalna itp.).

ROZWÓJ SPOŁECZNY: Te działania są skierowane do osób chcących, poprzez zwiększenie wiedzy o sobie i o swoich zasobach, poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach w grupie. Fundacja Kierunek Rozwój proponuje działania grupowe: treningi umiejętności, warsztaty rozwojowe i szkolenia nastawione na rozwój umiejętności interpersonalnych ułatwiających funkcjonowanie w grupie. Chcemy, żeby rozwój umiejętności społecznych pomógł naszym odbiorcom funkcjonować w różnych grupach w sposób satysfakcjonujący i zgodny z ich własnymi wartościami i potrzebami. Częścią naszej idei rozwoju społecznego jest też „Program profilaktyczno – psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży Kierunek Rozwój” prowadzony w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i kolonie letnie „Rozwojowe wakacje”, które umożliwiają uczestnikom nabycie nowych umiejętności psychospołecznych m.in. zapoznają uczestników z problematyką zdrowego, świadomego stylu życia, kształtują własne wartości, asertywność, stawianie granic i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którym szeroko pojęty ROZWÓJ nie jest obcy. Naszymi beneficjentami są zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, rodziny i klienci biznesowi, pary i single. Chcemy, by każda osoba korzystająca z naszych profesjonalnych działań wiedziała, że jest kimś wyjątkowym i poczuła, że zmiany, których dokonuje spowodują poprawę jej funkcjonowania w wybranych przez siebie obszarach życia. Wierzymy, że dzięki naszym propozycjom różnych działań rozwojowych, osiągnie większy spokój, harmonię i równowagę w postrzeganiu siebie i skutecznym działaniu.

Zespół Fundacji Kierunek Rozwój to profesjonaliści, pracujący w głównych obszarach naszych działań. W skład Zespołu wchodzą licencjonowani trenerzy psychospołeczni, trenerzy biznesu, licencjonowani coachowie biznesu ICC i life coachowie, terapeuci, mediatorzy, doradcy zawodowi. Współpracują z nami specjaliści z różnych dziedzin. Wszyscy jesteśmy absolwentami wyższych uczelni, mamy kilkunastoletnie doświadczenia w naszej pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, czas wybrać właściwy kierunek – KIERUNEK ROZWÓJ  

Fundacja Kierunek Rozwój

Sikorska 12, 04-653 Warszawa

tel: 608 054 878

email: kontakt@kierunekrozwoj.org