0 szkoleń
Edukacja i kształcenie

Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o.

0,00 (0 ocen)
Obserwuj

Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o. o. jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, która funkcjonuje od 2014 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących.


Celem naszej placówki jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole – szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.


Kadra naszej placówki to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich umiejętnościach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, stosujący nowoczesne i efektywne formy i metody kształcenia. Stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług.

Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o.

Franciszka Kotuli 3a, 35-122 Rzeszów

tel: 178569288

email: biuro@cud.rzeszow.pl