0 szkoleń
Prawo budowlane

Centrum Rozwoju Mindloop

0,00 (0 ocen)
Obserwuj

Centrum Rozwoju Mindloop proponuje cykliczne szkolenia otwarte, a także organizację i prowadzenie szkoleń zamkniętych na zamówienie w oparciu o indywidualnie ustalany zakres potrzeb i oczekiwań w całym kraju.

Gwarantujemy wysoką jakość w całym procesie szkolenia, by dostarczyć Państwu profesjonalne usługi szkoleniowe, przynoszące oczekiwane efekty.

Centrum Rozwoju Mindloop specjalizuje się w realizowaniu szkoleń nastawionych na dynamiczny rozwój, szczególnie w zakresie wiedzy i umiejętności prawnych, biznesowych oraz osobistych .


Oferta szkoleniowa:

1) Realizacja procesu inwestycyjno – budowlanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC

Szkolenie dedykowane jest uczestnikom procesu budowlanego, w szczególności Wykonawcom i Podwykonawcom robót budowlanych realizujących zadania na bazie FIDIC.

Szkolenie uwzględnia już NOWE WARUNKI FIDIC, które prezentują zmienione podejście między innymi do zagadnienia roszczeń i sporów, co powoduje że ich znajomość ma istotne znaczenie dla realizacji uprawnień i obowiązków stron umowy o roboty budowlane.

Prowadzi je specjalista z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie obsługi kontraktów realizowanych na bazie FIDIC – adwokat Albert Bezak.

2) Zamówienia publiczne

Praktyczne szkolenie, które obejmuje analizę procedury przetargowej, wymianę korespondencji związanej z wyjaśnieniem treści składanych ofert, w tym w zakresie rażąco niskiej ceny, czy też zgodności treści oferty z SIWZ.

3) Szkolenia miękkie

Szkolenia obejmują treningi przedsiębiorczości, komunikacji face to face oraz przez telefon, a także treningi postawy pro- marketingowej. Firma proponuje „uszyte na miarę” warsztaty odpowiadające na potrzeby szkoleniowe danej firmy.


Dlaczego warto skorzystać z usług szkoleniowych Centrum Rozwoju MINDLOOP?

Szkolenia prowadzą trenerzy – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w swojej branży. Są to jednocześnie osoby, które lubią dzielić się wiedzą i rozwijać umiejętności uczestników szkoleń. Szkolenia z obszaru FIDIC, zamówień publicznych oraz szkolenia miękkie wzbogacone są o drukowane materiały szkoleniowe i ciekawe prezentacje. Proces szkolenia może zostać na Państwa życzenie rozszerzony o dodatkowe doradztwo. Szkolenia są konkretne i praktyczne.

Centrum Rozwoju Mindloop posiada swoją salę konferencyjną w Katowicach.

Szkolenia prowadzone są na terenie całego kraju.

                                                                                             

Trenerzy:

1) Albert Bezak

adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, którym służy radą w bieżącej działalności, z uwzględnieniem prawa pracy. Doradza klientom realizującym kontrakty budowlane oparte na bazie FIDIC oraz sporządza audyty prawne (due diligence). Prowadzi spory sądowe, reprezentując klientów jako pełnomocnik zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), jak i przed Sądem Najwyższym. Od wielu lat reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą i Urzędem Patentowym. Z sukcesami pełni rolę pełnomocnika bądź obrońcy klientów indywidualnych w sprawach karnych.

Adres kancelarii: www.kancelaria.bezak.pl

 

2) Monika Bezak

psycholog i dziennikarka, specjalizuje się w psychologii menadżerskiej, z zamiłowania psycholog dziecięcy. W obszarze działalności zawodowej doradza firmom i instytucjom  w zakresie pozyskiwania i planowania grantów zewnętrznych, w tym środków unijnych, inicjuje i organizuje działania promocyjno – reklamowe. Doświadczenie dziennikarskie zdobywała w prasie i radiu. Od 10 lat zajmuje się planowaniem projektów, kompleksowym zarządzaniem projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi, w tym przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie. Dodatkowo posiada doświadczenie w szkoleniu i organizacji pracy pracowników marketingowych. Prywatnie interesuje się rozwojem dzieci i młodzieży, szczególnie w obszarze językowym (tj. poprawna wymowa, erudycja) i budzenia kreatywności. Doświadczenia w tym zakresie przyniosła jej kilkuletnia współpraca z przedszkolami i prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

 

Pełną ofertę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mindloop.pl

Zapraszamy do współpracy

Zespół Centrum Rozwoju Mindloop

 

Dane kontaktowe

Tel.: 500 593 432

E-mail: szkolenia@mindloop.pl

Adres: ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 11

40-615 Katowice, pokój 1.21

 

Centrum Rozwoju Mindloop

gen. Zygmunta Waltera Jankego 11, 40-615 Katowice

tel: 500593432

email: szkolenia@mindloop.pl