0 szkoleń
Windykacja, Produkcja

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard

0,00 (0 ocen)
Obserwuj

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa.

Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej dla firm, banków, samorządów i instytucji użyteczności publicznej.

Nasze szkolenia w większości, oprócz niezbędnej części teoretycznej, mają charakter praktyczny.

Współpracujemy z uznanymi wykładowcami i praktykami z całej Polski.

Oferujemy możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy w dwóch podstawowych zakresach:

 1. Ekonomiczno-finansowy i prawny

W tak zdefiniowanym obszarze organizujemy szkolenia dotyczące m.in.:

- prawa bankowego (m.in. weksle, czeki, gwarancje bankowe)

- hipoteki i ksiąg wieczystych

- zabezpieczania wierzytelności

- operacji zagranicznych

- problematyki płacowo-kadrowej

- marketingu i narzędzi statystycznych w marketingu

 2. Ustawodawstwo żywnościowe polskie i UE

W tym zakresie szkolenia organizujemy mając na uwadze częste zmiany zachodzące w polskim i unijnym prawodawstwie dotyczącym produkcji, obrotu, bezpieczeństwa i norm jakości produktów spożywczych.

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard

Plac Europejski, 3, 00-844 Warszawa

tel: 224570301

email: akademia@awuleopard.pl