Mazowieckie
Komunikacja
Otwarte
Nr szkolenia 2697

Zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach projektowych

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach projektowych to praktyczne szkolenie, którego celem jest nauczenie uczestników sposobów radzenia sobie z konfliktami, które mogą się pojawić podczas realizacji projektów.

Szkolenie negocjacje w zespołach projektowych wyposaży uczestników w zestaw umiejętności pozwalający na kreowanie efektywnych sytuacji negocjacyjnych w modelu  wygrana-wygrana, co zaowocuje udanymi i wydajnymi czasowo projektami. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób efektywnie negocjować z członkami zespołu, aby szybko i precyzyjnie diagnozować problemy i zarządzać projektem w sposób proaktywny. W oparciu o tę wiedzę zbudują więzi oparte na współpracy i zaufaniu, a także poprawią swoje rozumienie komunikacji międzydziałowej i wewnątrzdziałowej.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie natychmiast wykorzystać świeżo nabyte kompetencje negocjacyjne aby zmienić swój zespół i prowadzony projekt na lepsze. Poznają sprawdzone techniki, pozwalające uniknąć najpospolitszych błędów negocjatorów, dekonstruować strategie manipulacyjne, oraz ułatwić zainicjowanie zmian w samym zespole. Umiejętności, jakie nabędą i przećwiczą analizując konkretne przypadki, biorąc udział w grach negocjacyjnych umożliwią im efektywne wzajemne negocjacje, dzięki czemu wasze projekty osiągną najlepsze możliwe rezultaty.

Cel szkolenia

Uczestnicy zdobędą kompetencje z zakresu:

·         Inicjowania i podtrzymywania zmian oraz zdobywania dla nich poparcia,

·         Przekuwania konfliktu w wynik typu wygrana-wygrana,

·         Działania proaktywnego zamiast reaktywnego,

·         Unikania niekontrolowanego rozrastania się projektu,

·         Negocjowania terminów,

·         Obrony przed atakami personalnymi poprzez ponowne ustanowienie wspólnej przestrzeni interesów,

·         Tworzenia listy potencjalnych ustępstw, którą można wykorzystać jako narzędzie negocjacyjne,

·         Umacniania komunikacji między- i wewnątrzdziałowej,

·         Używania adekwatnej mowy ciała oraz mimiki, wykorzystywania tempa oraz tonu głosu w celu uzyskania spokojnej i jednocześnie silnej pozycji w negocjacjach,

·         Przygotowywania wartościowego scenariusza negocjacji na bazie efektywnego wzorca.

Trening negocjacyjny dostosowywany jest specjalnie do potrzeb Twoich i twojej organizacji. Te interaktywne warsztaty mogą się odbyć w dowolnie wybranym przez ciebie miejscu.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja publiczna
Architektura i projektowanie
Elektronika i telekomunikacja
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
Inżynieria i projektowanie
IT: Pozostałe
IT: Programowanie
IT: Wdrożenia i testy
IT: Wspracie techniczne i administracja
Kadra zarządzająca
Marketing i promocja
Media, sztuka i rozrywka
Obsługa klienta
PR - Public Relations
Sprzedaż/Handel
Ubezpieczenia
Zarządzanie jakością

Plan szkolenia

Program warsztatowego szkolenia z negocjacji

Sesja 1: Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych

 • Istota konfliktu w zespołach projektowych

 • Efektywne zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych

 • Twój profil radzenia sobie z konfliktem (kwestionariusz)

 • Style zarządzania konfliktem w zespole projektowym – kiedy korzystać z jakiego stylu?

 • Przeciwdziałanie konfliktom w zespołach

 • Zasady zarządzania konfliktem w zespołach projektowych

Sesja 2: Komunikacja w sytuacjach konfliktowych 

 • Szereg praktycznych ćwiczeń i eksperymentów mających na celu podniesienie Twoich zdolności komunikacyjnych służących efektywnemu zarządzaniu konfliktem

 • Logika a emocje a zarządzanie konfliktem

 • Kłamstwo a konflikt

Sesja 3: Negocjacje jako narzędzie zarządzania konfliktem w zespołach projektowych

 • Dynamika negocjacji

 • Style negocjacji

 • Siła negocjacyjna

 • Proces, architektura, fazy

 • Pozycja a interes w negocjacjach

 • BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) - Twoja alternatywa w negocjacjach

 • WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement)

 • ZOPA (Zone of Possible Agreement) - Strefa możliwego porozumienia w negocjacjach

Sesja 4: Język i perswazja w negocjacjach

 • Modele perswazji

 • Zasady perswazji

 • Retoryka

 • Argumentacja - dobór i tworzenie argumentów

 • Perswazyjny język negocjacji

Sesja 5: Zasady i techniki negocjacji w zespołach projektowych

 • Zasady negocjacji

 • Techniki negocjacji

 • Tricki negocjacyjne

Sesja 6: Panowanie negocjacji i trudnych rozmów

 • Przygotowanie danych.

 • Przygotowanie argumentacji.

 • Narzędzia do planowania i przygotowania negocjacji – praca z praktycznymi narzędziami do wykorzystania w procesie przygotowań do negocjacji

Sesja 7: Grupowe podejmowanie decyzji a konflikt

 • Grupowe rozwiązywanie problemów

 • Narzędzia służące efektywnemu podejmowaniu decyzji

 • Role członków zespołu a procesy decyzyjne

 • Budowanie relacji

Sesja 8:  Twoje słabe i mocne strony w negocjacjach

 • Feedback i analiza Twoich mocnych i słabych stron

 • Program rozwoju Twoich kompetencji

Metodologia

W trakcie warsztatów rozgrywany jest szereg symulacji negocjacyjnych i gier menedżerskich

Typowy scenariusz takiej symulacji negocjacyjnej przedstawiam poniżej: 

 • Przydzielanie ról negocjacyjnych

 • Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne

 • Sesje negocjacyjne i renegocjacyjne

 • Sesja debriefingowa – analiza rezultatów negocjacji, procesu negocjacji, użytych taktyk negocjacji oraz wnioski

 

Dodatkowe informacje

Ilość wyświetleń oferty: 779

1 617,89 zł1 869,92 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Mazowieckie
 • Termin:   21.11.2019 09:00 - 29.11.2019 16:00
 • Zaczyna się za:  28d 16h 29m
 • Cena netto: 1 617,89 zł
  1 869,92 zł
 • Trenerzy:

 • Michał Chmielecki

Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka

Henryka Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź

tel: 793900292