Cała Polska
Sprzedaż
Zamknięte
Nr szkolenia 1234

Współczesny Prawnik – profil sukcesu

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze to odpowiedź na potrzeby i sugestie dynamicznego rynku szkoleniowego. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania szkoleniowe oraz doradztwo na najwyższym poziomie. Cechuje nas kreatywne i pełne zaangażowania podejście w realizację każdego z projektów. Wychodząc naprzeciw naszym klientom proponujemy różne, dostosowane do konkretnych możliwości oraz oczekiwań, modele rozwojowe: szkolenia otwarte, szkolenia online oraz szkolenia zamknięte, Budujemy zarówno typowe szkolenia oparte na wykładach/warsztatach wzbogaconych o liczne elementy aktywizacyjne uczestników jak i nowatorskie procesy szkoleniowe zbudowane w oparciu o metody takie jak blended learning czy bite-size learning. 

Cel szkolenia

Wzrost skuteczności działania w relacji z klientem.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Prawo
Sprzedaż/Handel

Korzyści dla firmy

Wzrost skuteczności działania w relacji z klientem na etapach: - pozyskiwania nowego klienta, - trafnej wyceny usługi prawnej na wczesnym etapie, - przekonania klienta do akceptacji wyceny i zapłaty, - budowy przekonania klienta, że podjął najlepszą decyzję – budowa lojalność klienta, - prowadzenia negocjacji z ramienia klienta, - analizy sposobu działania konkurencji.

Korzyści dla uczestnika

dostarczenie narzędzi, które prowadzą do wzrostu ich skuteczności
przećwiczenie stosowania tych narzędzi
danie wskazówek jak dalej, samodzielnie doskonalić nabyte umiejętności

Plan szkolenia

 1. SPECYFIKA USŁUG PRAWNICZYCH:
  • co wypada, czego nie wolno i co jest skuteczne w obszarze pozyskania klienta
  • kancelarii,
  • lojalność i zadowolenie klienta kancelarii,
  • stary model pracy z klientem,
  • nowe szanse i zagrożenia na rynku usług prawnych.
 2. KSZTAŁTOWANIE PERCEPCJI KLIENTA:
  • case study,
  • jak chcemy by nas klienci oceniali,
  • środki oddziaływania na klienta.
 3. MAPA PROBLEMATYKI:
  • czym wygrywamy – lista obszarów i priorytetów,
  • czym wygrywamy – kompetencja merytoryczna, znajomość klienta, techniki pracy z klientem, nastawienia pracownika,
  • pozyskanie klienta,
  • obsługa klienta,
  • klient na całe życie - budowanie trwałych relacji.
 4. KOMPETENCJA MERYTORYCZNA I KOMPETENCJA RELACYJNA:
  • kompetencja merytoryczna prawnika,
  • skąd klient wie, że jestem kompetentny,
  • skąd ja wiem jak klient mnie ocenia,
  • kompetencja relacyjna,
  • typy relacji prawnik – klient,
  • rozpoznawanie i wybór relacji,
  • czym wygrywamy.
 5. SPOSTRZEGANA JAKOŚĆ USŁUGI:
  • jakość usługi zależy od percepcji klienta,
  • każda usługa jest na tyle dobra, na ile dobry jest jej najsłabszy element,
  • liczą się efekty, a nie wysiłki, wrażenie, a nie nakład pracy,
  • trzy zasady myślenia kategoriami klienta:
  • Twój klient jest Twoim pracodawcą,
  • czego potrzebuje klient?
  • za co płaci Twój klient?
  • sygnały od klienta – słabe i silne punkty.
 6. CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ KLIENT?
  • jakość usługi = oczekiwania / spełnienie oczekiwań,
  • klienci wybierają to, co uważają za najlepsze dla siebie,
  • BENCHMARKING 1 = porównywanie się z najlepszymi usługodawcami w swojej kategorii:
   • co robią w tym zakresie inni,
   • co będą robili lub mogą zrobić,
   • decyzja, które miejsce w hierarchii chcę zająć.
  • BENCHMARKING 2 = co robimy:
   • zmieniamy własne oczekiwania wobec najlepszego usługodawcy na oczekiwania wobec nas,
   • tworzymy BANK OCZEKIWAŃ,
   • określamy, jakie oczekiwania możemy i chcemy zaspokajać,
   • wybieramy sposób zaspokajania tych oczekiwań.
 7. ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA WEDŁUG MODELU ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ (TQM):
  • klient jest najważniejszym elementem całego procesu,
  • istnieją klienci zewnętrzni oraz – równie ważni dla jakości obsługi, klienci wewnętrzni,
  • wszechstronna, obsesyjna dbałość o jakość,
  • ciągłe ulepszanie procesów działania, procedur i usług,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez kształcenie i szkolenia,
  • świadomość i identyfikacja ze wspólnym celem,
  • wzrost znaczenia pracowników poprzez ich zaangażowanie.
 8. TYPY KLIENTA I RODZAJE SKUTECZNEJ OBSŁUGI:
  • klient nastawiony na zagrożenia,
  • klient samoświadomy,
  • klient analityczny,
  • klient socjalny,
  • klient praktyczny,
  • klient apatyczny,
  • klient korporacyjny i klient indywidualny.
 9. RODZAJE KONTAKTU Z AKTUALNYM LUB POTENCJALNYM KLIENTEM KANCELARII:
  • rozmowa telefoniczna,
  • spotkanie z pojedynczym klientem,
  • spotkanie z grupą klientów,
  • wystąpienia publiczne,
  • bankiety, przyjęcia,
  • łańcuch kontaktu z pracownikami kancelarii.
 10. OD CZEGO ZALEŻY ZADOWOLENIE I LOJALNOŚĆ KLIENTA:
  • merytoryczna wartość usługi prawniczej,
  • relacyjna wartość usługi prawniczej,
  • konkurencyjna wartość usługi prawniczej.
 11. FAZY KONTAKTU Z KLIENTEM:
  • faza pozyskiwania klienta,
  • pierwsza usługa,
  • budowanie trwałych więzi Kancelaria – Klient,
  • marketing poprzez polecenia i rekomendacje zadowolonych klientów.
 12. KOMUNIKACJA I SZTUKA WPŁYWU:
  • cele i ich konsekwencje,
  • wpływ i siła komunikacji,
  • sztuka precyzyjnej diagnozy partnera/przeciwnika,
  • dostrojenie i wpływ,
  • jak wykrywać to, co ukrywają przed nami,
  • zabiegi manipulacyjne i ich skuteczność,
  • umiejętność słuchania i zadawania pytań,
  • kluczowe reguły skutecznej perswazji,
  • typy argumentów.
 13. KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W RELACJI Z KLIENTEM:
  • nastawienie na sukces,
  • przygotowanie odpowiedniej formy,
  • otwarcia – pierwszy kontakt z klientem,
  • diagnoza – jaki jest, czego oczekuje,
  • prezentacja – dopasować styl do typu klienta,
  • obiekcje – jak polubić i korzystać z obiekcji klienta,
  • zamknięcia – umiejętne prowokowanie decyzji klienta,
  • współpraca - z klientem w trakcie wykonywania usługi
  • polecenia – budowa gotowości do polecenia kancelarii innym,
  • pielęgnacja i umacnianie kontaktu – klient na całe życie.

Metodologia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 2741

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 732 942 594

email: biuro@ocsd.pl