Wrocław
Kierowanie
Otwarte
Nr szkolenia 2832

Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu to przedstawienie technik zarządzania w obszarze inżynierii utrzymania ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać nowoczesne metody zarządzania w obszarach: Planowania, Organizowania, Motywowania, Kierowania i Kontrolowania. W trakcie dwóch dni przedstawimy metamorfozę działu utrzymania ruchu w międzynarodowym przedsiębiorstwie. Oprócz wykładów uczestnicy będą mieli okazję przetestować poznane techniki za pomocą praktycznych ćwiczeń pod okiem doświadczonego menedżera technicznego. 

Cel szkolenia

– sformułowanie definicji Menedżera UR,

– określenie roli nowoczesnego utrzymania ruchu w dynamicznym środowisku produkcyjnym,

– poznanie technik prowadzenia optymalizacji procesów zachodzących w utrzymaniu ruchu,

– stworzenie mapy drogowej wdrożenia zmian w utrzymaniu ruchu,

– stworzenie procedury prowadzenia zebrań z podwładnymi,

– zarządzanie przez cele,

– określenie odpowiedniej struktury utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja

Korzyści dla firmy

poznanie technik prowadzenia optymalizacji procesów zachodzących w utrzymaniu ruchu,
stworzenie mapy drogowej wdrożenia zmian w utrzymaniu ruchu
stworzenie procedury prowadzenia zebrań z podwładnymi
określenie odpowiedniej struktury utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestnika

stworzenie procedury prowadzenia zebrań z podwładnymi
określenie odpowiedniej struktury utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie

Plan szkolenia

1. Jak rozumieć zarządzanie w dzisiejszym biznesie?

Kilka faktów wymuszających podejmowanie zmian
Kierunek zmian w zarządzaniu operacyjnym
Precyzowanie strategii (mapy drogowej)

2. Przykłady znanych metod doskonalenia zarządzania operacyjnego

Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)
Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
Budowa strategii utrzymania ruchu

3. Zarządzanie nowoczesnym utrzymaniem ruchu

Zarządzanie „Cyklem Życia” majątku technicznego/maszyny
Różne obszary zarządzania w Utrzymaniu Ruchu
Poziomy zarządzania UR, stan obecny a przyszłość
Aspekty finansowe w Utrzymaniu Ruchu
Budowa budżetu UR

4. Rodzaje działań utrzymania ruchu

Obecny status Utrzymania Ruchu w Twoim zakładzie
Działania reakcyjne a planowe
Fakty i mity na temat proaktywnego utrzymania ruchu
Czy Profilaktyka zawsze jest skuteczna aniżeli działania Reaktywne?

Warsztat 1. Budowa Strategii UR

Budowa strategii UR na przykładzie diagramu Y-chart
Wybór odpowiednich mierników mierzących skuteczność obranej strategii UR
Wybór właściwych kamieni milowych
Oszacowanie korzyści z opracowania strategii UR

Warsztat 2. Budowa budżetu UR

Opracowanie obszarów składających się na budżet UR
Opracowanie mierników mierzących efektywności wykorzystania budżetu UR
Podział budżetu na poszczególne składowe
Porównanie dwóch strategii oceny budżetu jako % wielkości sprzedaży czy % wartości odtworzeniowej

5. Factory Plant Optimisation (FPO)

Zarządzanie stratami firmy – zero losses strategy
Macierzowa organizacja firmy
Warunki wprowadzania FPO
Etapy procesu
– Decyzja o gotowości firmy do wprowadzenia systemu – pogram na kilka lat
– Silny „Przywódca”
– Utworzenie filarów strukturalnych
– Misja, wizja, silne, słabe strony, wyznaczenie celów
– KPI – jak dużo?
– Maszyny modelowe cykl optymalizacji
– Replikacja – rozszerzenie działań na pozostały park maszynowy

6. Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)

Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
Budowa strategii utrzymania ruchu
Organizacja UR w POS
– Filar RE, DC, FI
System komunikacji narzędzia systemu
– DMS
– WMS
– SAFETY TOUR
– GEMBA WALK
Kompetencje UR
Raportowanie
Analiza defektów/awarii
Straty spowodowane przez postoje maszyn
RCM Reliability Centered Maintenance
Analiza przyczyn awarii RCFA – metody
Problem krótkich postojów

7. Struktury organizacyjne UR na poziomie fabryki

Funkcjonalna
Obszarowa
W obszarze Produkcji
Autonomiczna
Propozycja PO

Warsztat 3. Porównanie poszczególnych struktur

Analiza SWOT poszczególnych struktur
Wybór optymalnej struktury UR
Stworzenie struktury adekwatnej do danego przedsiębiorstwa
Prezentacja wyników przez poszczególne grupy

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 405
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

2 100,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Sala Europrofes we Wrocławiu
  • Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
  • Termin:   19.11.2020 09:00 - 20.11.2020 16:00
  • Zaczyna się za:  166d 17h 58m
  • Cena netto: 2 100,00 zł
  • Trenerzy:

  • Wojtek Mączyński

WoMa Solution

Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

tel: +48 68 41 41 582

email: biuro@womasolution24.com