Cała Polska
Komunikacja
Zamknięte
Nr szkolenia 2614

Szkolenie warsztatowe "Komunikacja międzykulturowa w biznesie"

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających kontaktu i podejmowania współpracy z przedstawicielami innych kultur i narodowości w kontekście biznesowym.

Aby dobrze poznać kulturę obcego kraju potrzebne są lata pracy. W dobie obecnego tempa pracy oraz rozwoju biznesu menedżer pracujący z kilkoma kulturami nie ma szans na dogłębne poznanie każdej z kultur, z którą pracuje. Potrzebuje modeli, map i skrótów, które ułatwią mu skuteczne działanie w biznesie. 

To szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia, które pomogą im sprawnie współpracować z przedstawicielami innych kultur. 

Cel szkolenia

Korzyści

Dzięki realizacji programu uczestnicy:

 • Poznają uwarunkowania kształtujące inne kultury biznesu
 • Zrozumieją specyfikę komunikacji międzykulturowej w biznesie
 • Rozwiną umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz grupowej w kontakcie z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych
 • Zwiększą skuteczność perswazji na przedstawicieli innych kultur
 • Zwiększą skuteczność współpracy w zespołach projektowych złożonych z przedstawicieli odmiennych kultur
 • Zaczną efektywniej rozwiązywać problemy i konflikty międzykulturowe
 • Dowiedzą się jak skutecznie prowadzić negocjacje międzykulturowe
 • Dowiedzą się jak przygotować i przeprowadzić skuteczną prezentację dla odmiennych kulturowo kręgów biznesowych

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka i elektryka
Finanse i bankowość
Grafika/Fotografia
HR - Zasoby ludzkie
Inżynieria i projektowanie
IT: Architektura i projektowanie
IT: Pozostałe
IT: Programowanie
IT: Wspracie techniczne i administracja
Kadra zarządzająca
Marketing i promocja
Media, sztuka i rozrywka
Nauka i szkolnictwo
Obsługa klienta
PR - Public Relations
Produkcja i przemysł: pozostałe
Sport, zdrowie i uroda
Sprzedaż/Handel

Plan szkolenia

Program szkolenia obejmie następujące bloki

1.Świadomość  i inteligencja kulturowa w biznesie

W tym bloku uczestnik dowie się:

- jako rolę pełni m.in. świadomość i inteligencja kulturowa

- dowie się jak rozwijać inteligencję międzykulturową

- dowie się czym są zjawiska takie jak „cross-cultural code switching”; „innate global bias”, czym charakteryzuje się „global mind-set”

2.Kultura - wartości, normy i postawy

W tym bloku poznamy m.in.:

-   wartości, normy i postawy stojące za zachowaniami przedstawicieli
odmiennych kultur

-  praktyczne ćwiczenia i formularze pozwolą nam zrozumieć jak kultura kształtuje i wpływa na:  zachowania komunikacyjne, pracę w grupie, motywację itd.

3. Rola stereotypów kulturowych w biznesie

Stereotypy prowadzą do zmniejszenia wydajności, niezadowolenia klientów i zmniejszonych przychodów.

W tym bloku uczestnicy dowiedzą się:

- jaki pułapki niesie ze sobą posługiwanie się stereotypami

- jaki koszty ponosi z tego tytułu menedżer o organizacja

- w jaki sposób bronić się przed stereotypowaniem

Ten fragment warsztatów pozwala również na zerwanie ze stereotypowymi, utartymi schematami myślenia i rozwija kreatywne podejście do rozwiazywania problemów.

4. Podziały kultur biznesu

W tym bloku uczestnik dowie się w jaki sposób szybko i skutecznie wykorzystać
wymiary kulturowe do profilowania zachowań partnerów biznesowych

Jest to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwoli zaoszczędzić mnóstwo
czasu i w ogromnym stopniu wpływa na skuteczność działań menedżera.

5. Międzykulturowe umiejętności komunikacyjne

Kultura wpływa na negocjacje na bardzo wielu płaszczyznach i w bardzo wiele sposobów. Ten blok pozwoli zrozumieć uczestnikom jak różne systemy kulturowe prowadzą do powstawania odmiennych narodowych stylów komunikacji.

W tym bloku omówimy m.in.:

-  pułapki komunikacyjne związane z odmiennymi normami kulturowymi,

- przeanalizujemy w jaki sposób kultura kształtuje komunikację werbalną

- przenalizujemy rolę języka w kontekście komunikacji międzykulturowej i

przyjrzymy się pułapkom dotyczącym komunikacji niewerbalnej na styku kultur

- emocje w komunikacji międzykulturowej

6.Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur

Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji. Uczestnicy warsztatów nauczą się planowania negocjacji międzykulturowych, sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk w zależności o kultury partnerów, z którymi będą negocjować. Uczestnicy warsztatów dowiedzą, w jaki sposób kultura wpływa na dobór środków perswazji i nauczą się skutecznie opierać manipulacjom w trakcie trwania negocjacji. Staną się osobami, które będą mogły efektywnie wykorzystywać narzędzia perswazji i wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Uczestnicy zapoznają się z architekturą negocjacji międzynarodowych. Poznają triki i tajniki negocjacji międzykulturowych. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób rozwijać swoje umiejętności by stać się wytrawnym negocjatorem.

W tej części uczestnicy zapoznają się z unikatowymi wynikami badań międzynarodowych zestawiających polski styl negocjacji ze stylami wybranych krajów m.in. USA i Chin (nie są one dostępne na rynku).   

W tym bloku omówimy m.in.:

- dynamika konfliktu międzykulturowego

- modele zarządzania konfliktem międzykulturowym

- style zarządzania konfliktem

- negocjacje międzykulturowe: charakterystyka i dynamika procesu

- profile negocjatorów z innych kultur

- profil polskiego negocjatora

7. Prezentacje biznesowe w ujęciu międzykulturowym

Różnice kulturowe występujące na świecie i charakteryzujące różne grupy
narodów mają istotny wpływ na sposób postrzegania świata i komunikowania się co naturalnie przekłada się na odmienne sposoby prowadzenia prezentacji.

Aby zwiększyć swoją skuteczność w tym obszarze należy posiąść umiejętność
poprawnego stosowania narzędzi perswazyjnych i zmiany postawy drugiej strony.

8. Specyfika współpracy w zespołach wielokulturowych

Jednym z głównych źródeł, z których można budować wartość dodaną w zespole
projektowym są różnice istniejące pomiędzy ludźmi, wliczając w to różnice kulturowe. Współpraca i zarządzanie zespołami projektowymi to obecnie jedna z krytycznych kompetencjimenedżerskich.  Chociaż charakter projektów jest bardzo zróżnicowany, jedno co łączy je wszystkie, to skuteczna komunikacja.

- Komunikacja i percepcja w zespołach wielokulturowych

- Konflikt w zespołach wielokulturowych

- Perswazja w zespołach wielokulturowych

9. Polacy w oczach innych kultur

10. Profile innych kultur

W trakcie trwanie szkolenia zapoznamy się z profile, wskazówki i strategiami komunikacji dla krajów takich jak m.in.: Chiny, Indie, USA, Niemcy, Kraje arabskie, Skandynawia i wiele innych

Metodologia

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy, jest bogato ilustrowane przykładami i case studies. Dzięki nim zrozumienie trudniejszych aspektów współpracy międzykulturowej, modeli czy wartości stanie się łatwe i przystępne – a przede wszystkim praktyczne podejście pozwoli długi czas zapamiętać omawiane przykłady.

Uczestnicy analizują studia przypadków i uczestniczą w symulacjach, rozwiązują quizy i testy. W zależności od omawianego zagadnienia, ćwiczenia prowadzone są indywidualnie, w parach, bądź w mniejszych lub większych grupach.

Uczestnicy w trakcie ćwiczeń, symulacji negocjacji i konfliktu oraz gier menedżerskich praktycznie przyswajają wiedzę i aktywnie angażują się w szkolenie.

Uczestnikom i prowadzącemu nieustannie towarzyszy swobodna dyskusja i wymiana opinii. W trakcie całego szkolenia trener przekazuje jego Uczestnikom informacje zwrotne (feedback). Pozwala to na wzmocnienie silnych stron każdej z osób uczestniczących i korektę postaw niepożądanych.

Dodatkowe informacje

Ilość wyświetleń oferty: 5816

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Michał Chmielecki

Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka

Henryka Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź

tel: 793900292