Warszawa
Marketing
Otwarte
Nr szkolenia 2896

✅ STRATEGIA MARKETINGOWA. TWORZENIE, TARGETOWANIE, KOMUNIKACJA 360

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

STRATEGIA MARKETINGOWA. TWORZENIE, TARGETOWANIE, KOMUNIKACJA 360 

Zamów szkolenie:

https://szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/strategia/ 

TRENER: JACEK KOTARBIŃSKI

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Link do zgłoszenia znajduje się tutaj.

WSZYSTKIE SZKOLENIA AKADEMII MARKETINGU ATRIUM:

https://szkoleniaatrium.pl/ 

Kontakt: szkolenia@szkoleniaatrium.pl, beata.skorubska@szkoleniaatrium.pl, tel. 607 710 797

Cel szkolenia

CELE SZKOLENIA:

 • Planowanie strategii marketingowej i kluczowych elementów taktyki marketingu,
 • Poprawa skuteczności działań marketingowych
 • Wdrażanie technik komunikacji marki 360 stopni
 • Projektowanie działań utrzymania uwagi i kształtowania lojalności
 • Stosowanie kluczowych narzędzi i mierników strategicznych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe wyzwania strategiczne

 • Strategia firmy. Strategia marki. Strategia marketingowa.
 • Strategie małych firm, a strategie dużych organizacji.

Ćwiczenie: budowanie idei strategicznej własnej organizacji

Ćwiczenie: budowanie modelu marketingowego własnej organizacji

2. Kształtowanie docelowego rynku

 • Kto jest Twoim klientem?
 • Wartość dla klienta.
 • Target. Persona. Insight.
 • Targetowanie rynków B2B.
 • Targetowanie rynków B2C.
 • Wykorzystanie danych behawioralnych. Big Data.
 • Segmentacja rynku.
 • Personalizacja. Indywidualizacja wartości
 • Cele strategiczne.

Ćwiczenie: budowanie insightów w oparciu o dane

3. Komunikacja marki 360 stopni

 • Big Idea. Idea strategiczna.
 • Strategiczne techniki kreatywne.
 • Elementy strategii blue ocean.
 • Disruption. Visual Hammer.
 • Design Thinking.
 • Branded content.
 • Narzędzia medialne i pozamedialne.
 • Wartości emocjonalne komunikacji.
 • Wartości racjonalne komunikacji.
 • Buzz, viral, real-time-marketing: budowanie atraktorów i magnetyzerów
 • Współpraca z agencjami

Ćwiczenie: case study - brief dla agencji

Ćwiczenie: case study: wprowadzenie marki na rynek

4. Kształtowanie strategii lojalności

 • Znaczenie wartości customer experience
 • Komunikacja w punktach styku
 • Komunikacja z klientami w mediach społecznościowych
 • Strategia obsługi klienta
 • Elementy scenariuszy: incydent rynkowy, kryzys
 • Rozwiązywanie konfliktów online: flame wars/ shitstorm, hejt,
 • Astroturfing, trolling.

Ćwiczenie: budowanie customer journey

Ćwiczenie: rozwijanie customer experience

Ćwiczenie: konflikt online

5. Efektywność strategii marketingowej

 • Skuteczność i efektywność działań marketingowych
 • Wybrane wskaźniki online i offline
 • Tworzenie budżetu marketingowego.
 • Analiza kosztów marketingu
 • KPI w strategii marketingowej
 • Elementy controllingu marketingowego: marketing dashboards.

Ćwiczenie: planowanie finansowe działań marketingowych

Ćwiczenie: analiza kosztów działań marketingowych

Plan szkolenia

STRATEGIA: KROK 1
PLANOWANIE GRUP DOCELOWYCH

Insight – wiedza o umyśle odbiorcy komunikacji, zrozumienie schematów zachowania i zrozumienie motywacji. Prawidłowe rozumienie grup docelowych i projektowanie ich zachowania to największy problem polskich firm. Nawet duże koncerny, dysponujące przekrojowymi badaniami popełniają często katastrofalne błędy podczas określania grup docelowych.
Ogromna większość nieudanych kampanii reklamowych i działań marketingowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych spowodowana jest brakiem w wiedzy o grupach docelowych. 

1. Błędy w tworzeniu insightów:

 • Słabe rozpoznanie i opis grup docelowych to gwarancja porażki.
 • Pobieżne opisy grup docelowych - plaga w polskim marketingu.
 • Demografia grup docelowych to za mało.
 • Psychografia grup docelowych to za mało.
 • Badania pobieżnie interpretowane jako źródła błędów.

2. Dobry insight jako potężna broń w walce konkurencyjnej.

 • Z czego się składa dobry insight?
 • Jak skutecznie interpretować badania grup docelowych?
 • Marzenia i aspiracje grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Życiowe wartości grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Obawy i nadzieje grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Napięcia emocjonalne grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Liderzy opinii dla grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Jak dobrze opisywać grupy docelowe w strategii marketingowej?

Ćwiczenia: Analiza badań w grupach.

Ćwiczenia: Budowa planów insightów w grupach.

Ćwiczenia: Analiza grup docelowych i ich zachowań w grupach.

Rozwiązywanie problemu: Docieranie do powodów zachowań grup docelowych.

Rozwiązywanie problemu: Prawidłowa segmentacja grup docelowych.

 

STUDIA PRZYPADKU (PONAD 20):

 • Realizacje międzynarodowe trenera – case studies. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

STRATEGIA: KROK 2
PLANOWANIE CELÓW I ZACHOWAŃ ODBIORCÓW

Każda strategia marketingowa to praktyczny plan zmiany zachowania konsumentów, aby realizować cele biznesowe firmy. Po poprawnym zrozumieniu i przedstawieniu profilu oraz segmentów odbiorców działań marketingowych i reklamowych można przejść do najważniejszego etapu planowania strategii marketingowej, czyli określeniu celów połączonych z wpływem na grupy docelowe.

Stratedzy planują sposoby wpływu na opinie i zachowanie konsumentów wykorzystując komunikację marketingową online i offline. We współczesnym marketingu istnieje ogromna liczba możliwych interakcji za pomocą dziesiątków mediów. Dlatego, aby uzyskać dobry zwrot inwestycji i efekty rynkowe, najważniejszy jest dobry plan zaangażowania grup docelowych wynikający przede wszystkim z insightu – czyli tego co wiemy o odbiorcach strategii.

1. "Boska cząstka" strategii – Emocje.

2. Cele kognitywne – co ma poznać i zrozumieć konsument?

 • Praktyka - wpływ na postawy grup docelowych.
 • Praktyka – zmiany opinii grup docelowych.
 • Praktyka - cele wizerunkowe a wyobrażenie marki.

3. Cele behawioralne – co ma zrobić konsument?

 • Praktyka Call-To-Action – komunikaty wzywające do działania online/offline.
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach TV.
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach internetowych typu display.
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach społecznościowych (social media).
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach mobilnych.
 • Praktyka – połączenie technik perswazyjnych online/offline/mobile.

4. Cele społeczne (międzyludzkie) – opinie, którymi dzieli się konsument.

 • Wpływ opinii w grupie VS reklama.
 • Reputacja marki kontra obraz marki kreowany przez reklamę.
 • Wpływ opinii odbiorców w mediach społecznościowych na działania reklamowe.

5. TWORZENIE IDEI STRATEGICZNEJ

 • Big Idea kontra Idea Strategiczna
 • Zgodność Idei Strategicznej z Brand Equity.
 • Idea Strategiczna to podstawa dla kreacji reklamowej/komunikacyjnej.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie celów kognitywnych.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie celów behawioralnych.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie celów społecznych.

Rozwiązywanie problemu: Przełamanie sztampowych, wtórnych idei strategicznych.

Rozwiązywanie problemu: Niewłaściwy dobór celów w mediach cyfrowych.

STUDIA PRZYPADKU w tym:

 • Realizacje międzynarodowe i Polskie trenera. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

STRATEGIA: KROK 3
PLANOWANIE KANAŁÓW KOMUNIKACJI I MEDIÓW

Media w strategii marketingowej i reklamowej (online+offline) – praktyka na współczesnych rynkach.
Kiedy mamy przygotowany insight i cele marketingowe, czas na wybór nośników realizujących te cele. Ten dział szkolenia jest kluczowy w zrozumieniu technik budowania strategii. Pozwala nabrać dobrych nawyków w myśleniu o mediach we współczesnym, skomplikowanym marketingu i ustrzec się poważnych błędów.

We współczesnym świecie, gdy każdy – z dziesiątków interaktywnych sposobów komunikacji, każdy kontakt z konsumentem - może zakończyć się sprzedażą planowanie wykorzystania mediów w strategii jest zadaniem bardzo wymagającym. Specjalistyczna wiedza, konieczna do planowania strategii marketingowych powiększa się każdego roku a reklamodawcy zasypywani są ofertami nowych rozwązań cyfrowych i tradycyjnych.

Z powodu zalewu działów marketingu nowymi rozwiązaniami mediowymi powoduje to często zamknięcie się firm na nowe możliwości (syndrom "korzystamy tylko z tego co znamy") lub przeciwnie – powoduje to chaos i poczucie, że budżety reklamowe "nie pracują tak jak kiedyś". Podczas tego działu, ćwiczymy prawidłowy dobór form mediowych dla maksymalizacji skuteczności strategii marketingowej. 

Sekcja szkolenia zawiera tematy oparte w 100% na praktyce – w tym:

 • Nie istnieje komunikacja marketingowa wyłącznie offline.
 • Nie istnieje komunikacja marketingowa wyłącznie online.
 • Dobór mediów w strategii marketingowej – plan i praktyka.
 • Planowanie połączenia marketingu online+offline – plan i praktyka.
 • Całość komunikacji w mediach jako tzw. przepływ odbiorców (user-flow).
 • 4C czyli planowanie według zasady Catch, Connect, Close, Continue.
 • Zastosowanie i rola social media w marketingu.
 • Zastosowanie i rola video w marketingu.
 • Content marketing – scenariusze praktycznego  zastosowania.
 • eCommerce to znakomity kanał komunikacji marketingowej!
 • Sprzedaż poprzez wszystkie kanały cyfrowe (m. in. social, video, mobile) jest możliwa – unikalna, autorska metoda planowania zaangażowania odbiorców, tzw. Dispersed Tactics.
 • Zastosowanie internetowych reklam display i video w planie strategii marketingowej.
 • Zastosowanie reklam w różnych urządzeniach i nośnikach cyfrowych.
 • Umiejscowienie komunikacji marketingowej i reklamowej online – wydawcy, powierzchnie.
 • Przenikanie mediów w praktyce – event, TV, social, video, prasa, outdoor.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie wykorzystania mediów zintegrowanych (online+offline)

Ćwiczenia w grupach: Planowanie strategii mediów i przepływu konsumentów przez media (user flow) w technice 4C.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie skutecznych form reklamowych i kreacji w mediach cyfrowych – media typu display (np. Bannery, mikroserwisy, media społecznościowe + eCommerce).

Rozwiązywanie problemu w grupach: Zmiana organizacji i roli mediów po wdrożeniu strategii.

Rozwiązywanie problemu w grupach: Zmiana niewłaściwego doboru mediów i kreacji reklamowej podczas trwania kampanii.

STUDIA PRZYPADKU w tym:

 • Realizacje międzynarodowe i Polskie trenera. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

STRATEGIA: KROK 4
MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI

Pomiar efektywności i wnioski z danych badawczych to bezcenny zasób know-how firmy.

Pomiar skuteczności umożliwia dobre wnioskowanie  dotyczące pozycji marki na rynkach i jest stosowane jako bezcenna lekcja firmy na przyszłość. Prawidłowe pomiary dostarczają znakomitych informacji o grupach docelowych. Dobra analiza efektów umożliwia wdrożenie poprawek lub zmian reklamowych w trakcie trwania kampanii.

 • Oszacowanie skuteczności w mediach offline (TV, radio, prasa, OOH).
 • Oszacowanie skuteczności w mediach ocyfrowych na podstawie parametru głębokości eksploracji.
 • Oszacowanie skuteczności działań w mediach społecznościowych.
 • Rozumienie danych Google Analytics.
 • Wnioskowanie z danych w czasie trwania kampanii.
 • Opracowanie tzw. Learnings – wnioski na przyszłe realizacje strategii.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie skuteczności oddziaływania w marketing mix.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie mierników sukcesu w kanałach internetowych.

Rozwiązanie problemu: Zmniejszanie współczynnika porzucania odwiedzin serwisów internetowych – redukcja tzw. Bounce Rate.

STUDIA PRZYPADKU:

 • Realizacje międzynarodowe i Polskie trenera – case studies. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

Metodologia

METODY PRACY PODCZAS SZKOLENIA

Stawiamy na intensywną pracę w grupie. Na tym szkoleniu NIE będzie nudnych, sztampowych, przewidywanych, prostych zadań. Obejmuje ono warsztaty, studia przypadku, zadania grupowe, dyskusje, burze mózgów i ćwiczenia oparte o prawdziwe wyzwania nowoczesnego marketingu i reklamy. Będziemy rozwiązywać realne problemy i tworzyć skuteczne  scenariusze działań. Będziemy rywalizować w grupach. Szkolenie jest intensywne.
100% PRAKTYKI: ĆWICZENIA / CASE STUDIES / BURZA MÓZGÓW

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta
Szkolenie może zostać zorganizowane jako zamknięte

Ilość wyświetleń oferty: 1742

1 450,00 zł1 590,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • ONLINE
 • 00-867 Warszawa
 • Termin:   29.06.2022 10:00 - 30.06.2022 16:00
 • Zaczyna się za:  34d 4h 54m
 • Ilość dostępnych miejsc:  10
 • Cena netto: 1 450,00 zł
  1 590,00 zł

AKADEMIA MARKETINGU ATRIUM ▶

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

tel: 530502000

email: beata.skorubska@szkoleniaatrium.pl