Wrocław
Lean Management
Otwarte
Nr szkolenia 2826

Strategia i budowa systemu TPM

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Podczas tego szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cel szkolenia

– definicja TPM,

– budowa strategii TPM,

– stworzenie struktury TPM w przedsiębiorstwie,

– poznanie podstawowych przyczyn upadku TPM w polskich przedsiębiorstwach,

– poznanie technik promujących system TPM w przedsiębiorstwie,

– poznanie definicji straty w procesie produkcyjnym,

– poznanie metodyki obliczania poszczególnych strat,

– przedstawienie praktycznego podejścia do zarządzania procesem przez wymiar strat,

– poznanie 16 strat TPM,

– umiejętność stosowania koła ciągłego doskonalenia PDCA,

– budowa systemu wzmacniającego bezpieczeństwo w TPM,

– analiza bieżącej sytuacji i określenie luk.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja
Łańcuch dostaw (SCM): magazynowanie

Korzyści dla firmy

Optymalizacja procesu przeglądów PM
Redukcja czasu przeznaczonego na przeglądy PM
Redukcja awaryjności
Wydłużenie bezawaryjnej pracy środków trwałych
Redukcja kosztów utrzymania profilaktycznego
Wzrost dostępności technicznej

Korzyści dla uczestnika

Dostosowanie zakresu przeglądów profilaktycznych
Pomiar skuteczności przeglądów profilaktycznych
Dostosowanie dokumentacji przeglądów PM do wymogów prawnych
Umiejętność prowadzenia analizy RCMLight
Umiejętność oceny skuteczności programu PM
Audytowanie istniejącego programu PM

Plan szkolenia

1. Rys historyczny TPM

Początki systemu TPM
Etapy rozwoju systemu TPM
TPM Awards – system oceny i nagradzania za uzyskiwane rezultaty

2. Fakty i mity na temat TPM

Znaczenie słowa TPM
5 mitów na temat TPM
TPM vs Produkcja vs UR

3. Budowa systemu TPM

Oryginalne znaczenie TPM
Przedstawienie „mutacji” TPM
Omówienie znaczenia filarów TPM wg JIPM
4 fazy wdrożenia systemu TPM
Przyczyny dlaczego TPM kończy się porażką?
Strategia TPM – polityka 3×0

4. Strategia TPM

Czym jest strategia TPM?
Budowa strategii za pomocą diagramu Y
Określenie celów przed wdrożeniem TPM
System mierzenia celów w sześciu kategoriach: +PJKDM
Implementacja strategii TPM w przedsiębiorstwie
Zastosowanie Hoshin Kanrii w tworzeniu planu realizacji strategii

5. Promocja TPM w przedsiębiorstwie

Znaczenie programu promocji TPM w przedsiębiorstwie
Praktyczne rady w stworzeniu systemu promocji TPM
Techniki wizualizacji w ramach promocji systemu TPM

6. Budowa struktury TPM w przedsiębiorstwie

Struktura filarowa
Model pracy poszczególnych zespołów w ramach prowadzonych prac wewnątrz filarów
Role członków w zespołach filarowych
Planowanie prac wewnątrz zespołów filarowych
Budowa tablic filarowych

Warsztat 1: Budowa strategii TPM

Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji o wdrożeniu TPM w przedsiębiorstwie
Określenie misji TPM
Wyznaczenie celów
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów
Wyznaczenie kwantyfikatorów na przestrzeni 3- 5 lat

Warsztat 2: Tworzenie planu promocji TPM w przedsiębiorstwie

Lista stereotypów i barier mających wpływ na powodzenie podczas wdrażania systemu TPM
Budowa Tablic informacyjnych mających promocję systemu TPM w przedsiębiorstwie
Budowa systemu szkoleń wstępnych z zakresu TPM

7. 16 strat w TPM

Co to jest strata?
Sposób prezentacji strat na dwóch poziomach.
Zaangażowanie operatorów do zbierania rzeczywistych danych
Aksjomaty zarządzania
Wizualizacja strat
Pomiar efektywności procesu/ludzi/materiału

8. Metodyka eliminacji strat w TPM

Czym jest Koło Ciągłego Doskonalenia
Wprowadzenie do PDCA
Fakty i mity dotyczące PDCA
Najczęstsze błędy popełniane w realizacji poszczególnych kroków PDCA
Pragmatyka w stosowaniu PDCA
Interwał czasowy przejścia całego koła PDCA
PDCA vs SDCA
Modyfikacja koła PDCA —> CPDCA

9. Bezpieczeństwo w TPM

Wprowadzenie do filaru SaEC TPM
Strategia SaEC
Rola zarządzania bezpieczeństwem w ramach TPM
Zespół SaEC
Wprowadzenie do 7 kroków SaEC

10. GAP Analiza

Ocena bieżącej analizy dla 4M
Identyfikacja luk w poszczególnych kategoriach
Ocena systemu za pomocą „Siatki Dojrzałości SaEC”

11. Mapa Bezpieczeństwa Przedsiębiorstwa

Opracowanie mapy procesów przedsiębiorstwa
Wykorzystanie narzędzia JSA do oceny bezpieczeństwa w poszczególnych procesach
Ustalenie priorytetów pod względem bezpieczeństwa
Ranking ryzyka poszczególnych procesów i stanowisk oraz prac

Warsztat 3: Definicja strat w przedsiębiorstwie

Zdefiniowanie strat występujących na poszczególnych procesach produkcyjnych
Ustalenie formuł liczenia poszczególnych strat
Stworzenie katalogu strat w firmie
Budowa systemu wizualizacji strat w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa

Warsztat 4: Ocena Ryzyka za pomocą JSA

Wybór procesu podlegającego pod ocenę – zadania wykonywane przez operatora lub technika UR w ramach prowadzonych prac TPM
Ocena ryzyka w każdym punkcie procesu
Określenie środków zapobiegawczych

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 174

2 100,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Sala Europrofes we Wrocławiu
  • Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
  • Termin:   05.03.2020 09:00 - 06.03.2020 16:00
  • Zaczyna się za:  39d 0h 42m
  • Cena netto: 2 100,00 zł
  • Trenerzy:

  • Wojtek Mączyński

WoMa Solution

Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

tel: +48 68 41 41 582

email: biuro@womasolution24.com