Cała Polska
Sprzedaż
Zamknięte
Nr szkolenia 1278

Sprzedaż produktów luksusowych i marek premium w praktyce

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Na szkoleniu Skuteczne techniki sprzedaży produktów luksusowych, oraz marek premium przygotujemy kompleksowo uczestników do tworzenia wartości marki i produktów wysokiej klasy, jak i również uzmysłowimy w jaki sposób buduje się potrzeby na różnych poziomach. Nauczą się radzić i reagować na sytuacje rynkowe, zmienność trendów, oraz zrozumieją na czym polega specyfika marki i produktu. Podczas zapoznania się z temperamentami i typami klientów, będziemy mogli dopasować odpowiednie podeście do danego klienta luksusowego. Nabędą umiejętność dobrania odpowiedniej metody przedstawienia cech produktowych, które doprowadzą do pożądanej przez nas decyzji. Najistotniejszym elementem szkolenia jest zmiana mentalności sprzedawcy, zbudowania wiarygodności przez pewność siebie, oraz wyzbycia się bariery patrzenia na produkt przez własny portfel. 

Materiały szkoleniowe:

 • komplet drukowanych, autorskich materiałów szkoleniowych
 • materiały biurowe: notes, długopis

Zaświadczenie:

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma drukowane zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.


Cel szkolenia

 • Zwiększenie świadomości potrzeb jakie mają klienci luksusowi,
 • Poznanie najskuteczniejszych technik sprzedażowych,
 • Umocnienie pewności siebie "wiarygodność handlowca",
 • Skuteczne zamykanie sprzedaży,
 • Przełamanie bariery do sprzedaży produktów luksusowych,
 • Dopasowanie do typów i temperamentów klienta VIP.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Sprzedaż/Handel

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli handlowych, sprzedawców produktów, usług dla klienta premium.

Korzyści dla firmy

Sprzedawcy rozwiną swoje umiejętności w budowaniu kontaktów z klientem luksusowym,
Handlowcy dostrzegą zależności między wysokiej jakości obsługą klienta, a renomą firmy i jej pozycją na rynku
Zdobędą narzędzia automotywacji, budowania przyjaznych i pozytywnych kontaktów z klientem
Poznają znaczenie i rolę jaką odrywają potrzeby klienta, jak ważne jest ich odkrywanie i zaspakajanie oraz jak można przekraczać oczekiwania klienta, czym jest docenianie i dowartościowanie klienta, jak ono wpływa na relacje sprzedażowe

Korzyści dla uczestnika

Zmiana nastawienia do produktów wysokiej jakości, dóbr luksusowych oraz zwiększenie świadomości prestiżu sprzedaży wśród klientów VIP. Zwiększenie pewności siebie, zmiana nastawienia na bardziej otwarte, przygotowanie karty pracy.

Plan szkolenia

Moduł I

Znaczenie pracy sprzedawcy na Polskim rynku w śród produktów luksusowych. Niezbędne informacje i dane sytuacji rynkowej, ważne umiejętności:

 • Jak będzie wyglądać przyszłość Polskiego rynku w sprzedaży produktów wysokiej jakości?
 • Czym jest produkt luksusowy?
 • Jakie są postawy konsumentów wobec produktów prestiżowych marek?
 • Zmiany rynkowe i wzrost apetytu na produkty luksusowe,
 • Wyzwania sprzedawców wobec nowych trendów handlowych,
 • Przykłady marek luksusowych w Polsce.
Najważniejsze zasady obowiązujące w obsłudze klienta VIP:
 • Czym jest podnoszenie jakości obsługi klienta,
 • Jakie ma znaczenie jakość obsługi wobec marki firmy,
 • Rola i znaczenie odkrywania potrzeb klienta,
 • Zaspakajanie i przekraczanie oczekiwań klienta,
 • Dowartościowanie i docenianie klienta.
Jak porozumiewać się z klientem luksusowym, techniki komunikacji z klientem VIP:
 • Jaki jest mój klient? Jaki ma styl życia, jak spędza czas wolny?
 • Budowanie lojalności klienta,
 • Zdobywanie szacunku i zaufania klienta luksusowego,
 • Różnorodność grup docelowych, jak uniknąć złego dopasowania komunikatu?
Legenda marki i jej użytkowników:
 • Techniki dopieszczania klienta,
 • Unikalność i niepowtarzalność,
 • Jak można zindywidualizować produkt pod potrzeby klienta?
Budowanie długoterminowych pozytywnych relacji z klientem VIP:
 • Jak może wpłynąć na kontakt z klientem nasze nastawienie i motywacja?
 • Jak być bardziej elastycznym w kontaktach z klientem?
 • Narzędzia potrzebny w komunikacji z ludźmi,
 • Czym jest i jak wykorzystywać aktywne słuchanie?
 • Jak budować emocjonalne przywiązanie do marki?
 • Jak znaleźć wspólny język z klientem luksusowym?
Skuteczne metody komunikacji z klientem przez mowę ciała:
 • Jak mowa ciała wpływa na dobre zrozumienie się?
 • Czy mowa ciała może pomóc w budowaniu pozytywnych relacji?
 • Jak wykorzystać podświadome techniki języka ciała, które przyczynią się do twojego sukcesu w prezentacji oferty?
 • Wywieranie wpływu na klienta - gadżety,
 • Wiarygodność przekazu - intonacja głosu, płynność przekazu,
 • Kreowanie wiarygodnego wizerunku sprzedażowego.

Moduł II

Kim są klienci VIP, biznes class, kto kupuje produkty luksusowe?

 • Metaprogramy - czym kierują się klienci luksusowi podczas decyzji o zakupie?
 • Jako komunikować się z danym typem?
 • Jakich używać argumentów podczas rozmowy handlowej?
 • Jak wywierać wpływ na klienta by skłonić go do pożądanej decyzji?
 • Najskuteczniejsze techniki sprzedaży dopasowane do osobowości klienta.
Jakie są potrzeby wynikające z nabywania towarów luksusowych i co ich motywuje?
 • Psychologia i socjologia snobizmu;
 • Czym jest przełamywanie barier i granic tabu - snobizm, prestiż, jakość;
 • Czynniki powodujące nabywanie produktów luksusowych;
 • Hierarchia zaspakajania potrzeb.
Rola prestiżu, oraz przynależności do określonej grupy społecznej:
 • Czynniki warunkujące przynależność do grupy bogatszych;
 • Dla czego marka i wartość produktu ma takie znaczenie w kręgach społecznych?
 • Budowanie statusu społecznego;
 • Konsumpcja produktów wysokiej jakości i poczucie satysfakcji, spełnienia.
Cenne techniki przedstawiania ceny i doboru najlepszego rozwiązania:
 • Zasady przedstawiania produktu na płaszczyźnie jego ceny;
 • Jak przedstawić produkt luksusowy?
 • Jak mówić o produkcie luksusowym i uelastyczniać go?
 • Jak sprawiać by wysoka jakość mogła być dostępna dla klienta?
 • Zasady gwarancji;
 • Jak wyróżnić produkt i jego cechy na tle innych?
Droga do skutecznego zamknięcia sprzedaży:
 • Sygnały klienta o chęci nabycia produktu;
 • Obiekcje i blokady;
 • Techniki reagowania na obiekcje;
 • Metody przełamywania barier i blokad przed nabyciem produktu prestiżowego.
Skuteczne techniki zamykania sprzedaży:
 • Techniki wywierania wpływu;
 • Implikacja, przeramowanie, ukryte pytania;
 • Metoda kontrastu;
 • Znaczenie autorytetu;
 • Zasada wzajemności i przysług;
 • 3 razy tak, założenie, wybór, bezpośrednie zamknięcie.
Ja jako sprzedawca produktów wysokiej jakości:
 • Praca z motywacją i celami;
 • Moje bariery, blokady;
 • Jakich chcę mieć klientów, na czym szczególnie mi zależy?
 • Budowanie własnego prestiżu;
 • Dla czego warto pracować z klientami VIP?

Metodologia

Zajęcia są prowadzone w oparciu o krótkie wprowadzające wykłady 10% zajęć, oraz ścisłe warsztaty umiejętności sprzedażowych. Sceny z życia wzięte, trening sprzedażowy w oparciu o nowe metody i techniki, mające za zadanie pełnego przeżycia, przetestowania nowych umiejętności. Szkolenie będzie wypełnione konstruktywna informacją zwrotna trenera dla każdego z uczestników, oraz aktywna dyskusją na temat nowych metod podejścia do klienta. 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 3474
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 732 942 594

email: biuro@ocsd.pl